Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusDailininkė Aistė Černiūtė Nuoširdžiausi sveikinimai Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga: [atvirukas]. – Molėtų krašto muziejus. – 2008 . – Tiražas 500 egz.

Molėtų miestas turi prieškarinių laikų literato ir kraštotyrininko Prano Antalkio – Mikalausko legendą apie herbą. Dailininkė į piešinį perkėlė simbolius: tris paukščius ir raktą ( jie yra senajame Molėtų herbe), perpintus padavimu, kurie iki šiol primena neužginčytą tiesą: „Negeisk svetimų lobių...“