Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Rajono tautodailininkai ir liaudies meistrai

Andraitienė Konstancija (Margučiai)

Andrukonienė Erika (Keramika)

Aukštuolis Eugenijus(Tapyba)

Ažubalienė Marija (Simegrafija. Siuvinėjimas kryželiu. Nėrimas. Mezgimas)

Bacenskaitė Vaida (Neaustinė tekstilė)

Bakanauskienė Neringa (Papuošalai)

Baranauskienė Alina(Tapyba. Modeliavimas. Scenografijų kūrimas)

Bareikienė Angelė-Stasė (Siuvinėjimas. Nėrimas)

Bikneris Vytautas(Medžio ir akmens skulptūra.Tapyba)

Bulavko Laimė (Tapyba. Pastelė. Akvarelė. Lipdymas iš modelino. Atvirukų kūryba)

ČekelienėJanina (Siuvinėjimas. Nėrimas)

Čepulienė Nijolė (Nėrimas)

Dimskas Albinas (Tapyba)

Dirmaitė Aldona (Siuvinėjimas kryželiu)

Gečienė Elvyra (Sodai, kiti dirbiniai iš šiaudų)

Gečytė Jolanta (Fitodizainas. Tapyba. Akvarelė. Pastelė. Mezgimas)

Grigelevičienė Laima (Siūtos lėlės. Tapyba ant stiklo. Veltinio vėlimas. Tekinimas iš medžio. Suvenyrai iš odos, medžio, kriauklių, gintaro. Paveikslai iš žuvies kaulų. Floristinės kompozicijos. Lankstiniai iš popieriaus pagal origami technologiją)

Gutauskienė Irena (Riešinės)

Ivickienė Veronika (Pynimas iš vytelių)

Kalvelis Antanas Rimvydas (Akvarelė)

Kanapeckas Juozas (Kūryba iš medžio)

Karanauskas Stanislovas (Drožyba. Tapyba. Eiliavimas. Bitininkavimas. Domėjimasis biolaukais, vegetariška mityba. Mandalų kūrimas)

Karbauskė Regina (Papuošalai iš natūralios odos ir pusbrangių akmenų)

Kazakevičius Darius (Pynimas iš vytelių)

Kazlauskas Arvydas (Tapyba)

Kazlienė Rita (Keramika. Tapyba)

Kerulienė Jūratė

Kovaliovas Mykolas (Tapyba)

Kuliešovaitė Anastazija (Tapyba)

Laurinavičius Algirdas (Keramika. Fotografija)

Laurinavičius Leonardas (Juvelyrika. Fotografija)

Leišienė-Lunytė Laura (Medžio drožinėjimas)

Leišienė Stasė (Tapyba)

Lisicyna Zina(Tapyba. Pynimas iš vytelių)

Liutkevičienė Janė (Raštuotų pirštinių mezgimas)

Matelionis (Matulionis) Jonas (Drožti žaislai. Tekinti baldai, vazos. Liaudiško stiliaus dainų, posmų kūrimas. Muzikavimas)

Matkevičienė Jolanta (Fitodizainas. Skiautiniai. Grafika. Tapyba)

MozūrienėVytautė (Pastelė. Akvarelė. Grafika. Kūryba iš odos)

Nagienė Valerija (Siuvinėjimas. Nėrimas)

Nazarovienė Auksuolė (Siuvinėjimas kryželiu)

Pacevičienė Laima (Vėlimas. Piešiniai ant stiklo. Karpiniai. Piešimas. Mandalų kūrimas. Poezijos ir prozos kūrimas. Vertimai.)

Pažereckaitė Audreolė (Mediniai paukšteliai.Tapyba. Eiliavimas. Fotografija)

Petrauskienė Elena (Tapyba)

Petrėnienė Olė (Rankų darbo interjero lėlės, interjero detalių kūrimas)

Pikčiūnas Robertas (Tapyba. Piešimas. Lipdymas iš modelino. Dovanų dėžučių kūryba)

Piškinienė Albina (Tapyba)

Prunskus Juozas (Audimas)

Pusvaškienė Irena (Nėrimas vašeliu. Mezgimas virbalais. Kilpinis siuvinėjimas. Lėlės)

Rabcevičiai (Kūryba iš medžio šakų, gumbų, šaknų)

Rinkevičius Vidmantas (Medžio drožyba, skaptavimas, Kryždirbystė)

Reišis Alfredas (Kaukių drožyba)

Sabaliauskienė Genovaitė Teresė (Siuvinėjimas. Margučiai)

Spranginienė Zita (Fitodizainas. Verbų pynimas. Mezgimas. Pynimas)

Stalauskienė Dalia (Popieriaus karpiniai, piešiniai ant stiklo, indų dekoravimas, atvirukai)

Šapolienė Birutė (Kūryba iš odos. Tapyba. Dekupažas. Atvirukai)

Šeškauskai (Juodoji keramika)

Šiukščiuvienė Rasa (Siuvinėjimas kryželiu)

Trimonienė Zita ( Nėrimas. Mezgimas. Pynimas iš vytelių. Kūryba iš odos)

Vaičienė Ona (Atvirukų kūryba. Darbeliai iš popieriaus)

Vaikutienė Vanda (Mezgimas, nėrimas)

Valaikienė Jadvyga (Skiautiniai)

Vilimaitė Laima (Tapyba. Netradicinė kūryba)

Vilūnas Vaclovas (Tapyba)

Žalalienė Jolanta (Siuvinėjimas. Skiautiniai.Vytinės ir pintinės juostos. Tapyba)

Žiagūnienė Ramutė (Siuvinėjimas. Nėrimas)

Židonytė (Kalesnikienė) Laimutė (Akvarelė. Tapyba. Fotografija)

Žukauskas Antanas (Pynimas iš vytelių, fotografija)

Žundienė Gitana (Tapyba. Pastelė. Akvarelė. Lipdymas iš modelino. Atvirukų kūryba )


Meno objekto „Molio paukščiai Molėtų miestui“

pristatymas 2018 m. birželio 15 d. nuo 16 val.

Molėtų skulptūrų parke

Molėtų rajono tautodailininkai paruošė Molėtams dovaną: Miesto šventės proga Molėtų skulptūrų parką papuošė būrys molinių paukščių. Tai jau antroji Molėtų tautodailininkų draugijos akcija, skirta Molėtų miesto viešosioms erdvėms. Pirmoji buvo „Šviečiantys žibintai Molėtų Kalėdų eglei“.

Molėtų paukščius kūrė Erika Andrukonienė, Nijolė Aleinikovienė, Jolanta Žalalienė, Zita Spranginienė , Gitana Žundienė, Robertas Pikčiūnas, Laimutė Bulavko, Genutė Saulėnaitienė, Olė Petrėnienė, Rima Vidžiūnienė, Anastazija Kuliešovaitė, Laima Pacevičienė, Rita Kazlienė, Irena Pusvaškienė, Stasė Leišienė, Laima Grigelevičienė su anūke Deimante, Alina Baranauskienė su dukra Egle bei anūkais Gustu, Vilte ir Migle.

Šie Molio paukščiai „suskrido“ į vieną bendrą arką, lyg Šv. Pranciškaus pašaukti, kad džiugintų Molėtų skulptūrų parko lankytojus, kad Įkvėptų Molėtų žmones savo darbais gražinti Molėtų miestą, kad kūrybinės interpretacijos molio tema padėtų garsinti Molėtus, kaip miestą, kuriame galima įgyvendinti kūrybinius sumanymus.

Viktorija Kazlienė


Molėtų rajono tautodailininkų draugijai 25 metaiMolėtų rajono tautodailės istorijos kronika

1913–1950 m.


Rajono tautodailės vystymosi pradžią padarė vienas pirmųjų liaudies dailės tyrinėtojų ir propaguotojų dailininkas Antanas Jaroševičius.

Antanas JeroševičiusPirmoji paroda rajone buvo sumanyta 1913 m. Giedraičiuose. Tai buvo žemės ūkio paroda, kuriai valdžia paskyrė 100 rublių pašalpą. Pasinaudojęs parodos sumanymu, vietos vaistininkas Matas Valeika ėmėsi ryžtingos iniciatyvos įrodyti, kad reikia suruošti ir moterų rankdarbių parodą, šiam kilniam tikslui iškovodamas leidimą ir 30 rublių parodai skirtos sumos. Parodą dekoravo ir ja rūpinosi dailininkas Antanas Jaroševičius, jo žmona padėjo surinkti eksponatus.

1921–1956 m. mokytojaujant A. Jaroševičiui, Giedraičiuose buvo įsteigta dailiųjų darbelių klasė.

Pirmojo ir antrojo pasaulinio karo bei pirmaisiais pokario metais tradicinių verslų meistrai buvo apkrauti mokesčiais ir net draudžiama individuali veikla.

Vėlesniais pokario metais kultūros skyrius įpareigodavo rajone esančias bibliotekas organizuoti liaudies meno parodas.


1960–1970 m.


1967 metų pavasarį liaudies menininkų darbų paroda vyko Molėtų vidurinėje mokykloje. Iš jos komisija, vadovaujama dailininko plakatisto inturkiškio V. Kaušinio (19302009) daugiau kaip penkiasdešimt geriausių darbų atrinko į zoninę liaudies meno parodą Utenoje.


Vytautas Kaušinis


7 dešimtmetyje tarp pirmųjų parodų dalyvių matėme medžio drožėjų ambraziškiečio J. Kvedaro, giedraitiškių V. Kviklio, G. Vigelsko, skudutiškiečių Vl. Lasio, M. Padkamarytės, girsteitiškiečio P. Gribėno, molėtiškių A. Pranskūno, Vyt. Biknerio, alantiškių J. Matelionio, Ant. Jakučionio, čiulėniškio M. Naviko, sugintiškio Vyt. Ruzgaus darbus iš medžio, pynėjos ir siuvinėtojos J. Čekelienės, margučių skutinėtojos ir siuvinėtojos T. Sabaliauskienės, margučių margintojos vašku K. Andraitienės, A. Repečkienės, A. Šavelienės, E. Satkūnaitės rankdarbius, V. Vilūno, Vl. Miškinio, A. Vyžinto, Eug. Aukštuolio, A. Liubecko, A. Jogėlos, Z. Steponavičiaus tapybos, E. Grajauskienės floristikos darbus.

