Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Molėtai: Krašto kultūros almanachas. – Molėtai: Molėtų krašto muziejus, 2004. Nr. 1(1): 2004. – 40 p.: iliustr.

Apie Molėtus ne vien kaip ežerų kraštą, apie Molėtus, taip seniai minimus istorijos šaltiniuose, bet likusius mažu miesteliu iki šiol daugiausia pasako išsamiai parengtoje medžiagoje šio krašto tyrinėtojai, archeologai: dr. G.Zabiela, D.Ribokas, T.Šidiškis, kraštietis dr. N.Kitkauskas, R.Laužikas, Molėtų žemės kunigaikščių Giedraičių palikuonis M.Giedraitis, J.Levinsonas.