Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Aukštuolis Eugenijus

(Tapyba)

Gimė 1948 07 13 Melaikių kaime, Rokiškio rajone. Gyvena ir kuria Molėtuose.
Lietuvos Tautodailininkų sąjungos narys nuo 1990 m.
Rajono dailės ir fotografijos premijos parodos nominantas (2005, 2009 m.).
Tapybos darbą ,,Kelias į Molėtūno kaimą'' yra padovanojęs Molėtų krašto muziejui (1996 m.).

– Kiek aš save atsimenu, tiek metų ir piešiu... Labiausiai traukia upeliai, ežerai, jų krantai, užžėlę krūmai ar spygliuočių miškai, – prisipažįsta tapytojas. – Iki šiol neužmirštamas vienas vaikystės epizodas: iš brolio parsineštos pasakų knygos iškirptas vienas paveikslėlis, už kurį jis labai skaudžiai nubaudė. Užpykęs ar užsispyręs ėmiau ir persipiečiau tą paveikslėlį. Mama ilgai žiūrėjusi į jį nupirko sąsiuvinį bei spalvotus pieštukus: sūnau, imk ir paišyk. 1975 m. gavau Maskvos liaudies universiteto dailės studijų diplomą. Labai daug skaičiau apie dailininkus, kompozitorius, skulptorius. Likimas neleido būti dailininku, bet dėl to nesisielojau ir gal visai būčiau užmiršęs, kad kažkada piešiau, jeigu ne mano žmona Elvyra. Ji nusivedė mane Utenoje į parduotuvę, liepė išsirinkti dažų rinkinėlį, teptukų ir liepė piešti.

Tapybos darbuose vyrauja Aukštaitijos peizažai, keletas paveikslų yra jūros tema. Yra surengęs autorines parodas Utenoje, Zarasuose, Molėtuose, Alantos dvaro rūmuose, dalyvavęs Varno atminimui skirtoje respublikinėje parodoje-konkurse (1992 m.), Utenos regiono liaudies meno parodoje „Aukso vainikas“ (2005-2012 m.), rajono Dailės ir fotografijos premijos parodose, vykstančiose Molėtų krašto muziejuje (2005, 2008-2010, 2013, 2015, 2017-2018 m.).

Laisvalaikį praleidžia vienas ar su sūnumis žvejodamas.

Tautodailininko veikla pristatyta regioninėje ir respublikinėje spaudoje, leidiniuose.

Aukštuolis, Eugenijus: Kūrybinė biografija. – Kn. : Molėtų krašto tautodailininkai ir liaudies meistrai / ( sudarytoja N. Aleinikovienė). Port. iliustr. (Tapyba). - ( Molėtai): Molėtų krašto muziejus: Molėtų rajono tautodailininkų draugija, 2003 ( Švenčionys: Firidas), p.14.

1. Aukštuolis, Eugenijus: Kūrybinė biografija. – Kn.: Molėtų rajono tautodailininkai / (sudarytoja N. Aleinikovienė). Portr. Iliustr..- Utena: Utenos sp.; 1994, p. 6.

2. Meilus, Algirdas Eugenijaus Aukštuolio paveikslai – parodoje: [2013 m. rudens pradžioje atidaryta dailininko darbų paroda]. – Iliustr. // Utenis. – 2013, rugs. 25.

3. Dviejų menininkų darbai – vienoje parodoje: [molėtiškių Eugenijaus Aukštuolio ir Vytauto Narušio] // Vilnis. – 2006, lapkr. 10, p.7.

4. Aleinikovienė, Nijolė „Gyvenimas man kaip jūra“: [Molėtų krašto muziejuje atidaryta tautodailininko, Molėtų elektros tinklų budinčiojo Eugenijaus Aukštuolio jubiliejinė tapybos darbų paroda] // Vilnis. – 1998, rugp. 22.

5. Aleinikovienė, Nijolė „Gyvenimas man kaip jūra“: [Eugenijaus Aukštuolio tapyba. Parodos.] // Vilnis. – 1998, liep. 28.

6. Gražys R. Švytinčios peizažų spalvos: [Eugenijaus Aukštuolio – Lietuvos tautodailės sąjungos nario]. – Iliustr. // Vilnis. – 1995, birž. 23.

7. Jonuškienė, Rūta „Tapyti mokiausi iš Aivazovskio...“: [Molėtiškis tapytojas Eugenijus Aukštuolis apie save] . – Iliustr. // Utenos krašto žinios. – 1994, birž. 25.

8. Tapyba nebyli, bet gimdo eiles...: [Rajono elektros tinklų inžinieriaus, tapytojo Eugenijaus Aukštuolio pasakojimas apie save, kūrybą] / Parengė J. Tamašauskienė ir A. Boratinskas. – Iliustr. // Pirmyn. – 1988, vas. 23.

9. Žodis – Molėtų tapytojui: [Spalio 30 – lapkričio 5 dienomis Molėtų kultūros namuose veikė mūsų rajono elektros tinklų inžinieriaus Eugenijaus Aukštuolio tapybos darbų paroda] / Kalbėjosi V. Suchodumcevas // Pirmyn. – 1986, lapkr. 16.