V. Miskinis savo paveikslu galerijoje
Vladas Miškinis

Vladas Lasys

Eugenijus Aukštuolis


1970–1980 m.


Iš 1976 metų pabaigoje surengtos liaudies meno parodos nemaža dalis darbų išsiųsta į Vilnių, kur geriausi, įdomiausi darbai atrinkti į sąjunginę parodą Maskvoje, į kurią pateko audėjų V. Pranskūnienės iš Molėtų, O. Žiagūnienės iš Suginčių, D. Januškevičienės iš Verbiškių ir V. Stankevičiūtės iš Videniškių audiniai.


1980–1990 m.


8 dešimtmetyje liaudies meno būkle rūpinosi rajono moterų tarybos nariai D. Kulikauskienė, M. Leleikaitė, V. Genys, kultūros skyriaus vadovė G. Junevičienė. Jų dėka liaudies meno parodos tapo svarbia rajono kultūrinio gyvenimo dalimi.

1980 m. pradžioje surengta liaudies meistrų darbų paroda. Audimo, pynimo, siuvinėjimo, mezgimo, medžio drožinėjimo, piešimo, raižymo, kalvystės darbus pateikė 20 parodos dalyvių. Kalvio A. Čečio, audėjų E. Bernotienės ir M. Babelienės, pynėjos J. Čekelienės darbai atrinkti zoninei liaudies meistrų parodai Švenčionyse.


1990–2000 m.


9 dešimtmečio pabaigoje pradėtos ruošti liaudies meno šventės. Labai svarbiu švenčių komponentu atsirado liaudies meno meistrų darbų ekspozicijos – pardavimai, Joninių mugės, kurias organizuodavo N. Aleinikovienė.

Kultūros paveldo tarnybos darbuotojos N. Aleinikovienė, V. Ratkevičiūtė, 1991 m. pavasarį kuriančius žmones sukvietė į bendrą būrį. Tų pačių metų gruodžio 23 d. rajono valdyba įregistravo rajono tautodalininkų draugiją. Nuo pat pirmųjų įkūrimo dienų draugijai vadovauja gydytojas Vyt. Bikneris, koordinatorė N. Aleinikovienė.

1991 metų birželio 2 d. Utenos miesto parke vyko liaudies kūrybos šventė, kurioje veikė tautodailininkų darbų paroda–pardavimas. Joje dalyvavo ir molėtiškiai. Juos įamžino Anelė Šavelienė.


(Iš kairės) molėtiškiai Alfonsas Pranskūnas (darbai iš medžio) ir Elvyra Gečienė (darbai iš šiaudų)

(Iš kairės) čiulėniškis Modestas Navikas (darbai iš medžio), naujasodietėsMarytė Žalalienė (mezgimas) ir Janina Čekelienė (pynimas ir siuvinėjimas), Jolanta Gečytė (nėrimas), sugintiškis Vytautas Ruzgus (darbai iš medžio)

Medžio drožėja iš Skudutiškio Marija Padkamarytė

Molėtiškė nėrėja Anelė Šavelienė

1992 m. sausio mėnesį Molėtų kino teatro „Siesartis“ patalpose N. Aleinikovienė surengia pirmąją tautodailininkų draugijos narių darbų parodą. Vieta ne itin patogi (įėjimas iš kiemo pusės, o kambarys nepritaikytas parodai), tačiau dvi dienas vykusi paroda teikė džiaugsmo ne tik dalyviams, bet ir lankytojams. Darbus eksponavo R. Žiagūnienė, J. Čekelienė, M. Žalalienė, E. Grajauskienė, T. Sabaliauskienė, K. Andraitienė, A. Repečkienė, A. Šavelienė, E. Šarauskienė, Z. Steponavičius, A. Baranauskienė, Vyt. Bikneris, Vyt. Narušis, Vyt. Ruzgus, M. Navikas, E. Gečienė, M. Šukevičienė.

Praėjus mėnesiui, vasario 15 d. tose pačiose patalpose atidaroma molėtiškių tapytojų ir medžio drožėjų paroda, skirta Molėtų miesto 605 m. sukakčiai pažymėti. Tapybos darbus pateikė A. Baranauskienė, A. Liubeckas, Eug. Aukštuolis, M. Kovaliovas, Vyt. Narušis, medžio drožinius – Vyt. Bikneris, A. Pranskūnas. Parodą surengė N. Aleinikovienė.

Antrojoje salėje buvo eksponuojama senųjų molėtiškių M. Paškevičienės-Šilinskaitės, V. Giraitienės-Vižinytės, A. Ivonytės ir jos išsaugoti V. Miknevičiaus ir Ant. Miknevičiūtės prieškario laikotarpio siuvinėjimo darbai. Parodą surengė V. Kazlienė.

1992 metais tautodailininkas tapytojas Eugenijus Aukštuolis dalyvavo respublikinėje parodoje–konkurse Joniškyje, skirtame dailininko tapytojo A. Varno atminimui.

1993 m. organizuoti molėtiškių ir ignaliniečių tautodailės darbų parodos ir jų autorių susitikimai Ignalinoje ir Molėtuose.

1993 m. gruodžio 19 d. vokiečių delegacijos, vadovaujamos Hiorstelo savivaldybės statybos ir urbanistikos skyriaus vadovo Roberto Eickelio, atvykimo į Molėtus labdaros atvežimo tikslu Molėtų kultūros namų patalpose buvo surengta rajono liaudies meistrų darbų parodapardavimas.

Šventėms skirtų proginių tautodailės darbų parodos


1993–98 m. N. Aleinikovienė rengė progines tautodailės darbų „Laukiam šventų Velykų“ ir „Kalėdinių atvirukų, eglės papuošalų“, „Šventinių puokščių“ parodas. Jos buvo organizuojamos Molėtų kultūros namų fojė ir centrinės bibliotekos vaikų literatūros skyriuje. Šią tradiciją ne vienerius metus naujai atgaivindavo rajono mokiniai su savo mokytojais bei miesto vaikų lopšelių-darželių auklėtiniai su kūrybingomis auklytėmis. Pagiriamąjį žodį ir Kalėdų senio saldumynus dažniausiai pelnydavo mokytoja Z. Spranginienė ir jos mokinukai.
1999 ir 2000 metais molėtiškės tautodailininkės A. Baranauskienė ir J. Matkevičienė dalyvavo Rokiškio kraštotyros muziejuje rengiamuose Prakartėlių konkursuose (sumanytojas ir rėmėjas – italas verslininkas Angelo Frosio).


Molėtų gyventojas Bimbiris ridena margučius 1996 m.
Nuotr. V. Kazlienės

Zitos Spranginienės mergaičių sukurtos lėlytės 1996 m.
Nuotr. V. Kazlienės

Molėtų krašto muziejaus parodų salė


1995 m. balandžio 20 d. Molėtų krašto muziejuje iškilmingai atidaryta parodų salė. Rajono tautodailininkams suteikiama galimybė nuolat rengti parodas.


(Kairėje) rajono tautodailininkų draugijos pirmininkas Vytautas Bikneris, kultūrinių renginių puoselėtoja, mokytoja A. Urbonienė
ir kultūros bei švietimo skyriaus vedėjas V. Stundys.
Nuotr. V. Kazlienės.

Į parodos atidarymą atvykę dainininkai M. Stalnionienė, B. Aleksiejūnienė, L. Umbrasienė, J. Matelionis (groja armonika), M. Umbrasas, V. Morkūnas, P. Vidžiūnas sugundė visus užtraukti liaudišką dainą. Nuotr. V. Kazlienės.

Pirmojoje parodoje pakviesti dalyvauti visi. Savo kūrybinius darbus pristatė per dvidešimt autorių. Akį traukė S. Dumbliauskienės, I. Grinienės, V. Narušio, E. Aukštuolio, S. Datenio tapyba, D. Lovčikienės, V. Giedrytės karpiniai, V. Bagdono dirbiniai iš vario, aliuminio, J. Matelionio tekintos vazos, nuotaikingi K. Andraitienės, E. Gečienės, S. Kazlienės, Z. Spranginienės, H. Zakarevičiaus eksponatai – visų ir neišvardinsi. Kalbėję rajono kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas V. Stundys, mokytoja pensininkė A. Urbonienė, tautodailininkų draugijos pirmininkas V. Bikneris pasidžiaugė, kad ši paroda – kultūros atgimimo ir šviesaus pavasario pranašas. Renginyje dalyvavę dainininkai M. Stalnionienė, B. Aleksejūnienė, L. Umbrasienė, M. Umbrasas, V. Morkūnas, P. Vidžiūnas sugundė ir kitus užtraukti lietuvišką dainą. Armonika griežė muzikantas J. Matelionis ( Matulionis).

1995 metais Molėtų krašto muziejaus parodų salėje tapybos parodas surengė guvus, 65-ąsias gimimo metines švenčiantis molėtiškis tapytojas Vytautas Narušis, molėtiškis Eugenijus Aukštuolis ir Kriaunų kraštotyros muziejaus direktorė Algimanta Raugienė. Dailiosios lyties atstovėms ypač buvo patrauklūs Ramutės Žiagūnienės ir Janinos Čekelienės darbai.
1996 metais atšventęs 85-ių metų jubiliejų į Molėtų krašto muziejaus parodų salėje surengtą tapybos parodą pasigrožėti nepakartojamu spalvų žaismu pakvietė balninkietis tautodailininkas Vladas Miškinis. Šiais metais žavėjomės surengtomis molėtiškių Jolantos Žalalienės rankdarbių, Dalios Lovčikienės karpinių, vilniečių menininkių Salomėjos Blažienės kūrybos, pasižyminčios meninės išraiškos priemonių ir technikos įvairove, Gražinos Luckutės-Bukienės tapybos pastele, Kauno architektų ir dailininkų klubo „Sfinksas“ prezidento AKVA-12 (Lietuvos akvarelistų) grupės nario Viliaus Slavinsko darbų parodomis. Minint Europos kultūros paveldo dienas parodų salėje atidaryta paroda „Pažadinkime paminklus gyvenimui“, kurioje buvo eksponuojamos Valentino Laurinavičiaus rajone esančių neveikiančių kapinių fotografijos. Surengta paroda kunigaikščių Giedraičių tėvonijos 630-osioms (1367-1997) metinėms pažymėti, išskiriant palaimintąjį Mykolą Giedraitį (apie 1425-1485).

