Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Mokytojas Mykolas Šeduikis: [lankstinukas] / Parengė Alantos mokyklos kraštotyrininkai; fotografas Danielius Ažubalis. - Dvipusis, sulankstomas į 4 dalis, spal.; 21x40 cm. - Alantos krašto žmonės.

Mykolas Šeduikis 1926 m. rugsėjo 1 d.paskirtas Alantos pradinės mokyklos mokytoju, vėliau – mokyklos vedėju, direktoriumi. Dėstė piešimą, braižybą, muziką ir psichologiją. Vadovavo orkestrėliui, mokinių chorui, turėjo pasidaręs 8 smuikus. Didžiąją laisvalaikio dalį skyrė tapybai. Nors neturėjo specialaus meninio išsilavinimo, tapybos ir technologijos pagrindų, jo darbuose akivaizdus individualus braižas ir talentas.