Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Karanauskas Stanislovas

(Drožyba. Tapyba. Eiliavimas. Bitininkavimas.
Domėjimasis biolaukais, vegetariška mityba. Mandalų kūrimas)

Lietuvos tautodailininkų sąjungos, kurčiųjų draugijos ir nepriklausomų rašytojų sąjungos narys.

Už skulptūras ,,Čiurlionio kelyje” bei kitus darbus jam paskirta Kultūros ministerijos 1 laipsnio premija (1976), už skulptūras Riešės memorialui – Lietuvos Valstybinė premija (1986), už kūrybą - Utenos rajono savivaldybės kultūros ir meno premija (1998).

Gimė 1928 m. sausio 31 d. Šaltinių k., Anykščių r. Gyvena Milašiškių k., Inturkės s.

Po sunkios ligos, likęs kurčias, Stasys nepalūžo, bet pramoko laikrodininko amato, fotografuoti (aštuoniolika metų išdirbo Utenos kraštotyros muziejuje fotografu). Susidomėjo piešimu, tapyba ir nuo 1951-ųjų pradėjo dalyvauti tautodailės darbų parodose.
Nuo 1965 m. iš medžio drožinėja smulkesnes statulėles. Daugelyje jų įamžinta senojo kaimo buitis, etnografija, kitose išreikšta pašaipa žmonių ydoms.
Nuo 1968 metų Stanislovas dalyvauja daugelyje medžio drožėjų seminarų, plenerų, kūrybinių stovyklų, dirbo su žymiausiais Lietuvos tautodailininkais A. Česnuliu, Z. Zinkevičiumi, I. Užkurniu, A. Puškoriumi ir kitais. Vienas pirmųjų Lietuvoje nuo 1971 m. pradėjo kurti stogastulpius, koplytstulpius ir kryžius ir jų sukūrė apie 150, tarp kurių - stogastulpis varpininkui Jonui Gaidamavičiui (1982) pastatytas Alantos kapinėse, du simbolizuojantys žvejybą ir vėžybą, trečiasis – Baltųjų Lakajų legendą puošia Mindūnų ežerų žvejybos muziejaus kiemą (1991), o išnyrantis iš jūros „Poseidonas” ir skambinantis lyra „Orfėjas” likę Čekijoje (2000). Beveik visi Stanislovo stogastulpiai yra užbaigti jo paties išdrožtomis ar nukaldintomis saulutėmis, kryžiais, žvaigždėmis, verpstėmis.
Jau būdamas pusamžis, tašydamas ąžuolus, Stanislovas ėmė eiliuoti. Gimė eilėraščių knygelė ,,Skiedryno dainos” (1997), ,,Dangvyda” (1998) – eiliuotų senovės lietuvių tikėjimo sakmių rinkinys. Mitologinė poema apie senovės sėlių deivę „Indraja” (2003), gamtos jėgų garbinimo papročių iš krašto praeities garbinimui skirta „Mėnulio ir saulės vaikai” (2007), baltų tautoms, viešpatavusioms Europoje keturis tūkstančius metų - „Kalavijas ir žagrė” (2008). Albumas „Medžio skulptūra” (2005) supažindina su darbais iš medžio. Prikausto dėmesį ,,Šaltinių istorijos” (1999) linksmais, įtaigiais, patraukliais ne tik savo vaikystės išgyvenimais, biografiniais faktais, bet suteikiančiais ir vertingos etnografinės, istorinės medžiagos apie kaimo žmonių buitį.
Nutapė daug gamtos vaizdų, portretų, paveikslų, vaizduojančių Utenos krašto piliakalnius taip pat fantastiniais motyvais. Sukūrė medalių iškiliesiems Aukštaitijos rašytojams.
Kūryba eksponuota rajono dailės ir fotografijos premijos parodose (2001, 2008-2012, 2014 m.). Šios konkursinės parodos nominantas (2010, 2011, 2012 m.). Surengė personalinę tapybos, medžio drožinių ir medalių iškiliesiems Aukštaitijos rašytojams parodą Utenos kraštotyros ( 2008 m.) ir Molėtų krašto (2012 m.) muziejuose.

