Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusMolėtų rajono turistinė schema: [lankstinukas] turizmo informacija; Molėtų miesto turistinė schema / J.Danausko skaidrės. – Vilnius: Atkula, 2005.- iliustr. – Tiražas 1000 egz.

Molėtų kraštas gražus ne tik gamta, bet ir įsimintinomis vietomis, kuriose atsispindi krašto specifika.