Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusGiedrytė, Vanda Gerumo spindulių pavėsy. Eilėraščiai, maldos, giesmės. – V., BSPB spaustuvė, 2005. – 150 p.

Šioje knygelėje sutalpintos autorės mintys – tai nuoširdus kvietimas skaitytoją sustoti ir tyloje pamąstyti: kas mes esame, kam esame...ir kokie turime būti. Tai kvietimas bent retkarčiais atsiplėšti nuo painios kasdienybės ir atsigaivinti dvasingumo dosniuos sūkuriuos. Tai kuklus himnas Dievybei, Šventumui, Dorybei, Meilei, Tiesai...