Skulptūrėlės iš medžio saugomos Utenos kraštotyros muziejuje. Jonui Gaidžiui Gaidamavičiui skirtą medalio maketą yra padovanojęs Molėtų krašto muziejui.

2018 m. kovo 19–balandžio 21 d. Utenos kraštotyros muziejuje veikė Stanislovo Karanausko drožinių ir tapybos darbų paroda iš muziejaus fondų, skirta autoriaus 90–mečiui. Parodos pristatyme dalyvavo tautodailininkas Rimvydas Kalvelis.Apie menininką, kūrėją ir savitą filosofą, įžvalgų tautotyrininką ir talentingą literatą, fotomenininką, keliautoją galima skaityti:

 1. Karanauskas Stanislovas Kalavijas ir žagrė: Eilėraščiai: Baltų tautoms, viešpatavusioms Europoje keturis tūkstančius metų // Utena: Utenos spaustuvė, 2008, 108 p.

 2. Karanauskas Stanislovas. – Kn. : Mano uteniškių albumas / Sudarytojas Antanas Kibickas. – Utena: Utenos Indra, 2008: Utenos Indra, 149 p.

 3. Karanauskas Stanislovas Mėnulio ir saulės vaikai: [poezija]. – Utena: Utenos spaustuvė, 2007, 72 p.

 4. Taip mes gyvenome Krakėse: (Stasys Karanauskas). – 2006. – 323 [1] p.

 5. Karanauskas Stasys Medžio skulptūra. – Utena, 2005, 151 p.

 6. Verdenė [Kn] 4: [S. Karanausko kūryba]. – 2003. – 195, [1] p.

 7. Verdenė [Kn.] 3: [S. Karanausko kūryba]. – 1999. – 163 [3] p.

 8. Verdenė [Kn.] 2: [S. Karanausko]. – 1995. – 136 [1] p.

 9. Karanauskas Stanislovas: Eilėraščiai. – Kn.: Kai tylos per daug: kurčiųjų kūrybos almanachas / sudarytojas Jonas Mačiukevičius. – Vilnius: Andrena, [2004] (Kaunas : Aušra), 156 p.

 10. Karanauskas Stanislovas Indraja: poema [Iliustravo autorius]. – Utena: UAB „Utenos Indra“, 2003. – 29 p.: iliustr.

 11. Karanauskas Stanislovas Dangvyda: eiliuotos lietuvių senojo tikėjimo sakmės. – Utena, 1998. – 73 [1] p.

 12. Karanauskas Stasys Skiedryno dainos: Eilėraščiai. – Utena, 1997. – 68 p.

 13. Karanauskas, Stasys Eilėraščiai. – Kn. Suskambusi tyla: Lietuvos kuršiųjų eilėraščiai. – 1993, p. 95 p.

 14. Liaudies meistras Stasys Karanauskas: jubiliejinis leidinys: Lankstinys. – Utena, 1987.

 15. Karanauskas, Stanislovas: tapytojas. – Kn.: Liaudies meno paroda „Šlovė darbui“: katalogas / Sudarytoja A. Kireilienė; redaktorė V. Nastopkienė; fotografas V. Milišauskas. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1974, p. 32.

 16. Pristatyta kūrybos darbų paroda „Vėrinys Lietuvai“. – Iliustr. // Vilnis. – 2018, vas. 20
  Molėtų viešosios bibliotekos informacijos skyriuje pristatyta kelių autorių kūrybos paroda. Parodos dalyviai išgirdo ne vieną gražią istoriją apie tai, kaip gimė tautodailininkės Jolantos Žalalienės parodai pristatytos tautinės juostos. Rita Pelakauskienė parodai pristačiusi pačias gražiausias raštais išmargintas riešines papasakojo. Apie tautodailininko Stanislovo Karanausko kūrybą parodai pristatytus išskirtinius medalius iškiliems Lietuvos žmonėms kalbėjo Auksuolė Nazarovienė.