1997 m.vasario 15 d. Molėtų krašto muziejaus parodų salėje atidaryta tautodailės ir fotografijos paroda, skirta Molėtų miesto 610-ųjų metinių jubiliejui. Atidarydama parodą Molėtų krašto muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė atkreipė susirinkusių dėmesį į eksponatus. Tai vietinių žmonių darbai. Eksponuojama dailininkų Vaclovo Vilūno, Vytauto Narušio paveikslai, kraštotyrininko Stepono Antanavičiaus, Jono Danausko, Valentino Laurinavičiaus dokumentinės ir meninės nuotraukos, Suginčių vidurinės mokyklos mokytojos Dalios Lovčikienės karpiniai ir kitų rajono tautodailininkų darbai. Kalbininkas, istorikas Vidas Garliauskas, dirbęs Molėtų rajone, pateikė įdomių faktų iš Molėtų praeities. Vilnietis architektas Algimantas Umbrasas, kurio vaikystė prabėgo šiame krašte besikuriančiam muziejui įteikė stiklo plokštelę su senovės dievų atvaizdais. Dailininkas Vytautas Narušis, gimęs ir augęs Molėtuose, prisiminimais grįžęs į vaikystę papasakojo, kaip atrodė Molėtai prieš 60 metų. Molėtų rajono savivaldybės administratoriaus padėjėjas miesto reikalams Valentinas Genys kalbėjo apie miesto dabartį ir ateitį. Eiles skaitė nauja Molėtų poetė, Vilnijos krašto mokytoja Vlada Banilytė Kvedarienė ir čiulėniškis Vladas Skrebiškis.

1997 m. gegužės 17–18 dienomis Molėtuose vyko pasaulietinė diena, skirta Palaimintojo Mykolo Giedraičio XV a. vienuoliui, ligonių globėjui, ta proga organizuota paroda „Padėka Mykolui palaimintajam“. Šiais metais buvo eksponuojama kraštietės Vandos Giedrytės karpinių, akvarelės ir margučių paroda, fotomenininkų sąjungos narių brolių Černiauskų ir Jono Danausko fotodarbų paroda „Šviesos link“. Įsimintinais Molėtų, jų apylinkių vaizdais žavėjo Vaclovo Vilūno tapyba, Gruodžių kaimo 90-metės močiutės Malvinos Karvelienės audiniai ir nėriniai. Naujasodietė Elena Grajauskienė atrado galimybę parodyti savo ir jos artimųjų – motinos, dukros Ramunės, marčios Vidutės, draugės Vandos Poškienės – žemės ūkio universiteto dėstytojos, brolvaikės Onutės, pusseserės Rimutės Šilanskienės darbus. Parodų lankytojui buvo suteikta galimybė susipažinti su šalyje žinomos pastelinių peizažų, portretų, ypač gėlių natiurmortų tapytojos Veronikos Šleivytės Kupiškio etnografijos muziejaus fonduose saugomais pastele pieštais gėlių natiurmortais.

1999 m. iš JAV lietuvių dailininkės, kultūros mecenatės Magdalenos Birutės Stankūnaitės–Stankūnės Molėtų krašto muziejus yra gavęs 36 jos pačios sukurtus tapybos, grafikos bei tekstilės kūrinius. Tai ciklai „Žemynos žemė“, „Medeinos sodai“ ir kt. Šią kolekciją 2003 m. birželio mėnesį atkeliavo dar viena dovana – 10 paveikslų iš batikos ciklo „Dykumų kaktusai“. Susipažinti su pačia naujausia autorės dovana ir susitikti su autore liepos 9 dieną pakvietė Molėtų krašto muziejus. 2005 m. balandžio 14-18 eksponuota dailininkės, mecenatės „Žemynos žemė“.

1999 metais muziejaus parodų salėje pristatytos kraštiečių: vienintelio Lietuvoje kurčnebylio, baigusio aukštuosius dailės mokslus Česlovo Ilgio tapybos, Onos Pusvaškytės grafikos ir Juozo Kazlausko fotografijos „Lietuva tremtyje“ parodos. Leista susipažinti su pirmą kartą organizuoto Rytų Aukštaitijos siuvinėtojų ir antrojo juodosios keramikos seminaro sukurtais darbais. Į profesionalaus meno parodas pakvietė Janinos Malinauskaitės lietuvių istorijos herojų tapytų portretų, dailininkų Vyginto Čeikausko – Mačiaus „Kaukės“, Raimondo Savicko ir Augustino Savicko tapyba, Rasos Pakuckaitės gobelenų, Rūtos Dzindziliauskaitės iliustracijų pasakoms parodos. Juzefos Bružienės autorinės tapybos parodos atidaryme vyko autorės sukurtų drabužių kolekcijos demonstravimas ir susitikimas su autore. Neabejingus istorijai ir geografijai pakvietė etnologo dr. Liberto Klimkos pristatoma paroda „Metų ratu“, supažindinanti su kalendoriais ir laiko skaičiavimu Lietuvoje. Molėtiškiai muziejininkai iš muziejaus fondų parodų salėje pristatė stačiatikių ikonas. Adventui įpusėjus surengta fotodokumentinė archeologinė paroda „Iš šventosios žemės į visas tautas“, skirta krikščionybės 2000 metų jubiliejaus sutikimui. Joje eksponuoti stendai, kuriuose nufotografuoti ir aprašyti su pirmaisiais krikščionybės amžiais susiję archeologiniai radiniai bei vietovės. Fotografijas papildė žemėlapiai, pasakojantys apie krikščionybės plitimą pirmaisiais mūsų eros amžiais. Parodą apibendrino Molėtų bažnyčios klebonas V.Cukuras, o apie palubėje besisukančius šiaudinius sodus kalbėjo jų autorė uteniškė Rūta Jonuškienė.

2000-ųjų metų pradžioje Molėtų krašto muziejaus parodų salėje buvo atidaryta Molėtų gimnazijos mokinių piešinių paroda „Po Molėtų kraštą“. Jaunųjų dailininkų vadovas, dailės mokytojas Linas Liegus. Šiais metais tapybos darbų parodą pristatė Laima Vilimaitė – nauja kūrėja, apsigyvenusi Balninkų miestelyje. Jos darbų tema – Sibiras. Garbaus amžiaus jubiliejaus proga rankdarbių parodą atidarė Teresė Sabaliauskienė iš Naujasodžio kaimo, o molėtiškiams pažįstamas dailininkas, žinomas sveikos gyvensenos propaguotojas Vytautas Narušis, parodų lankytojams pateikė staigmeną – spalvotos fotografijos parodą. Tai poros metų kūrybinio darbo rezultatas, užfiksavęs Molėtų gamtą, architektūrą, savo sodyboje kuriamo parko subtilybes.

Plačiajai visuomenei buvo pristatyta Jaunimo juodosios keramikos seminaro darbai, atidaryta Portugalijoje, tarptautiniame festivalyje viešėjusių molėtiškių saviveiklininkų fotonuotraukų paroda. Parodos atidaryme dalyvavo ir šios ekspozicijos kaltininkai –šokėjai (vadovė I. Stašienė), instrumentinė grupė (vadovas K. Tučinskas). Atidaryta keliaujančios per Lietuvą jubiliejinės trylikos Marijampolės menininkų klubo „Kiemas“ narių kūrybos paroda „Iš to, kas liko“, Aukštaitijos audinių ir medžio drožinių paroda, sukaupusi geriausių tautodailininkų darbus iš Anykščių, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Ukmergės, Zarasų rajonų. Neaplenkė ir Molėtų Lietuvoje vykę renginiai, skirti paminėti žymaus Lietuvos dailininko ir kompozitoriaus M. K. Čiurlionio – 125-ąsias gimimo metinėms. Atidaryta kraštietės Mildos Rinkūnaitės grafikos darbų, dailininko iš Visagino – Olego Udovenko tapybos, Rokiškio rajono Kriaunų kraštotyros muziejaus direktorės Algimantos Raugienės tapybos darbų „Mano žvirblio giesmelė“ parodos. Molėtų krašto muziejus su „Vilnies“ redakcija, D. Ažubalio fotografijos firma organizavo fotokonkursą skirtą Jaunimo metams. Konkursinės nuotraukos buvo eksponuojamos muziejaus parodų salėje. Baigiantis metams, prieš šv. Kalėdas Molėtų krašto muziejuje atidaryta muziejui dovanotų eksponatų paroda „Su muziejumi į XXI amžių“. Joje buvo eksponuojami naujausi muziejaus eksponatai, gyventojų sunešti, muziejaus darbuotojams paskelbus akciją muziejaus fondams papildyti.

2001-ų metų sausio 13-osios paminėjimui parodų salėje vyko susitikimas su Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataru Jurgiu Jurgeliu. Buvo eksponuojama respublikos mokinių darbų paroda „Gynybiniai įtvirtinimai Lietuvoje“, o „Vilnies“ fotografo Algimanto Boratinsko dokumentinės akimirkos iš 1991-ųjų sausio 13-osios tarsi sujungė į vieną visumą ir per barikadų prizmę leido pažvelgti į istorijos virsmą. Molėtiškiai V. Laurinavičius, A. Balanda, L. Liegus pakvietė į fotografijų parodą „Čia Lietuva...“ Parodos metu pristatytas neseniai įsikūręs fotoklubas „Ekspozicija“. Vyko VGTU studenčių sugintiškės Indrės Žvikaitės ir jos mokytojos Dalios Lovčikienės, balninkietės Dianos Zukaitės natiurmortų iš ciklo „Impresijos“ ir uteniškio medžio drožėjo Alvydo Seibučio, Leonardo Laurinavičiaus iš Vaivadiškių kaimo ir vilniečių Blažiūnų šeimų kūrybos darbų, vilniečių dailininkių Esmeraldos Danielienės ir Jūratės Šimkuvienės tapybos darbų parodos. Visuomenei pristatyti vasarą Šeškauskų sodyboje vykusio juodosios keramikos seminaro metu sukurti darbai. Norėdamas parodyti krašto kultūrą ir istoriją Etnokosmologijos muziejaus darbuotojas Rimvydas Laužikas surengė parodą „Bažnyčios istorijos puslapiai“, pateikdamas ją, kaip švietėjiško projekto mokiniams tęsinį. Buvo atidaryta 2001 metų Europos paveldo dienoms skirta paroda „XVI a. vidurio Baltadvario gynybiniai įtvirtinimai“. Latvijos nepriklausomybės dienos paminėjimo proga surengta paroda, skirta kultūriniams mainams su kaimynine šalimi. Jos atidarymo proga dalyvavo svečiai iš Ludzos savivaldybės.

