Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


MOLĖTŲ PARAPIJOS NAMUOSE

FOTOGRAFIJOS DARBŲ PARODA “BUDĖK”

Algimantas ir Mindaugas /Broliai/ Černiauskai1944 m. pabaigoje Kulundžių ir Radžiūnų kaimo jauni vyrai ruošėsi eiti į sovietinę kariuomenę. 1944 m. gruodžio 2 d. į kaimą įsiveržė būrys stribų iš Giedraičių. Kaime surinko nesislapstančius 5 jaunuolius ir vieną vyrą, tinkanti tarnybai kariuomenėje. Liepė jiems paimti maisto, gerus batus ir išsivarė į Giedraičius. Ryte visi buvo rasti žiauriai nužudyti kaimo pakrašty. Kam akys išdurtos, kam liežuvis nupjautas... Laidoti kapinėse tarybų valdžia neleido. Pusbrolius Aleksą ir Kazį Virgailius šeima su didžiule baime, apvynioję karstus šiaudais, naktį nuvežė į Giedraičių kapines. Kunigas dalyvauti laidotuvėse pabijojo, bet davė šventinto vandens. Nužudytus Stasį ir Aleksą Lazauskus, Aleksą Mikšėną ir Stasį Kraniauską artimieji palaidojo savo žemėje. Nužudyto Stasio Kraniausko tėvas, nuvilkęs nuo sūnaus durtuvais subadytą švarką, sulopė ir apsirengęs jį kiekvieną sekmadienį šiuo keliu eidavo į bažnyčią...


Kelias į Kulundžius. 2015m.


Mes daug ką paslepiam tyloj, po žodžiais, rūbais, bet iš tiesų neturim nieko savo, nors popieriais mojuojam nuosavybės.

Ne mano šie laukai, ne mano. Ir pievos šios ne mano. Miškai ir ežerai, ir upės – ne mano juk, ne mano... Užaugs takai, kuriuos numyniau, keliai užaks ir pamatai namų, kuriuos stačiau, sunyks... Šitam gyvenimo kely mana tik Atmintis, kuria darbai, veiksmai, jausmai pavirsta. Nuo lūpų nupleveno džiaugsmas, ištirpo laimė debesy... Lyg akmeniu užspaudžiu savo baimę, paklydimą, nedorą veiksmą ir nusikaltimą, skriaudą, neteisybę. Retežiais neuronų pačioj akių gelmėj kalu prie dugno, kad negrįžtu. Bet kartais jie pabėga ir mano lūpom gieda savo būtį. Juk jie gyvi, jie laukia varpo gausmo, savo valandos, kada pakils ir atsistos šalia.

Ši paroda apie gyvenimo Atmintį, kuri slypi ne tik akyse ir lūpose, bet ir kelio vingyje, išdžiūvusiame nuo žmogaus skausmo medyje, senoje nuotraukoje ar svyrančiame kryžiaus ženkle.

Algimantas ir Mindaugas /Broliai/ Černiauskai


DĖKOJAME ŽMONĖMS, ATVĖRUSIAMS SAVO NAMŲ DURIS IR ATMINTĮ
DĖKOJAME LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BENDRIJAI, PARĖMUSIAI NUOTRAUKŲ SPAUSDINIMĄ


2015 birželio 19–liepos 31 d. atidarymas 19 val.

Parodos atidaryme
(Alvydo Balandos nuotr.)

Prie parodos nuotraukų

Kalba monsinjoras Kęstutis Kazlauskas

Dalinasi mintimis Molėtų krašto muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė

Parodos autoriai fotomenininkai
broliai Černiauskai

Kalba Molėtų meras Stasys Žvinys

Sveikinamas Mindaugas Černiauskas

Įteikiama dovana Algimantui Černiauskui

Gėlės nuo Giedraitiškių

Apie parodą pasakoja Algimantas Černiauskas

Gražūs žodžiai ir padėkos autoriams

Sveikinimai nuo Viktorijos Kazlienės

Algimantas padėkojo merui

Apie parodą mintimis dalinasi Kimbartas

Parodą komentuoja fotografas Danius Ažubalis

Sveikinimai ir linkėjimai autoriams

Monsinjoras Kęstutis Kazlauskas, Molėtų krašto muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė ir meras Stasys Žvinys

Paroda džiaugėsi monsinjoras Kęstutis Kazlauskas

Apžiūrima paroda