 17. Krivičienė, Nijolė Kraštiečio jubiliejui – gražus sambūris. – Iliustr. // Vilnis. – 2018, vas. 9
  Kuolakasių bibliotekoje 90-mečio proga surengta popietė kraštiečiui, tautodailininkui, tapytojui, literatui Stanislovui Karanauskui
 18. Matkevičienė, Jolanta Bibliotekoje minėtas Stanislovo Karanausko jubiliejus. – Iliustr. – Vilnis. – 2018, vas. 6
  Tautodailininko, medžio skulptoriaus, literato, vienas vyriausių Molėtų viešosios bibliotekos lankytojų ir aktyviausių skaitytojų, sausio 31 d. pažymint savo 90-ąjį gimtadienį, Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje pristatyta jo medalių, knygų ir spaudinių paroda.

 19. Meilus, Algirdas Pagerbė Stanislovą Karanauską: [85-mečio proga pagerbė molėtiškiai] // Utenis. – 2013, spal. 5.

 20. Krivičienė Nijolė Popietė su talentingu kūrėju: [Kuolakasių bibliotekoje minint Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, organizuotas susitikimas su tautodailininku, literatu, tapytoju, žinomu medžio drožėju Stanislovu Karanausku]. – Iliustr. // Vilnis. – 2015, geg. 5.

 21. Meilus, Algirdas Pagerbė tautodailininką Stanislovą Karanauską, sutikusį 85-ąjį gimtadienį: [85-mečio proga pagerbė molėtiškiai] // Utenis. – 2013, bal. 24.

 22. Pokalbis apie biolokaciją bibliotekoje: [Molėtų viešosios bibliotekos abonemento skyriuje įvyko susitikimas su tautodailininku Stanislovu Karanausku]. – Iliustr. // Vilnis. – 2013, kov. 29.

 23. Susitikimas su sveikuoliu: [Molėtų viešosios bibliotekos abonemento skyriuje įvyko susitikimas su tautodailininku Stanislovu Karanausku]. – Iliustr. // Molėtų žinios. – 2013, kov. 29.

 24. 85-erių metų jubiliejus, kuriame pats jubiliatas nedalyvavo: [Molėtų viešosios bibliotekos abonemente buvo organizuota spaudinių paroda „Tyliojo pasaulio liepsnojantis fakelas“] // Vilnis. – 2013, vas. 1.

 25. Meilus, Algirdas Stasys Karanauskas drožia koplytstulpius // Utenis. – 2012, rugp. 29.

 26. Meilus, Algirdas Stanislovo Karanausko darbai – didelis palikimas paveldui. – Iliustr. // Utenis. – 2012, kov. 10.

 27. M. K. Čiurlionio metinės paminėtos renginiu: [Jame dalyvavo skulptorius Stanislovas Karanauskas, kuris už skulptūras „Čiurlionio kelyje“ apdovanotas Kultūros ministerijos 1 laipsnio premija]. – Iliustr. // Vilnis. – 2011, bal. 19.

 28. Meilus, Algirdas Stanislovo Karanausko drožinių paroda: [Iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų Molėtų šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos namuose atidaryta tautodailininko darbų paroda]. – Iliustr. // Utenis. – 2011, spal. 12.

 29. Fotonuotraukose – pažintis su Kinija ir Indija / Mž. informacija // Molėtų žinios. – 2010, geg. 18.

 30. Tarp Kinijos ir Indijos: [Molėtų viešosios bibliotekos Rūbinės galerijoje atidaryta paroda „Kur pipirai auga“ pasakoja apie Indiją. Apie ją molėtiškiams pasakojo liaudies meistras, skulptorius, dailininkas, rašytojas, o dabar ir fotomenininkas Stanislovas Karanauskas]. – Iliustr. // Vilnis. – 2010, geg. 18.

 31. Bareikis J. Dvidešimtoji Kovo vienuoliktoji Molėtuose: [Joje savo darbus eksponavo ir S. Karanauskas]. – Iliustr. // Molėtų žinios. – 2010, kovo 16.

 32. Dvi visiškai skirtingos progos, du visiškai skirtingi kūrėjai: [Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje pristatyta S. Karanausko knyga „Indraja“]. – Iliustr. // Utenos diena. – 2010, kov. 16, p.1-2.

