Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusMolėtų Sąjūdis: 1988 10 02 Sąjūdžio mitingas Molėtuose / teksto aut. Alfonsas Kavoliūnas; nuotraukų aut. Algimantas Boratinskas; red. Viktorija Kazlienė. – Molėtai: Molėtų krašto muziejus. - Vilnius: UAB Petro ofsetas, 2008. – 25 p.: iliustr. – Tiražas 1000 egz.

Leidinyje pateikiama Molėtų Sąjūdžio istorinė apžvalga yra šviesios atminties A.Kavoliūno, mokytojo, poeto, aktyvaus Sąjūdžio dalyvio, gražus darbas, apibendrinantis šio judėjimo faktus rajone: pateikiama įvykių chronologija, nepamirštami pagrindiniai dalyviai, vertinama Sąjūdžio veiklos kaita. Eiliuotais ketureiliais kalba nuotraukos. Spausdinami Molėtų rajono mero V. Stundžio apmąstymai. Spausdinamas Molėtų krašto muziejaus leidinių sąrašas.