2002 metų Valstybės atkūrimo dienos minėjimo proga atidaryta paroda „Molėtų Šv. Petro ir Povilo bažnyčios rinkiniai“. Lietuvos valstybės (Mindaugo karūnavimo) dieną Molėtų krašto muziejaus 5-mečio proga pakvietė alantiškio Juozo Kanapecko ir Molėtų garbės pilietės Vandos Giedrytės margučių parodos. Visuomenei pristatyti tarptautinio juodosios keramikos seminaro, vasarą vykusio Šeškauskų sodyboje sukurti darbai. Buvo atidarytos molėtiškio tapytojo Vaclovo Vilūno, ekologinių ūkių „Gajos“ prezidentės Elenos Grajauskienės bei jos brolėčios Onutės Grajauskaitės fotografijų paroda „Ekologinio gyvenimo mirksniai“, Etnokosmologijos muziejaus direktoriaus Gunaro Kakaro bei jo žmonos Marijos tapybos ir fotografijos paroda „Palytėjimai“, ukmergiškio tapytojo Vytauto Mackevičiaus darbai.

2003 metais Molėtų krašto muziejaus parodų salėje buvo atidaryta dailininkės iš Italijos Bari miesto Marielos Fanizza tapybos darbų paroda. Šios pažinties iniciatoriai yra Molėtų vidurinė mokykla, kurios atstovai dalyvaudami daugiašaliame projekte „Gyvename vienoje žemėje“ (kuratorė V. Namajūnienė) lankėsi Italijoje, ir susipažinę pakvietė surengti darbų parodą. Didelio dėmesio susilaukė Molėtų krašto muziejaus vykdyto projekto „Kaliausės“ nuotraukų ir kaliausių, „Rytų Lietuvos vandens malūnai“ parodos. Surengta grafikos darbų paroda, skirta kraštiečio Prano Jučio 90-mečio paminėjimui, organizuotos balninkiečių L. Vilimaitės tapybos ir L. Pusvaškytės piešinių bei grafikos, buvusios molėtiškės Virginijos Ligeikienės odos ir tapybos darbų, vilniečio dailininko Gintaro Kraujalio tapybos paroda „Natiurmortas“ ir Jurgos Sidabrienės akvarelių paroda „Ežerų ramybės erdvėj“.

2004 metais Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus Romualdo Budrio pasiūlymu į Molėtų kraštą mėnesiui atkeliavo didikų Jelenskių portretai. Geriausia erdvė tokiai parodai mūsų rajone yra tik Didžiokų koplyčios galerija. Todėl ir buvo sumanyta vienai dienai eksponuoti šiuos portretus koplyčioje, manant, jog šie didikai galėtų būti Didžiokų Jelenskių tolimi giminaičiai. Vėliau Jelenskių portretų paroda perkelta į Molėtų krašto muziejų. Valstybės dienos proga surengta Jolantos Žalalienės rankdarbių paroda. Buvo eksponuojama Tarptautinio juodosios keramikos seminaro ir Molėtų gimnazijos moksleivių keramikos ir dailės darbų paroda. Pirmą kartą viešai eksponuota Mykolo Šeduikio tapyba, fotografijos paroda iš muziejaus archyvų, po Kulionyse įvykusio kūrybinio simpoziumo vyko medinių kryželių paroda. Jų autorius profesionalus muzikantas ir drožėjas R. Laukaitis. Latvijos Nepriklausomybės dienai paminėti skirtą dailės parodą molėtiškiams padovanojo Lūdzos dailės mokykla. Parodų salėje buvo eksponuojama širvintiškių menininkių A. Ragelskienės ir S. Rulevičienės jubiliejinė kūrybos paroda „Greta tavęs“, ukmergiškio Mykolo Striogos skulptūros darbai. Mažųjų žiūrovų dėmesio susilaukė lėlės, vaidinusios Vilniaus „Lėlės“ ir Kauno lėlių teatruose. Baigiantis metams buvo eksponuojamos Valerijos Nagienės nertos kalėdinės eglės puošmenos.

2005 metų pradžia Molėtų krašto muziejaus parodų salėje įsiminė žinomo respublikoje fotomenininko Jono Danausko darbų parodos atidarymu. Į parodos atidarymą suvažiavęs ir suėjęs gražus būrys menininkų ne tik džiaugėsi žemaičiu, pamilusiu mūsų ežerų kraštą, jo gebėjimu perteikti mūsų gamtos grožį tiems, kurie neapdovanoti jausmu pajusti, pastebėti ir įvertinti. Tradiciškai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – vasario 16-oji muziejuje buvo minima parodos atidarymu. Krašto muziejaus ekspozicijų salėje susirinkta kiek kitokiam nei įprasta žvilgsniui – iš mūsų krašto kilusio menininko prof. Vytauto Kaušinio, šventusio 75-erių metų sukaktį, grafikos darbų parodos apžiūrai. Kovo 11-tai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai septintą kartą skirtos parodos tikslas buvo pagerbti 36 joje dalyvaujančius auksarankius. Šiemet tautodailininkų konkursinė paroda įgijo naują reikšmę – Lietuvos liaudies kultūros centras įsteigė „Aukso vainiko“ nominaciją. Tai reiškia, kad praėjus atrankos parodas rajone, apskrityje, galima būti pripažintam vertu šio apdovanojimo respublikinėje parodoje. Rajoninės parodos komisijos vertinimu, į apskrities turą pateko garsiosios Alantos krašto auksarankės siuvinėtojos J. Čekelienė, T. Sabaliauskienė, R. Žiagūnienė, sodų rišėja E. Gečienė, keramikas A. Laurinavičius, jaunoji dailininkė A. Navikaitė, tautinių juostų audėjas J. Prunskus, kaukių drožėjas A. Reišis. Nuo balandžio vidurio buvo atidaryta dailininkės mecenatės Magdalenos Birutės Stankūnaitės-Stankūnės „Žemynos žemė“ (iš muziejaus rinkinių). Visą gegužę eksponuota jau tradicine tapusi jungtinė rajono mokytojų ir mokinių dailės bei amatų paroda. Jei pirmosiose parodose piešinukai būdavo ant vatmano lapų, tai dabar pastebėta, kad taip jau nebėra. Džiugu, kad kiekvienais metais mūsų rajono menininkai parodo tai, ko dar neteko niekur matyti. Nuo vidurvasario visą mėnesį galima buvo lankyti Šv. abrozdėlių parodą, sudarytą iš muziejaus fondų. Spalio mėnesį buvo eksponuojama fotografo Michailo Roškovskio darbų paroda, atspindinti vasarą Šeškauskų sodyboje vykusio „Juodosios keramikos plenero“ menininkų kasdienybę. Minint neįgaliųjų dieną surengta Kijėlių specialiojo ugdymo centro auklėtinių darbelių, piešinių paroda. Muziejaus ekspozicijų salėje birželio mėnesio pradžioje vyko Kauno molėtiškės, jaunos verslininkės, realybės šou „Keičiu žmoną“ herojės, tituluotos Kauno ponios, realizuojančios save kūryboje ir kuriančios papuošalus iš veidrodžio šukių, stikliukų, perlų ir swarovski kristalų Ingos Budrienės-Raišytės vardinių papuošalų parodos „Sudužusių veidrodžių karalystėje“ pristatymas ir prisistatymas. Pristatyti josios parodą padėjo giminaičių vaikai, tapę modeliukais: „Saulės zuikučiai“, „Nematomu nelegalu“, „Vėsuma“, „Karščiu“. Kalėdinę eglutę savo megztais kalėdiniais seneliukais, kurių atvežė net 33, pradžiugino tautodailininkė Valerija Nagienė.

