Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Molėtai [lankstukas] / nuotraukų aut. J. Danauskas. - Kaunas, K. Požėlos spaustuvė, 1987: dvipusis, spal.; 83X55 cm. Sulankst. Į 22X19. - Gret. tekstas liet., rus. - Tiražas 10 000 egz.

Leidinėlis skirtas Molėtų miesto 600-osioms įkūrimo metinėms. Spalvotos nuotraukos maloniai nukelia į aplankytas vietas arba kviečiančios atvykti.