Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Bareikienė Angelė-Stasė

(Siuvinėjimas. Nėrimas)
Gimė 1953 04 17 Vildžiūniškių kaime, Molėtų rajone. Gyvena ir kuria Naujasodžio kaime (Alantos s.).

Rajono dailės ir fotografijos premijos parodos nominantė (2013 m.).

Dalyvauja respublikinėse, regioninėse, rajoninėse tautodailės darbų parodose. Siuvinėjimo ir nėrimo darbai buvo eksponuojami rajono dailės ir fotografijos premijos parodose, organizuojamose Molėtų krašto muziejuje (1999, 2010-2013, 2015, 2016 m.).
Siuvinėjimo įgūdžius tautodailininkė tobulina respublikinėse tradicinio siuvinėjimo stovyklose, organizuojamose Naujasodžio kaime.
Tautodailininkė ir jos darbai buvo pristatyta etnomuzikologės Z. Kelmickaitės TV laidoje ,,Ryto suktinis” (2011 m.).
Dalyvavo Utenos regiono liaudies meno konkursinėje kūrybos darbų parodoje ,,Aukso vainikas” (2007-2012).

Siuvinėjimo darbų yra padovanojusi Molėtų krašto muziejui.

Tautodailininkės siuvinėtų darbų yra įsigiję daugelis Lietuvos rankdarbių meno mylėtojų.

Tautodailininkės veikla pristatyta regioninėje spaudoje.

1. Čekelienė, Janina Eksponuojami darbai: rankdarbiai. – Kn.: Utenos regiono tautodailės paroda „Aukso vainikas“. Katalogas. – Utena, 2008. – p. 13.: iliustr.
2. Bareikienė Angelė: Kūrybinė biografija.– Kn.: Molėtų krašto tautodailininkai ir liaudies meistrai / Sudarytoja N. Aleinikovienė. Portr., iliustr. (Siuvinėjimas). // 2002, p. 33.
3. „Aukso vainiko“ nominacijos sieks daugiau nei dešimt molėtiškių: (Utenos apskrities tautodailininkų konkursinė kūrybos darbų paroda "Aukso vainikas" vyko Zarasų kraštotyros muziejuje . Šioje parodoje dalyvavo ir dvylika Molėtų rajone gyvenančių menininkų, tarp jų – Angelė Stasė Bareikienė. Aldonai Kraujalienei už taikomosios liaudies dailės kūrinius skirta antroji vieta) // Vilnis. – 2011, rugs. 20, p. 2.
4. Aleinikovienė, Nijolė „Aukso vainike“ „Aukso vainike“ nominuoti ir molėtiškiai: [Molėtų krašto tautodailininkai pirmą kartą dalyvaus parodoje-konkurse "Aukso vainikas", kuri vyks Kaune. Parodoje dalyvaus šie tautodailininkai: J. Čekelienė, A. S. Bareikienė, R. Žiagūnienė, T. Sabaliauskienė (siuvinėjimas); V. Rinkevičius (drožyba), E. Aukštuolis, A. Kazlauskas (tapyba), J. Žalalienė (tapyba ir juostos, D. Lovčikienė (tapyba ant stiklo) ]. – Iliustr. // Vilnis. – 2008, birž. 27, p. 5.

Tradicinio siuvinėjimo stovyklų dalyvė (1999-2013 m.)

 1. Aleinikovienė, Nijolė „Žaliajame laumžirgyje“ pūškavo peltakiavimo garvežys: [15-oji stovykla buvo skirta peltakiavimui. Dalyvavo J. Čekelienė (Naujasodis, Alantos s.)]. – Iliustr. N. Aleinikovienės // Vilnis. – 2013, liep. 19.

 2. Rankdarbių meno dirbtuvėse...: [Stovykloje mokytasi peltakiavimo. Joje dalyvavo J. Čekelienė (...)]. – Iliustr. N. Aleinikovienės // Vilnis. – 2012, liep. 27.

 3. Aleinikovienė, Nijolė Stovykla, skirta peltakiavimui: [Stovykloje mokytasi peltakiavimo. Joje dalyvavo J. Čekelienė (...)]. – Iliustr. N. Aleinikovienės // Vilnis. – 2013, liep. 24.

 4. Kartu siuvinėti smagiau: [Siuvinėjimo stovykloje susibūrė J. Čekelienė, (...). – Iliustr. P. Malūko // Valstiečių laikraštis. – 2012, liep. 25.

 5. Aleinikovienė, Nijolė Senųjų technikų gaivinimas: [Aukštaitijos tradicinio siuvinėjimo stovykloje, vykusioje Geliogalių kaime (Balninkų s.). – Iliustr. N. Aleinikovienės // Vilnis. – 2010, liep. 13.