 33. Vaitkutė, Vanda Kalto, teptuko ir kūrybinės minties valdovas: [Utenos krašto muziejuje atidaryta jubiliejinė Stasio Karanausko kūrybos paroda, skirta kūrėjo 80-mečiui]. – Iliustr. // Akiratis. – 2008, geg. mėn. Nr. 2 (273).

 34. Aleknaitė, Kristina Tylos pasaulyje – kūrybos viršvalandžiai: [Savamokslis menininkas S. Karanauskas apie kūrybą]. – Iliustr. // Utenos apskrities žinios. – 2008, vas. 14.

 35. Stundžytė, Zita Utenos krašto tautodailės patriarchas talento gerbėjams iškėlė visą kūrybos lobyną: [Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta jubiliejinė Stasio Karanausko kūrybos paroda]. – Iliustr. // Utenis. – 2008, vas. 12.

 36. Meilus, Algirdas Į posmus – daug metų brandintos mintys: [S. Karanauskas išleido penktą savo kūrybos knygą „Mėnulio ir saulės vaikai“ // Utenis. – 2008, saus. 10.

 37. Kibirkštienė, Aldona Tylos pasaulis tapo palankus kūrybai: [Meniniais ieškojimais džiugina S. Karanauskas]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, rugs. 6.

 38. Stanaitis, Algimantas Prieš viską naikinantį laiką: [Apie medžio skulptorių S. Karanauską]. – Iliustr. // Utenos apskr.. žinios. – 2006, vas. 28.

 39. Takaitytė, Simona „Sapnuoju Indiją...“: [Medžio drožėjas S. Karanauskas grįžęs iš antrosios kelionės pas Indijos dvasinį mokytoją Sai Babą]. – Iliustr. // Vilnis. – 2005, vas. 22.

 40. Stanaitis, Algimantas Ąžuolai: [Apie tautodailininką, medžio drožėją S. Karanauską]. – Iliustr. // Utenos apskrities žinios. – 2004, gruod. 24, p.5.

 41. Ąžuolinės skulptūros – kaimo puodžiams pagerbti: [V. Valiušio keramikos muziejaus kiemelį Leliūnuose (Utenos r.) papuošė medžio drožėjų sukurtos skulptūros] // Kultūros laikas. – 2004, Nr. 4, p. 12.

 42. Ąžuolinės skulptūros – kaimo puodžiams pagerbti // Utenos diena. – 2004, lapkr. 27, p. 3.

 43. Jonuškienė, Rūta Ąžuoliniai puodžiai žiedžia medinius ąsočius: [Apie tautodailininką, medžio drožėją S. Karanauską]. – Iliustr. // Utenis. – 2004, lapkr. 18, p. 4.

 44. Murmienė, Aldona Būtėnų kaimo kryžiai (Anykščių r.): [Autorius tautodailininkas S. Karanauskas]. – Iliustr. liaudies meistras Stasys Karanauskas] // Liaudies kultūra. – 2004, Nr. 2, p. 80-87.

 45. Stankevičienė, Regimanta „Jėzaus Nazariečio“ siužetas XX a. II pusės Lietuvos dailėje: formų ir įvaizdžio kaita: [ // Menotyra, 2003, Nr. 3, p. 24-34.

 46. Kaziela, Vytautas Amžinosios tylos šalyje: [Apie tautodailininką Stanislovą Karanauską]. – Iliustr. – Kn.: Kaziela, Vytautas Kelias namo. – 2003. – Kintava, p. 31-34.

 47. Kaziela, Vytautas Amžinosios tylos šalyje: [Apie liaudies menininką, literatą Stasį Karanauską]. – Iliustr. – Kelias namo. – Utena: J. Raškevičiūtės įmonė Kintava. – 2003, p. 31-34.

 48. Jonuškienė, Rūta Garsi protėvių žygiais ir dabarties žmonių darbais: [Davainių kaime atidengtas stogastulpis mitologinei deivei Indrajai, Zarasų r.]. – Portr. // XXI amžius. – 2003, rugs. 10.

