Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusPrie Piršeno ir Alaušų: Balninkai [Straipsnių rinkinys] / sudarė Julius Aukštaitis. – Vilnius: Sapnų sala, 2008. - 396, [2] p., iliustr.

Žymių mokslininkų ir tėviškės tyrinėtojų straipsniai apie Balninkų ( Molėtų r.) kraštą: seniūniją ir parapiją- įspūdingą gamtovaizdį, buitį, visuomeninį, religinį bei kultūrinį gyvenimą. Remiantis archyviniais iš XIV ir vėlesnių amžių duomenimis, taip pat iš kartos į kartą einančiais vietinių žmonių pasakojimais, bandoma į šį unikalios ir istoriškai įdomios lemties kraštą pažvelgti nuo seniausių iki šių laikų. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis.