Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusMarijos Apeikytės 90 – mečio jubiliejus. Molėtų rajoninė ligoninė / Molėtų krašto muziejus. Operatorius Alvydas Balanda. – Molėtai, 1997. 1 skaitmeninė plokštelė (DVD)

Su gydytojos Marijos Apeikytės asmenybe susiję tokie svarbūs mūsų rajono įvykiai, kaip pirmosios rajoninės ligoninės statyba ir atidarymas 1940 metais, ligoninės ir jos turto išsaugojimas vokiečių okupacijos metais. 1944–1960m. ji buvo ligoninės vyriausia gydytoja,vėliau - vyriausiojo gydytojo pavaduotoja, ligoninės terapinio skyriaus vedėja. 1957m. suteiktas LTSR nusipelniusios gydytojos vardas. 1985m. spalio 27d. mirė Molėtuose.