2006 m. garsių profesionalių menininkų paroda „Keramika + Tapyba” – tokiu pavadinimu pavadinta ir atidaryta žinomo keramiko, puodžiaus, 2005 metais tituluoto puodžių karaliumi Vytauto Valiušio ir tapytojo Laimono Šmergelio bendra paroda. Vasario 16-ajai buvo skirta Molėtų Menų mokyklos dailės skyriaus auklėtinių geriausių darbų pirmoji paroda. Apie auklėtinius ir jų darbus kalbėjo mokytojai Z. Steponavičius ir L. Šeškauskaitė. Po šios parodos visi pakviesti į galeriją „Akcija M“, kur atidaryta gerai Lietuvoje žinomo menininko M. Zavadskio personalinė paroda – „Atminties ir vaizduotės santykis“. Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga surengta aštuntoji dailės ir fotografijos premijos paroda. Šiemetinėje parodoje buvo atsisakyta skirti I –III vietas, kūrėjus nutarta įvertinti atskiromis nominacijomis. Vertinimo komisijos nuomone, šiemetinės parodos „vinis“ – alantiškio Jono Matelionio medžio darbai, į kuriuos daugiausia ir krypo vertintojų žvilgsniai. Harmoninga raiška išsiskyrė Marijos Kakarienės grafikos darbai, pasigedome juodosios keramikos, bet išvydome gražų Linos Šeškauskaitės bandymą fotografijoje. Komisiją pradžiugino jaunoji tapytoja Anelė Navikaitė, smagiai nuteikė Laimos Grigelevičienės „raganų suvažiavimas“. Lankytojams pristatyta Čiulėnų pagrindinės mokyklos keramikos būrelio narių darbų paroda. Būrelio vadovas – keramikas – juvelyras L. Laurinavičius. Aštuntą kartą Molėtų krašto muziejuje eksponuota rajono mokinių ir mokytojų darbų paroda. Renginio metu Čiulėnų pagrindinės mokyklos modeliai, paruošti technologijų mokytojos R. Dasevičienės ir dailės mokytojos J. Dilienės pademonstravo savo pačių sukurtus, sumodeliuotus, įvairia technika pasiūtus drabužius iš tampomo popieriaus, siūlų, folijos, net polietileno maišelių, numegztus. Šiais metais Molėtų krašto muziejuje teko eksponuoti Utenos apskrities tautodailės regioninę atrankinę „Aukso vainikas“ parodą. Tai Lietuvos liaudies kultūros centro organizuojamos respublikinės konkursinės tautodailininkų parodos, kurios metu skelbiama „Geriausio metų liaudies meistro“ nominacija, antrasis etapas. Joje buvo eksponuojami Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų turuose išrinkti kūriniai. Parodos pristatymo visuomenei metu parodytas liaudies dailės bei dailiųjų amatų tradicijos gyvybingumas, atkreiptas dėmesys į liaudies meną kuriančius žmones. Paroda sudaryta iš dviejų dalių. Ekspozicijos salėje buvo eksponuojami audinių, popieriaus karpinių, medžio dirbinių, tekstilės (staltiesės, lovatiesės, juostos), keramikos bei juvelyrikos darbai. Galerijoje „Akcija M“ lankytojai išvydo tapybos, keramikos bei paprotinės dailės kūrinių (sodų) darbus. Gimtajame krašte vykusioje regioninėje atrankoje trečioji vieta – taikomojoje dailėje – paskirta mūsų rajono medžio drožėjui J. Matelioniui už žaislus. Valstybės dienos proga muziejaus parodų salėje atidarytos dvi, viena su kita harmoningai susišaukiančios Molėtų kraštą pamilusių menininkų parodos. Viena iš jų – senokai anapilin iškeliavusio fotomenininko Kazio Daugėlos fotografijų, kuriose atsispindi 1935–1938 metų Molėtų krašto žmonių kasdienybė ir to laikmečio autentiška architektūra. Antroji parodos dalis – ilgamečio bėgiko, 1965 m. pagerinusio planetos uždarų patalpų 5000 m. bėgimo rekordą, o po aktyvaus sporto išėjus į pensiją visas jėgas skyrusio medžio dirbiniams – Kęstučio Orento. Atidaryta menininkės Viktorijos Daniliauskaitės Videniškių apylinkėse prieš dvidešimt metų sukurtų grafikos darbų paroda. Tai ne pirmoji paroda Molėtų krašte. Su jos lino raižiniais molėtiškiai jau anksčiau buvo susipažinę muziejaus ekspozicijų salėje, mat dailininkė keletą darbų yra padovanojusi muziejui jo atidarymo proga. Atsiliepiant į Kultūros ministerijos paraginimą, rugsėjo mėnesį buvo atidaryta paroda „Lietuvos kelio į laisvę atspindžiai Molėtų r.“. Joje buvo eksponuojama per penkiolika Lietuvos nepriklausomybės metų krašto muziejuje sukauptų nuotraukų, suvenyrų, Molėtų sąjūdžio istorija. Parodų salėje organizuota mokslinė konferencija „Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimai“. Surengta Michailo Rashkovskio fotografijos paroda, kurios atidarymo dieną grožėtis kvietė 9-osios tarptautinio juodosios keramikos ir akmens masės seminaro metu sukurti darbai Šeškauskų sodyboje. Gruodžio 30 dieną molėtiškiai ir svečiai rinkosi į dviejų menininkų Marijos ir Gunaro Kakarų šeimos surengtą parodą „Ožiaragių žaidimai“. Gunaras Kakaras pažįstamas, kaip mokslų daktaras, astronomas, Astronomijos observatorijos Molėtų rajone statytojas, buvusios Tarybų Sąjungos liaudies deputatas, rajono „Persitvarkymo sąjūdžio“ vadovas, Etnokosmologijos muziejaus įkūrėjas ir direktorius, slidinėjimo klubo ir trasos Kulionių kaime įkūrėjas, žmogus, sugebėjęs pritraukti į mūsų rajoną 20 milijonų Europos struktūrinių fondų investicijų. Menininku G. Kakaras tapo vos prieš keletą metų, susiejęs savo gyvenimą su klaipėdiete dailininke Marija. Nuotraukų pavadinimai kalba, kad fotografijos yra ir Gunaro, ir Marijos, tačiau paroda vientisa ir abiejų menininkų matymas vienodas. Šioje parodoje Marija atsiskleidžia kaip juvelyrė, sugebanti apkaustyti akmenį ir gintarą sidabro ažūru, pagaminti ir suverti keramikos karolius, išdrožinėti nuotaikingas mažas medžio skulptūrėles. Muziejaus ekspozicijų salėje surengta Valerijos Nagienės darbelių, skirtų Šv. Velykoms, lopšelio darželio „Vyturėlis“ dailės studijos, vadovaujamos Jolantos Žalalienės auklėtinių darbų paroda. Studija, minėtame darželyje įsikūrusi prieš septynis mėnesius. Ją lanko šešiolika 5-6 metų vaikų. Per šį laikotarpį yra surengusi keturias parodas ir vieną projektą „Akmenėlių pėdsakais“. Paskutinio metų mėnesio pradžioje septintą kartą į muziejaus ekspozicijų salę buvo sugūžėję Kijėlių specialiojo ugdymo centro auklėtiniai su savo darbeliais, skirtais tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti ir kartu parodyti, kas padaryta bei nuveikta per metus. Šį kartą parodos ekspozicijoje – ne tik piešiniai, papuošalai iš modulino, bet ir žaismingi pačių vaikų trafaretai.

2007 m. iš Molėtų krašto muziejaus fonduose esančios medžiagos parengta paroda, skirta Vasario 16-ajai. Parodų salėje buvo eksponuojami jau senokai iš JAV atkeliavę plakatai, kuriuos kūrė išeiviai iš Lietuvos. Bene svarbiausias parodos akcentas – iš Utenos krašto muziejaus parodai pasiskolinta originalioji, išdrožta apie 1925 metus Šv. Jono Nepomuko skulptūra. Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga atidaryta devintoji dailės ir fotografijos premijos paroda, kurioje vertintojų verdikto sulaukė per 40 kūrėjų. Molėtiškių mokinių bei mokytojų susidomėjimo sulaukė devintoji mokinių ir mokytojų dailės, Čiulėnų pagr. mokyklos mokinių keramikos ir grafikos parodos. Jose buvo susumuoti rezultatai, paskelbtos nominacijos, pasidžiaugta nuveiktu darbu. Trumpiausia metų paroda, veikusi vieną savaitę buvo fotonuotraukų paroda „Alantos dvaras 1903–1908 m.“. Molėtų krašto muziejaus dešimtmečio išvakarėse muziejuje atidaryta labai originali tautodailininkės J. Žalalienės metų laikų tematika siuvinėtų ir aplikuotų, „marškinėlių arbatinukams“ ir V. Rinkevičiaus „medinių stebukliukų“ paroda. Abu kūrėjai dainuoja „Malkestos“ ansamblyje, todėl atidarymo dieną dainomis savo kolegas tautodailininkus sveikino ansambliečiai. Molėtiškiams buvo pristatytos visos lėlių kolekcininkės Violetos Ivinskienės iš Ukmergės būsimų „Lėlių namų“ lėlės. Surengta tarptautinė tapybos paroda „Bendravimas per estetiką“, kurioje puikavosi ne tik žinomų Lietuvos tapytojų A. Petrašiūnaitės, V. Žuko, E. Žuko, A. Skačkausko, bet ir garsių dailininkų iš Krymo A. Sirbu, R. Ramazanov, T. Ryman, J. Ryman, P. Šumov, D. Volkov bei A. Šabadej darbai. Įkvepianti ir žadinanti norą kurti rudenį surengta Vilniaus miesto skiautinių klubo „Varsa“, didžiausio šalies skiautinių klubo „Urtė“ mokinių kūrybos paroda. Nieko nestebino, kad atidarant keramikos plenero „Molio meilės“ dešimties metų jubiliejaus darbų parodą, jos pristatyti atvyko mama Birutė Šeškauskienė, kurios šeima yra atvežusi ir „uždegusi“ aistrą moliui Molėtų krašte, su dukra Lina Dienine – tėvų sumanymų tesėja. Apsilankiusieji parodos atidaryme įsitikinome, kad šiemetiniame plenere buvo pabandytos kitos dirbinių degimo technologijos – Bebrusuose vyko tikri menų mainai – tapytojai molį bandė prakalbinti, o keramikai ėmėsi teptuko. Surengta aštuntoji Kijėlių specialiojo ugdymo centro vaikų ir jaunuolių tapybos darbų paroda. Kaip šventės pradžioje sakė centro mokytoja Ilona, „šiemet paroda – kiek kitokia, nes jos atidarymu ne tik paminima pasaulinė žmonių su negalia diena, bet ir Kijėlių centro dešimties gyvavimo metų „jubiliejus“. Kitokia ji dar ir todėl, kad jaunieji menininkai darbus kūrė ne iš vaizduotės, o juos piešė iš nuotraukų. Muziejaus ekspozicijos salėje daug šventiškos pavasarinės nuotaikos lankytojams atnešė velykinė rajono mokinių ir mokytojų darbelių parodėlė. Parodos atidaryme dalyvavo senas molėtiškis Jonas Bimbiris. Svečias su didžiule nostalgija prisiminė savo jaunystę, švęstas šventes, žmonių nuoširdumą, kaip buvo iš kartų į kartas perduodamos savo krašto tradicijos. Buvo eksponuota „Vyturėlio“ lopšelio-darželio Vaikų dailės studijos piešinių paroda. Proginėms parodoms idėjų nestokojančios Janė Liutkevičienė ir Valerija Nagienė šių metų žiemos šventėms surengė skirtų žaisliukų parodą. Šioje parodėlėje buvo eksponuojama ir Suginčių vidurinės ir Molėtų gimnazijos mokinių, jų mokytojų Z. Spranginienės, L. Guobienės, L. Dieninės sukurti darbai.

