Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusGiedrytė, Vanda Mano vardas Sūnus. Apysaka. – V., BSPB spaustuvė, 2008. – 132 p.

Šioje apysakoje autorė vaizdžiai aprašo jaunos merginos fizines ir dvasines kančias, patirtas po pasidaryto aborto bei, pasitelkusi mistikos elementus, įtaigiai parodo nutrauktos gyvybės dvasinį amžinumą...