Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Matelionis (Matulionis) Jonas

( Drožti žaislai. Tekinti baldai, vazos. Liaudiško stiliaus dainų, posmų kūrimas. Muzikavimas)

Gimė 1933 09 15 Žibėčių kaime, Molėtų rajone. Gyvena ir kuria Kazlų kaime (Alantos s.).

Yra vienas iš nedaugelio vietinės kilmės Molėtų krašto Peterburgo armonikos muzikantų, išlaikiusių dar XX a. pradžioje šiame krašte skambėjusius kūrinius. Muzikantas yra ne kartą tapęs respublikinių ir Aukštaitijos konkursų, renginių (,,Grok, Jurgeli”, ,,Aukštaitijos armonika”) laureatu.

Savitumo Jono muzikos repertuarui ir atlikimo būdui teikia ir jo pomėgis dainuoti, pritariant sau armonika bei sodrus, malonaus tembro balsas. Mėgsta kurti liaudiško stiliaus dainas, dainuškas, polkų daineles, savito stiliaus posmus apie savo gyvenimo aplinką. Priklauso Pupų dėdės draugijai (nuo 1995 m.). ,,Grok Jurgeli”, ,,Aukštaitijos armonika” konkursų dalyvis ir prizininkas. Turėdamas neeilinių gabumų staliaus darbams, darbinguoju gyvenimo metu pagamino virš 600 durų, daugiau kaip 100 stendų Molėtų ir Anykščių rajonų mokykloms, įstaigoms, ūkiams. Turėdamas gabumų menui, ištekino apie 300 vazų. Būdamas solidaus amžiaus, mintimis grįždamas į vaikystės prisiminimus, pradėjo drožti ,,balvonėlius”. Kai kurių, kaip pavyzdžiui lentų pjovimo procesą, kūlimo, linų minimo, braukimo eigą galima išbandyti, nes modeliai veikiantys. Etnografine tematika darbus Jonas yra perdavęs Alantos dvaro muziejui (2010 m.). Darbai eksponuojami muziejaus nuolatinėje ekspozicijoje. Nuo 1998 metų rajoninių, zoninių, respublikinių parodų dalyvis.
Rajono dailės ir fotografijos premijos parodose (2006, 2009, 2010, 2011 m.) už didelę etnografinę vertę turinčius medžio drožinius, įprasminančius kaimo žmogaus darbus ir buitį skirtos nominacijos. Darbai eksponuoti respublikinėje liaudies dailės parodoje Vilniuje (2009 m.), Utenos apskrities tautodailininkų konkursinės kūrybos darbų parodose ,,Aukso vainikas” ( 2009 m. ). Konferencijos „Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų išsaugojimo, plėtojimo ir populiarinimo galimybės“ (2008 m.), vykusios Lietuvos parodų centre LITEXPO metu yra demonstravęs amatus.
Jono gebėjimai pirmieji rajone įtraukti į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado bylą. Žmona Vita yra tradicinės juodos ruginės duonos kepimo, pieno produktų gaminimo, perimtų iš močiutės, mamos tradicijų tęsėja. Šeimų Federacija už taiką Pasaulyje Jono šeimai yra paskyrusi padėką už ryžtą ir pastangas puoselėjant tikras šeimos vertybes bei tikros šeimos idealo perdavimą ateinančioms kartoms. Tekintų vazų yra padovanojęs Molėtų krašto muziejui. Etnografine tematika darbus yra perdavęs Alantos dvaro muziejui (2010 m.).

Apie talentingą drožėją, muzikantą, dainininką galima skaityti įvairiuose leidiniuose.