2008 m. sausio 7-tą muziejaus parodų salėje buvo atidaryta unikali žinomo Lietuvos dailininko Marijaus Piekuro inicijuoto projekto „Spiečius“ paroda, kurio pagrindinė idėja – vaizduojamosios dailės tradicijų atgaivinimas, pagyvenusių žmonių kūrybinių gebėjimų raiška bei naujų dvasinės veiklos formų skatinimas. Parodoje eksponuojami ne žymių menininkų darbai, o šiluma ir nuoširdumu dvelkiantys vienuolikos garbaus amžiaus kaimo tapytojų kūriniai. Muziejaus parodų lankytojai buvo pakviesti į liaudies meistro, tautodailininko, muzikanto, mokančio kiekvienos į Molėtų kraštą užsukančios delegacijos žmonėms, kuriems sutiktuvės būna rengiamos Videniškiuose ar Molėtuose, kaskart suruošti netikėtas vaišes, daugelio ne tik rajono, apskrities, bet ir respublikos žmonių pažįstamo, kaip Videniškių krašto liaudies kapelos, pelniusios ne vieną apdovanojimą ir nominaciją įvairiuose konkursuose bei varžytuvėse vadovo, „Lietuvos kaimo spindulio“ laureato Juozo Vasiliausko darbų paroda. Fotografijos parodą surengė prieš 16 metų iš Klaipėdos į Videniškius atvykęs jaunas miškininkas Ričardas Kvekšas, išsiskiriantis iš savo aplinkos savitu požiūriu. Jo nuotraukos žiūrovą traukė, kaip geros socialinės dokumentikos afiša, žavėjo jo paties auginamų gyvūnų – elnių, danielių – ir jų aplinkos vaizdai. Atidaryta rajono dešimtoji dailės ir fotografijos premijos konkurso paroda, kuriai savo darbus pateikė net 49 kūrėjai. Lankytojus pakerėjo A. Kraujalienės, J. Čekelienės ir J. Žalalienės darbuose išsaugotas senovinis, lietuviams būdingas autentiškumas. Originaliu, estetizuotu vaizdo perteikimu sužavėjo fotomenininkai R. Kvekšas ir V. Bikneris. Sveikintina, kaip sakė visi kalbėjusieji, kad tarp pripažintų ir žinomų kūrėjų buvo ir jaunosios kartos darbų. Džiugiausia, kad tradicinėje dešimtojoje Molėtų rajono mokyklų mokinių ir mokytojų dailės ir technologijų darbų parodoje dalyvavo nemažai nuolatinių jos dalyvių, kad jie pristatė naujomis technikomis padarytus kūrinius. Prasidėjus naujiems mokslo metams surengta Čiulėnų pagr. mokyklos mokinių keramikos darbų paroda, kurios atidarymo metu šiltu žodžiu pristatytas keramikos būrelio vadovas Leonardas Laurinavičius, su mokinukais muziejuje surengęs jau trečiąją parodą. „Vilnius – Šaukšteliškės – Molėtai“, taip pavadintą parodą atidarė Šaukšteliškių kaimo kūrėjai. Tai puikus žmonių tarpusavio bendravimo pavyzdys ir įrodymas, kad tarp miesto ir kaimo gali užsimegzti glaudus ryšys, tik reikia norėti taip, kaip to norėjo du šios parodos iniciatoriai – Vilniaus Užupio Angelo, Užupio undinės autorius skulptorius Romas Vilčiauskas ir Lietuvoje puikiai žinomas juvelyras, aktorius ir režisierius Algirdas Mikutis, kurie ne tik subūrė savo kaimą, bet ir surengė ten gyvenančių žmonių darbų parodą. Lina Dieninė savo trisdešimtmečiui paskyrė keramikos ir tapybos darbų parodą „Šventadieniai“, į kurią sukvietė ne tik eilinius parodų lankytojus, bet ir parodos „kaltininkės“ gražų būrį sveikintojų. Surengta fotonuotraukų paroda „Molėtų krašto žydai“ iš muziejaus rinkinių. Liepos šeštajai – Lietuvos Valstybės–Karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną trokštantys daugiau širdžiai ir sielai atgaivos galėjo atskubėti į Molėtų kultūros centrą, kur „Akcijos M“ ir muziejaus parodų salėse buvo atidaryta tėvo Kosto ir sūnaus Vido Poškų tapybos darbų paroda. Parodų lankytojai galėjo susipažinti su uteniškės Ramunės Bivainienės tapyba. Pasitikdama jubiliejinį rudenį tautodailininkė Alina Baranauskienė surengė personalinę tapybos parodą. Kaip daugelis juokavo, kad Alina čia pristato nedidelius darbus, nes pagrindiniai jos darbai – scenos dekoracijos – būna daug didesni. Grožėtis kvietė vienuoliktojo tarptautinio juodosios keramikos ir raugo keramikos seminaro darbų paroda. Metų pabaigoje surengta Kijėlių specialiojo ugdymo centro vaikų ir jaunuolių skiautinių ir mezginių paroda. Muziejaus ekspozicijos salėje didelio susidomėjimo susilaukė Etnomuzikos ansamblio „Ūla“ dalyvės Irenos Juškienės iš aplankytų visų Lietuvos muziejų surinktų 50 riešinių pavyzdžių ir pagal juos naujai sukurtų riešinių paroda. Laukiamiausiai pavasario šventei surengta proginių darbelių paroda „Laukiame Šv. Velykų“, kurioje tautodailininkė Valerija Nagienė sukūrė taiklią pačios rankomis padarytą laukimo nuotaiką – Velykų medelį su dvylika lizdelių – nertais krepšeliais margučiams įdėti, nertą kiškienę su dviem išdykusiais kiškučiais. Suginčiuose gyvenanti mokytoja Zita Spranginienė nuvėlė spalvotų niekučių, Molėtų kultūros centro vaikų lėlių teatro „Rudnosiukas“ vadovė ir lėlių kūrėja Laima Grigelevičienė su pirmų – trečių klasių mokiniais sukūrė margučius milžinus. Balandžio mėnesį buvo atidaryta „Saulutės“ darželio „Katinėlių“ grupės auklėtinių darbų paroda „Darbeliai iš visos širdies“. Kukliame, bet jaukiame atidaryme dalyvavo vaikučių tėveliai ir seneliai, o pačia įvairiausia technika sukurtus darbelius mažiesiems kūrėjams atrinkti parodai padėjo jų auklėtoja Daiva Vasiljevienė. Žiemos švenčių laukimą sustiprino Molėtų pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokinių ir mokytojų I. Grinienės ir L. Dieninės šventėms skirtų atvirukų paroda.

2009 m. metų pradžioje personalinę tapybos darbų parodą surengė Jolanta Gečytė. Tapyba, nėrimas vąšeliu, mezgimas, puokščių komponavimas – Jolantos atokvėpis nuo darbo kompiuteriu. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną atidaryta Stasio Aukštuolio piešinių paroda „Rudens ženklai“. Parodos atidarymo metu 70-ies personalinių, tarp jų – ir tarptautinių parodų autorius pajuokavo, kad vyšnios, gudobelės ar vilkauogės šakelės, lapeliai, nedaug ką turi bendra su patriotiniais simboliais, bet ar gamta nėra Tėvynė, sakė dailininkas. Rajono XI-oje dailės ir fotografijos premijos parodoje eksponuojamų per penkiasdešimt kūrėjų darbai, vienaip ar kitaip atskleidė mūsų tautos ir atskirai paėmus Aukštaitijos regiono savitumą, gilias jo ištakas, iš mitologijos ateinančius vaizdinius, buvo skirta Lietuvos tūkstantmečio progai. Paroda išaugo taip, kad eksponatai nebetilpo muziejaus parodų salėje. Organizatoriai išplėtė erdves ir parodos dalyviams „paskolino“ galeriją „Akcija M“. Unikalią ir jubiliejinę darbų parodą surengė tautodailininkas Vyt. Bikneris. Pats nepraleidžiantis progos apsilankyti kolegų parodose ir ko nors palinkėti, susilaukė begalės sveikinimų, gražių, šiltų žodžių, palinkėjimų. Ne kartą parodos atidarymo metu nuskambėjo žodžiai – „molėtiškiai gali didžiuotis, nes turi Biknerį“. Įdomi, įspūdinga savo eksponatų gausa, pasižymėjusi netikėtais kūrybiniais sprendimais ir subtiliomis tradicinėmis formomis bei būdais buvo rajono mokinių ir mokytojų dailės ir technologijų kūrybinių darbų paroda, skirta Lietuvos tūkstantmečiui. Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirta paroda surengta ir iš Molėtų krašto muziejaus fondų. Ekspozicijoje eksponuoti patys seniausi eksponatai, esantys muziejaus fonduose. Tai ir archeologiniai radiniai, ir kunigaikščio Jogailos rašto kopija, kuriame pirmą kartą minimi Molėtai, ir 1928 metais dailininko Vlado Miškinio tapyti paveikslai tautine tematika. Vyresnių molėtiškių pažįstama, kaip suprantanti kortų galią ir gebėjimą burti Anastazija Kuliešovaitė pristatė tapybos darbų parodą, drauge su giminaite ir drauge fotografijose užfiksavusia gamtos grožį, psichologines mintis, derinamus etnografinius elementus Laimute Kalesnikiene. Jubiliejinę tekstilės darbų parodą Respublikinės tradicinio siuvinėjimo stovyklos Naujasodyje atidarymo dieną Molėtų krašto muziejuje surengė jos dalyvė kaunietė Liucija Kudžmienė. Norintiems susipažinti ne tik su Lietuvos, bet ir su Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Amerikos keramikų darbais, sukurtais XII-ajame tarptautiniame juodosios ir raugo keramikos seminare, organizatorių dėka buvo sudaryta galimybė tai pamatyti muziejaus parodų salėje. Minint Tarptautinę Neįgaliųjų dieną, Molėtų krašto muziejuje tradiciškai buvo atidaryta vienuoliktoji Kijėlių specialiojo ugdymo centro vaikų ir jaunuolių darbų paroda „Pasaulis vaiko akimis“. Parodos autoriai – 24 specialiojo ugdymo centro auklėtiniai atsiskleidė fotografijos srityje. Muziejaus ekspozicijos salėje atidaryta mokinių, mokytojų ir tautodailininkų proginių darbelių paroda „Šv. Velykų belaukiant“. Joje buvo eksponuojami tautodailininkės V. Nagienės megzti velykiniai kiškiai, vištaitės, viščiukai, netradiciniai mokytojos L. Grigelevičienės darbai, mokytojos I. Grinienės ir jos mokinių sukurti rankdarbiai, iš muziejaus rinkinių saugyklos – margučiai, marginti pagal mūsų krašto tradicijas. Ši paroda – tai edukacinės programos „Velykų kiaušiniai: dažymo ir puošimo būdai, simbolika, žaidimai“ dalis. Žiemos šventėms skirtais simboliais kryželio technika išsiuvinėtus atvirukus parodėlei pateikė Molėtų gimnazistė Žemyna Aleinikovaitė.