 6. Meilus A. Respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla Gėlio pakrantėje: (Balninkų s.). – Iliustr. A. Meilaus // Utenis. – 2010, liep. 20.

 7. Naujasodyje po „Žaliojo laumžirgio“ sparnu : [Dalyvavo siuvinėtojos iš Naujasodžio, tame tarpe ir J. Čekelienė] // Vilnis. – 2009, liep. 14.

 8. Siuvinėjimo stovykla: [Naujasodyje vyksta respublikinė siuvinėjimo stovykla „Žaliasis laumžirgis“. Išleistas leidinys „Siuvinėtos tautinių drabužių dalys“] // Vilnis. – 2009, liep. 7.

 9. Meilus A. Nepamirštamas siuvinėjimo menas: [Naujasodyje įvyko 10 – oji Aukštaitijos siuvinėtojų stovykla] (minimos stovyklos organizatorės ir dalyvės tautodailininkės Janina Čekelienė, (...).- Iliustr. A. Meilaus // Utenis. – 2008, rugpjūčio 5.

 10. Bareikis J. Darbštuolių skrynios dar pilnos turtų: [ Birželio 21 – 28 dienomis Alantos technologijos ir verslo mokykloje vyko antroji Aukštaitijos siuvinėtojų stovykla ( minimos tautodailininkės Janina Čekelienė, (...) Angelė – Stasė Bareikienė, Teresė Sabaliauskienė)]. - Iliustr.J. Bareikio // Molėtų žinios, 2007, liepos 6.

 11. Meilus A. Praktinis seminaras siuvinėtojoms: [ Naujasodyje įvyko I – oji Aukštaitijos siuvinėtojų stovykla] (minimos stovyklos organizatorės ir dalyvės tautodailininkės Janina Čekelienė, Angelė – Stasė Bareikienė,Teresė Sabaliauskienė, Ramutė Žiagūnienė) // Utenis. – 1999, liep. 27 ( Mūsų apskritis)ūnienė ). – Iliustr. A. Meilaus // Utenis. – 2004, liep. 20.

 12. Meilus A. Seminaras siuvinėtojoms: [Naujasodyje] ( minimos stovyklos organizatorės ir dalyvės tautodailininkės Janina Čekelienė, Angelė – Stasė Bareikienė, Teresė Sabaliauskienė, Ramutė Žiagūnienė) // Valstiečių laikraštis. – 1999, rugs. 4.

 13. Meilus A. Dvare siuvinėtojos: ( minimos stovyklos organizatorės ir dalyvės tautodailininkės Janina Čekelienė, Angelė – Stasė Bareikienė,Teresė Sabaliauskienė, Ramutė Žiagūnienė ) // Savivaldybių žinios. – 1999, rugs. 9.

 14. Marcinkus F. Rytų Aukštaitijos siuvinėtojų seminaras: [Naujasodyje]. – Iliustr.R. Stundienės // Rankdarbiai. – 1999, Nr.8, p. 8, 9.

 15. Šaknys, Bernardas Paroda: Molėtai. Liepos mėnesį Aukštaitijos siuvinėtojos buvo susibūrusios Naujasodžio kaime // Valstiečių laikraštis. - 1999, rugp. 17.

 16. Stundienė R. Vilties ašara žalčio karūnoje: [ 1 –oji Aukštaitijos siuvinėtojų stovykla] ( minimos stovyklos organizatorės tautodailininkės Janina Čekelienė, Angelė – Stasė Bareikienė, Teresė Sabaliauskienė, Ramutė Žiagūnienė ). – Iliustr. R. Stundienės // Kraitė. – 1999, liep. 28.

 17. Kazlienė V. Siuvinėtojų tradicijos pratęstos Alantoje: [ Liepos 11 – 18d. Alantos žemės ūkio mokykloje vyko Rytų Aukštaitijos siuvinėtojų stovykla (minimos stovyklos organizatorės ir dalyvės tautodailininkės Janina Čekelienė, Angelė – Stasė Bareikienė, Teresė Sabaliauskienė, Ramutė.Žiagūnienė)] // Vilnis, 1999, liep. 23.

 18. Aleinikovienė N. Pirmasis siuvinėtojų seminaras: [Naujasodyje (minimos stovyklos organizatorės ir dalyvės tautodailininkės Janina Čekelienė, Angelė – Stasė Bareikienė, Teresė Sabaliauskienė, Ramutė Žiagūnienė) // Utenos apskrities žinios. – 1999, liep. 14.

 19. Aleinikovienė N. Pirmasis siuvinėtojų seminaras: [Naujasodyje (minimos stovyklos organizatorės ir dalyvės tautodailininkės Janina Čekelienė, Angelė – Stasė Bareikienė, Teresė Sabaliauskienė, Ramutė Žiagūnienė) // Vilnis. – 1999, liep. 9.