 1. Matelionis (Matulionis). – Kn.: Nykstantys amatai Utenos apskrityje – Vanishing Handierafts in Utena County/ sud. Vyda Krasauskienė, Utenos apskrities viršininko administracija; Utenos apskrities viršininko administracija; Utenos apskrities kultūros taryba. Kaunas: V3 studija, 2008. – p. 50-51.: iliustr. Lygiagrečiai tekstas anglų kalba.
 2. Molėtų krašto muzikantai [Garso įrašas] / sudarytojas Arūnas Lunys. - Vilniaus plokštelių studija, 2004. - 1 garso kasetė (37 min., 28 sek.): [stereo] + 1įd. lap. / teksto autoriai Arūnas Lunys, Nijolė Aleinikovienė (12x36 cm).
 3. Matelionis (Matulionis): Kūrybinė biografija. – Kn.:Molėtų krašto tautodailininkai ir liaudies meistrai / Sudarytoja N. Aleinikovienė. Portr., iliustr. (Medžio tekinimas). // 2002, p. 22.
 4. Matelionis (Matulionis): Kūrybinė biografija.- Kn.:Molėtų rajono tautodailininkai / Sudarytoja N.Aleinikovienė. – Portr., iliustr. // 1994, p.38–39.
 5. Meilus, Algirdas Tautodailininko Jono Matelionio rankose armonika... ir kaltas: [Apie Molėtų rajono tautodailininką ir liaudies muzikantą Joną Matelionį (Matulionį)]. – Port., iliustr. // Utenis. – 2014, rugs. 17.
 6. Molėtiškio „balvoniukų“ paroda sužavėjo kauniečius: [Kauno Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje atidaryta salantiškio Jono Matelionio darbų paroda „Mediniai Aluntos stebuklai“]. – Iliustr. // Vilnis. – 2012, rugs. 11.
 7. Meilus, Algirdas Gausią tautodailės darbų kolekciją meistras Jonas Matulionis dovanojo savo krašto žmonėms: [Nuolatinė ekspozicija įsikūrė Alantos dvare įsikūrusiame muziejuje]. – Iliustr. // Utenis. – 2010, rugp. 19.
 8. Karvelytė, Daiva Ar raižyti medį – nuodėmė: [Molėtų rajono Alantos krašto tautodailininkas Jonas Matelionis savo darbų kolekciją perdavė saugoti VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklai ir eksponuoti Alantos dvare]. – Iliustr. // Vilnis. – 2010, birž. 11.
 9. Bareikis J. Ištikimybė sau ir namams – dovana Alantos krašto muziejui: [Tautodailininkas ir liaudies muzikantas Jonas Matelionis savo darbų kolekciją perdavė saugoti VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklai ir eksponuoti Alantos dvare įsikūrusiame muziejuje]. – Iliustr. // Molėtų žinios. – 2010, birž. 8.
 10. Bareikis J. Dvidešimtoji Kovo vienuoliktoji Molėtuose // Molėtų žinios. – 2010, kov. 16.
 11. Tamsumas prašalinus, ir šviesa ir tiesa – vis dar pakeliui: tai Molėtuose paminėdami valstybės nepriklausomybės 20-metį pripažino ir jos šaukliai, ir eiliniai piliečiai / „Vilnies“ informacija // Vilnis. – 2010, kov. 16.
 12. Bareikis J. Tradicinė mugė – artėjančių švenčių pranašas: [Alantos technologijos ir verslo mokykloje organizuotoje mugėje dalyvavo tautodailininkas J. Matelionis]. – Iliustr. // Molėtų žinios. – 2009, gruod. 22.
 13. Bareikis, Jonas Tūkstantmečio vainike – salantiškių kultūros puokštė // Molėtų žinios. – 2009, geg. 26.
 14. Bareikis, Jonas Nepriklausomybės atkūrimo ir tūkstantmečio sūkuryje // Molėtų žinios. – 2009, kov. 13.
 15. Aleinikovienė, Nijolė „Aukso vainike“ nominuoti molėtiškiai // Vilnis. – 2008, birž. 27.
 16. Antanavičienė, Nijolė Tik pas Joną Žibėčiai persikrausto į Kazlus:[Svečiuose tautodailininko ir liaudies muzikanto Jono Matelionio namuose]. – Iliustr. // Vilnis. – 2008, geg. 13.
 17. Atvelykio dieną: (Lenkijos sostinėje įsikūrusioje Lietuvos ambasadoje atidaryta lietuvių liaudies meno paroda. Joje dalyvavo rajono tautodailininkai (...), J. Matelionio (Kazlų k.) žaislai) // Vilnis. – 2008, bal. 4.
 18. Molėtų kūrėjų rankos Lietuvos 1000-čiui kelia „Aukso vainiką“ / „Vilnies“ informacija // Vilnis. – 2008, kov. 13.
 19. Molėtų krašto muzikantai [Garso įrašas] / sudarytojas Arūnas Lunys, teksto autoriai Arūnas Lunys, Nijolė Aleinikovienė // Vilnis. – 2004, liep. 23, p. 2.
 20. Garbingas jubiliejus: [Tautodailininkas ir liaudies muzikantas Jonas Matelionis atšventė 70-metį]. – Iliustr. // Molėtų žinios. – 2003, rugs. 19.