2010 m. personalinę keramikos parodą „Pasikartojimai“ molėtiškiams atvežė Rasa Balčiūtė–Šaltenienė. „Tai pirma personalinė paroda ir džiaugiuosi, kad ji eksponuojama Molėtuose“, – sakė parodos autorė, kurios didžioji dalis vaikystės prabėgo Naujasodyje, Molėtų rajone. Laisvės gynėjų dieną muziejaus parodų salėje buvo pristatyta brito N. Garlando piešinių paroda „Atgimstanti Lietuva“. Grafikas ir tapytojas, iliustratorius ir komiksų kūrėjas, ne vienos knygos autorius ir pasaulinio garso politinių karikatūrų dailininkas 1989–1991 metais lankėsi Lietuvoje ir užfiksavo esminius pamatytus atgimstančios Lietuvos įvykius ir kasdienybę – mitingus bei įvairias politines akcijas, rinkimus į būsimąjį Atkuriamąjį Seimą, 1991 metų sausio įvykius, įvairias kultūrinio gyvenimo peripetijas. Vasario 16-ajai surengta Molėtų gimnazijos mokinių ir mokytojų fotografijų paroda „O, stabtelėk, akimirksni! Projekto vadovė J. Liubeckaitė pristatė visus 20 dalyvių – 16 moksleivių ir 4 pedagogus bei charakterizavo jų fotografijos srityje pasiektus pirmuosius įvertinimus parodose, konkursuose. Apsilankiusiems kovo 11-ajai skirtose Molėtų krašto muziejaus parodose pirmiausia pasiūlyta muziejaus ekspozicijos salėje vienoje vietoje pamatyti parodą „Leidiniai apie Molėtų kraštą 1990-2010 m.“ Į apžvalginę miesto ir rajono profesionalaus ir liaudies meno parodą tradiciškai muziejus pakvietė į parodų salę. 60 parodos dalyvių savo darbus šiemet skyrė Lietuvos nepriklausomybės 20-ųjų atkūrimo metinių progai. Balandžio 15-ąją Molėtų krašto muziejaus parodų salė, galerija „Akcija M“ susilaukė padidinto dėmesio. Galerijoje pristatyta penkioliktojo Nidos tapybos plenero darbų kolekcija, o muziejuje buvo reprezentuojama simpoziumo organizatoriaus ir menininko Sauliaus Kruopio kūryba (nuo ankstyvojo iki brandžiojo periodų, nuo induistinio ekspresionizmo darbų iki realistinių retro paveikslų). Mėnesį molėtiškius ir miesto svečius džiugino rajono mokinių ir mokytojų dailės ir technologijų kūrybinių darbų paroda „Mokomės, kuriame, atrandame“. Gražia tradicija tapusi paroda jau dvyliktus metus iš eilės yra inicijuojama Molėtų švietimo centro. Parodoje ir šiais metais buvo eksponuojami įvairiomis technikomis atlikti rankdarbiai, dailės, spalvotosios keramikos, veltinio, odos, medžio, popieriaus, juvelyrikos darbai. Birželio pradžioje į parodą pakvietė ekscentriškoji menininkė, Balninkuose gerai žinoma ir kaip mecenatė, tapytoja, skulptorė Laima Vilimaitė. 60 metų jubiliejų vasariška tapybos darbų paroda „Džiaugsmas“ paminėjusi menininkė džiaugėsi smagiu būriu lankytojų ir atrastuoju Balninkų kraštu. Liepos 6-ajai – Valstybės Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai buvo skirta fotografijų paroda iš muziejaus fondų ”Senieji Molėtai“. Po vasaros atostogų tylos molėtiškiams pristatyta iš Molėtų krašto kilusios grafikės, sienų dekoratorės Daivos Tumėnaitės-Lasienės darbų – raižinių ant lino, sienų dekoro, atvirukų – paroda. Luokesų ežero archeologinių tyrimų dešimtmečio paminėjimui pristatyta paroda „Gyvenimas virš vandens“ ir 14 min. trukmės filmas, kuriame trumpai apžvelgiami svarbiausi vykusių tyrinėjimų niuansai. Renginys molėtiškius paskatino domėtis povandeniniu ežero gyvenimu. Kaip ir galima buvo tikėtis – parodos atidaryme dalyvavo ne tik smalsuoliai, bet ir patys tikriausi entuziastai, tyrinėtojai, atradėjai – Klaipėdos universiteto doktorantė molėtiškė Elena Pranskėnaitė ir Zenonas Baubonis. Minint Tarptautinę Neįgaliųjų dieną, tradiciškai buvo atidaryta Kijėlių specialaus ugdymo centro mokinių piešinių paroda „Laiko ratas“. Molėtiškiams ir miesto svečiams pristatyta rajono tautodailininko Juozo Kanapecko jubiliejinė medžio darbų paroda, skirta autoriaus 60-mečiui. Glostydamas gražiomis figūromis tapusius medžio gabalus Juozas kiek susimąstė ir ilgokai bandė „įminti mįslę“ – anksti ar per vėlai į rankas paėmė medžio pliauską bei įrankius reikalingus medžiui prakalbinti.
Krašto muziejaus ekspozicijų salėje eksponuota Velykinė parodėlė, Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos ir Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos mokinių darbų paroda, kurioje molėtiškiai supažindinti su praėjusiais mokslo metais technologijų pamokose 6-12 klasių vilniečių mokinių atliktais darbais. Artėjančios žiemos švenčių nuojauta paskatino surengti sovietmečio naujametinių atvirukų parodą. Apžiūrėję su aktualiausia simbolika eksponuojamus atvirukus, muziejininkai lankytojams pasakojo, kaip laikas buvo skaičiuojamas senovėje.

2011 m. vasario 16-ajai – laisvės, vienybės ir meilės Tėvynei dienai tradiciškai keičiamų ekspozicijų salėje buvo atidaryta šiais metais dviejų kūrėjų – Valerijos Nagienės siuvinėtų paveikslų ir Irenos Pusvaškienės sukurtų lėlių parodos. Nuo 1999 metų rajono dailės ir fotografijos premijos paroda jau tapusi kultūros reiškiniu, kuriame kasmet savo darbus demonstruoja daug kūrėjų, šiemet – keturiasdešimt vienas. Itin džiaugtasi naujokais, jaunimu. Vienas jauniausių ne tik šioje parodoje, bet apskritai per visą parodos gyvavimo istoriją buvo penkiametis Augustas Vėjus Balanda, parodoje pristatęs savo darytas nuotraukas. Pirmą kartą per trylika metų savo darbus pristatė žinomas Molėtų krašto tapytojas Vaclovas Vilūnas. Dvi balandžio mėnesio savaitės buvo skirtos jauno rajono tautodailininko Albino Dimsko tapybai. Vienas iš Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijos iniciatyva 2011-aisiais paskelbtų Tėvų metams skirtų renginių – tėvų ir vaikų piešinių ir darbų paroda „Šeima – vaikų ir tėvų akimis“. Renginys startavo vasario mėnesį ir vyko rajono ugdymo įstaigose, kur taip pat buvo surengtos parodos. Molėtų krašto muziejaus šeimininkai maloniai atvėrė savo parodų salės duris rajoninei parodai. Kelias savaites eksponuota tradicinė, jau tryliktoji mokinių ir mokytojų dailės darbų paroda „Idėjų versmė“ vėl maloniai nustebino ne tik dalyvių gausa, bet ir kūrinių, sukurtų skirtinga technika, įvairove. Parodoje dalyvavo ne tik mokiniai – nuo pirmokėlio iki abituriento – bet galima buvo išvysti ir aštuonių mokytojų darbus. Birželį atidaryta fotografijų paroda „Visi mes gimę po viena saule“. Liepos mėnesį surengta dailininko keramiko Juozo Adomonio kūrybos paroda plytos motyvo individualizavimo tema „ Išlikimas“. Savo kūrybiniam darbui autoriaus parinktos kuo senesnės ir įvairesnės plytos, jungiančios autorinius keramikos dirbinius su kitomis medžiagomis. Dalia Lovčikienė, molėtiškiams anksčiau žinoma kaip karpinių meistrė, rugsėjo mėnesį pristatė kitą ir karpiniams kontrastingą savo pusę – spalvingus paveikslus ant stiklo „Tolimi dangūs čia pat“. Gyvybe, energija ir gera nuotaika spinduliuojančioje parodoje akį traukė spalvingi, žaismingi autorine technika atlikti piešiniai ant stiklo. Surengta rajono klasiku tituluojamo kraštiečio Vaclovo Vilūno jubiliejinė paroda. Jo darbuose įamžinti gražiausi Molėtų rajono vaizdai. Į parodą, kaip pats autorius sakė, sunešė ne tik šiais metais, bet ir beveik prieš 30 metų – 1982– aisiais tapytus darbus. Tryliktą kartą keičiamų ekspozicijų salėje atidaryta dvidešimt trijų Kijėlių specialiojo ugdymo centro auklėtinių darbų paroda „Planetos, pasitinkant 2012 metus“. Pačiame parodų salės centre apie ryškų Saulės planetos muliažą sukosi sausainių, gėlių, ateivių, vandenyno, angelų ir kitų centro ugdytinių sukurtų planetų pavyzdžiai. Viename iš salės kampų parodos atidarymo metu buvo rodomos nuotraukos su vaizdais iš vaikų gyvenimo. Iš Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Į Molėtų krašto muziejaus parodų salę eksponuoti parvežta klasikinių dailės kursų dalyvių paroda „Metų laikai“. Parodos ir kursų Bučeliškių dvare organizatorius dailininkas Donatas Ivanauskas su savo mokiniais rajono tautodailininkai Antanu Rimvydu Kalveliu, Arvydu Kazlausku, Jolanta Žalaliene. Nuolatinėje ekspozicijoje surengta sovietmečio Tarptautinei Moters dienai skirtų atvirukų paroda. Liepos mėnesį buvo iškabintas karpinys rekordininkas – jo išmatavimai: 22 metrų ilgis ir 46 cm. plotis. Darbo autorė – uteniškė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė. Rugsėjo 13-tą atidaryta savitos vilnietės menininkės Matildos Miglės Nainienės siuvinėjimo darbų paroda. Ji yra megztų, nertų drabužių, aplikacijų autorė, pirmoji Lietuvoje pradėjusi naudoti mezgimo iš kailio siūlų technologiją. Paskutinį metų mėnesį mūsų rajone organizuojamos tradicinio siuvinėjimo stovyklos dalyvė kaunietė Regina Kutienė suteikė galimybę pasigrožėti savo autoriniais papuošalais.

