Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Varnagiris, Vytautas Netekties Atmintis: Eilėraščiai. – Vilnius: Atkula, 1998. -166 p.- 500 egz.

Eilėraščių knyga autoriaus suskirstyta į tarpsnius, atskiriems istoriniams įvykiams ir išgyvenimams atminti. Visame leidinyje talpinama kūryba dedikuojama „ po dešimtmečiais mums diegiamo mažos tautos nepilnavertiškumo“ Tėviškės prisikėlimui. Leidinyje publikuojamų karpinių autorė molėtiškė Dalia Lovčikienė, nuotraukų – Alvydas Balanda.