Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusČerniauskas, Algimantas Fotografija / Algimantas ir Mindaugas Černiauskai. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 140 p.: iliustr.. - Tiražas 800 egz.

Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) fotografijos menininkų (1994), Balio Buračo premijos (2008) laureatų, Molėtų garbės piliečių (2002) brolių Algimanto ir Mindaugo Černiauskų fotoalbumas „Fotografija“ vertas dėmesio ne tik meniniu, bet ir socialiniu aspektu. 1975-1988 m. gėlos ir nuoširdumo kupinos fotografijos leidinyje suskirstytos į keturias dalis: „Kaimo žmonės“, „Autolavkė“, „Skotovozas“, „Kryžiaus statymas“. Didžiąją dalį sudaro „Kaimo žmonės“. Jie tie patys iš 1990 m. išleisto katalogo „Broliai Černiauskai“.