Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusPivoras, Antanas Švyti Alanta nuo tėviškės kalvos: skaitinių knyga/ Antanas Pivoras. - Utena: Utenos Indra, 2005 ( Utena: Utenos Indra). - 350, (2)p.: iliustr., portr., žml.; 23 cm. - Bibliogr.: p. 346. - Tiražas 1000 egz.

Ši knyga apie Alantos kraštą – nedidelio Aukštaitijos žemės lopinėlio nuostabią gamtą, apie praeitį ir dabartį, gamtos, istorijos, kultūros paminklus, apie garbingus žmones, ekonominį ir kultūrinį vystymąsi. Knygoje pateikta daug medžiagos apie senąjį mūsų kaimą, papročius, tradicijas, yra liaudies išminties ir tarmės pavyzdžių. Spausdinamos ištraukos iš P.Tarasenkos, V.Telksnio, A.Pivoro knygų apie Alantą. Gausu atsiminimų, nuotraukų.