 49. Panavas, Petras Visų galų meistras: [Apie S. Karanausko knygą „Indraja“] // Utenos apskr.. žinios. – 2003, rugp. 2.

 50. Jonuškienė R. „Indraja“ – kūrinys primenantis liaudies epą: [S. Karanausko knygos „Indraja“ pristatymas A. ir M. Miškinių bibliotekoje]. – Iliustr. // Utenis. – 2003, liep. 24.

 51. Po Indrajos dangumi: atsiminimų ir straipsnių rinkinys apie Uteną ir uteniškius / Sudarytoja Regina Stakėnienė. – Utena: UAB Utenos spaustuvė, 2002.

 52. Mačianskas, Jonas Tu ąžuolas ar dainius?: [S. Karanauskas ir skulptorius, ir poetas]. – Iliustr. // Molėtų žinios. – 2001, geg. 8.

 53. Karanauskas, Stasys Šalyje, kurioje žmogaus laukia amžinos ramybės buveinė. – Iliustr. // Utenis. – 2000, bal. 18.

 54. Karanauskas, Stasys Prieskonių išdegintos gerklės gaivinamos kokosų pienu. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2000, bal. 8.

 55. Grudzinskas, Leonardas Skiedryno dainos: [Apie S. Karanausko poezijos rinkinį „Skiedryno dainos“] // Švyturys. – 1998 – 5-6, p. 15.

 56. Vaitkutė, Vanda Geresnio kelio nebūčiau galėjęs pasirinkti: [Apie žinomą Lietuvoje monumentaliosios medžio drožybos meistrą Stasį Karanauską]. – Akiratis. – 1998, kov.4-10.

 57. Kaziela, Vaitkutė, Vanda Geresnio kelio nebūčiau galėjęs pasirinkti: [Apie žinomą Lietuvoje monumentaliosios medžio drožybos meistrą Stasį Karanauską]. – Akiratis. – 1998, kov.4-10.

 58. Karanauskas, Stanislovas Šaltiniai: [S. Karanausko atsiminimai apie gimtąjį kaimą]. – Iliustr. // Utenis. – 1996, gruod. 24.

 59. Kaziela, Vytautas Apie kūrybą, dvasinę energiją ir...medinę bobą: [Apie liaudies menininką Stasį Karanauską]. – Iliustr. // Diena. – 1994, gruodžio ?

 60. Kezienė, Teresė Ką primena Taukelių stogastulpis: [Po 160 metų prie J. Šimkevičiaus kapo buvo pastatytas S. Karanausko drožtas koplytstulpis]. – Iliustr. // Tiesa. – 1990, lapkr. 6.

 61. „Lietuvą ir lietuvius mylėjau. J. Tumui-Vaižgantui – 120“: [Toks įrašas iškaltas ąžuoliniame stogastulpyje, kuris pastatytas prie Svėdasų vidurinės mokyklos]. – Iliustr. // Tiesa. – 1989, rugs. 20.

 62. Popietė su liaudies meistru, LTSR valstybinės premijos laureatu Stasiu Karanausku : 1986 m. balandžio 4 d. 15 val. Utenos kraštotyros muziejuje / Utenos centrinė biblioteka, Kraštotyros muziejus, Kultūros namai. – 4 p.

 63. Žemaitytė Z. Stasys Karanauskas. Medžio skulptūra. – Kn.:Tradicija šiuolaikinėje lietuvių liaudies dailėje: Straipsnių rinkinys/ Sud. J. Kudirka; spec. red. Z. Žemaitytė. – 1982. – Šviesa,103 p., 48 iliustr. lap.

 64. Buragas, Vladas „Tegu ir kiti garsina mūsų probočių didybę ir garbę...“: [Pasinaudojus duomenimis iš R. Guobio, R. Jonuškienės, A. Meilaus, L. Reifonaitės bei A. Stankevičienės publikacijomis apie tautodailininką, poetą Stanislovą Karanauską]. – Iliustr. // Gintaro gimtinė. – ? (Tautinės kultūros šviesuliai).

 65. Guobis, Raimondas Šaltinių žemės tautodailininkas šventė jubiliejų: [Apie skulptorių ir tapytoją S. Karanauską]. – Iliustr. // Anykšta. – ?