2012 m. pažymint kraštiečio, žymaus fotomenininko-kino operatoriaus Juozo Kazlausko 70-ties gimimo metų sukaktį, muziejaus keičiamų ekspozicijų salėje buvo pateikiama šio žymaus mūsų krašto menininko kūrybos retrospektyva. Lankytojų dėmesiui pristatyta sausio 13 d. Vilniuje Juozo Kazlausko užfiksuoti reportažiniai vaizdai, kitų 1991-1993 m. Lietuvos politinių įvykių fotografijos, parodų plakatai. Dalis vaizdų yra iš gimtojo Žvirbliškių kaimo, esančio anapus Gėluoto ežero, žiūrint nuo Inturkės pusės. Čia jis su šeima važiuodavo pabūti po savo ąžuolu, iškentęs Sibiro tremtį, prisižiūrėjęs kitų žmonių gyvenimų pro kino operatoriaus objektyvą. Kita J. Kazlausko parodos dalis – Sibiro tema – eksponuota bibliotekos skaitykloje. Šias vertingas fotografijas ir filmus Dalia Kazlauskienė dovanojo muziejui. Vasario mėnesį apžvelgta Stanislovo Karanausko tapyba ir skulptūra iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų, asmeninė tapybos ir medalių iškiliesiems Aukštaitijos rašytojams kolekcija, saugomi leidiniai iš Molėtų krašto muziejaus. Po tradicinio Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo šv. Mišiomis Molėtų bažnyčioje, rinktasi į rajono dailės ir fotografijos premijos parodos atidarymą muziejaus keičiamų ekspozicijų salėje ir galerijoje „Akcija M“. Dailininkų, fotografų darbus, kuriuos šiemet parodai pateikė 37 kūrėjai, aptarė muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė, šio konkurso komisijos pirmininkas, dailininkas Donatas Ivanauskas. Šiemet 14 parodos dalyvių specialius prizus įsteigė iš Molėtų krašto kilę rėmėjai. Labai pavasarišką foto darbų parodą „Gamtos spalvos“, kurią drąsiai galima būtų pavadinti vartais į vasarą, atidarė miesto bendruomenės policininkas, fotomenininkas Algimantas Čiža. Baigiantis mokslo metams Molėtų švietimo centras pakvietė į keturioliktą rajono mokinių ir mokytojų kūrybinių ir technologinių darbų parodą „Idėjų pavasaris“. Parodos dalyviai ir šiemet nepailso ieškoti naujų idėjų, naujų technologijų ir įgyvendinti jas su mokiniais. Atidaryta fotografijų autorių Algimanto ir Mindaugo Černiauskų bei Eugenijaus Drobelio ir Mindaugo Lapelės paroda, parengta įgyvendinant projektą „Visuomenės švietimas apie gamtos ir kultūros paveldo vertybių bei ekologinio turizmo išteklių panaudojimą Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato subalansuotam vystymui“. Tas, kas nepastebi grožio kasdienybėje, šalia savęs gal ir ne iš karto pamatė tai ką pavyko pastebėti, įvertinti ir įamžinti fotomenininkams. Muziejaus nuolatinėje ekspozicijoje lankytojus tris mėnesius pasitikinėjo keramikės Elvyros Teresės Petraitienės skulptūrinė kompozicija „Pasilabinimas“. Tai Žemyna – Žemės motina, derlingumo Deivė su dirbamų laukų Dievu Lauksargiu, Saulelė – gyvasties teikėja, Patrimpas su Vaižgantu, gražuolė Aušrinė ir įtakingoji Laima, istorinės personalijos – Barbora ir Birutė, Vladislovas Vaza ir karalius Kazimieras.

2013 m. metų pradžioje pakvietė Lietuvos Dailininkų sąjungos nario, medžio skulptoriaus Vilmanto Adamonio darbų paroda. Autoriaus sukurtos nedidelio formato figūrinės skulptūros iš medžio, bronzos, akmens masės ir kitų medžiagų patraukė tradicine "lietuviška" medžiaga, gebėjimu ją meistriškai apdoroti, talentu kūrybiškai interpretuoti įvairų kultūrinį palikimą eksponuojamuose darbuose. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną rajone vyko jubiliejinė – 20-oji Kazio Umbraso literatūrinės premijos aptarimo ir teikimo šventė bei 15-oji rajono dailės ir fotografijos darbų konkurso laureatų paskelbimo ceremonija. Šiemetinė paroda išsiskyrė dalyvių gausa – darbus pateikė 51 kūrėjas. Išskirtina tai, kad parodoje kartu dalyvauja profesionalai ir mėgėjai, beje, įvairiausių kartų. Kai kurie iš jų užsiima vien kūryba ir iš to gyvena, kiti į ją žvelgia kaip į hobį, treti – dar tik pradeda, bet, atrodo, jau žino, ko nori... Gražią tradiciją tęsė muziejus ir Kijėlių specialiojo ugdymo centras – artėjant besibaigiančių metų bene gražiausioms šventėms Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams surengta centro ugdytinių darbų paroda. Šiemetinės parodos darbuose dominavo Molėtų kraštas. Kaip ir visada, ruošiantis ir šiai – jau šešioliktajai neįgaliųjų sukurtų darbų parodai neapseita be vyresniųjų pagalbos. Centro pedagogai padėjo mokiniams, kad šie prieš kuriant savo darbus, daugiau sužinotų apie Molėtų kraštą, miestelius, rajone esančius kultūros ir paveldo objektus: observatoriją, etnokosmologijos muziejų, Baltadvario bastioninę pilį, Alantos ir Arnionių dvarus, Alantos, Inturkės, Joniškio, Suginčių, Skudutiškio ir kitų parapijų bažnyčias, paminklą „Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę kovose ties Giedraičiais“. Nepamirštas ir atsinaujinęs Žvejybos muziejus Mindūnuose.

2014 m. šiemet atidaryta šešioliktoji rajono dailės ir fotografijos premijos konkurso paroda Kovo 11-ąją pakvietė pasidžiaugti per penkiasdešimt tapytojų, keramikų, juvelyrų, siuvinėtojų, mezgėjų, pynėjų, drožėjų, lėlių gamintojų ir kitų talentingų bei kūrybingų mūsų krašto žmonių kūryba. Parodoje menininkai pristatė tai, ką sukūrė per metus, kokiomis naujomis idėjomis, mintimis ir įžvalgomis pasipildė jų kūryba. Paskutinį kartą parodoje (darbą parodai pristatė Gunaras Kakaras) savotiškais laiškais, kurie kiekvienam sukėlė savitus išgyvenimus ir supratimus, dalyvavo neseniai Anapilin iškeliavusi Marija Kakarienė. Jos atminimas pagerbtas tylos minute. Paroda džiaugėsi komisijos nariai: dailės galerijos vadovė Aistė Gabrielė Černiūtė, menininkai Rasa Leonavičiūtė, Vidas Stepanavičius, Donatas Ivanauskas. Visus su tikra Lietuvos laisvės diena sveikino menininkė Teresė Blažiūnienė. Parodos aptarimą baigė rajono meras Stasys Žvinys, sveikinęs su švente, dėkojęs parodos organizatoriams, saugantiems gražią tradiciją.

Molėtų krašto muziejaus laikinų ekspozicijų salėje 1995-2013 m. autorines parodas yra surengę Eug. Aukštuolis, Vyt. Narušis, R. Žiagūnienė, J. Čekelienė, Vl. Miškinis, J. Žalalienė, D. Lovčikienė, V. Giedrytė, V. Vilūnas, S. Dumbliauskienė, O. Pusvaškytė, T. Sabaliauskienė, L. Vilimaitė, D. Zukaitė, I. Žvikaitė, V. Nagienė, J. Matkevičienė, J. Kanapeckas, J. Vasiliauskas, A. Baranauskienė, J. Gečytė, V. Bikneris, L. Grigelevičienė, A. Kuliešovaitė, L. Židonytė, E. Grajauskienės ir L. Laurinavičiaus šeimos.

Prasidėjus Molėtų viešosios bibliotekos renovacijos darbams nuo 2012 m. rugpjūčio 1 dienos į muziejaus laikinų ekspozijų salę perkeltas abonementas ir periodinių leidinių skaitykla. Nuo 2014 metų gegužės 1 dienos patalpa atlaisvinama kultūros namų rekonstrukcijos darbams.

Prakartėlių parodos


Ruošdamiesi sutikti 2000-ąsias Jėzaus Kristaus gimimo metines – gruodžio 24-ąją Molėtų krašto muziejaus parodų salėje vėl atidaryta rajono mokinių sukurtų prakartėlių paroda. Gražiausias prakartėles atnešė Molėtų gimnazijos 6a klasės mokiniai ir individualiai. Labai originalus ir dailus minėtos klasės auklėtinės M. Šironaitės darbelis. Mergaitė naudojo įvairių rūšių samanas, popierių, medžio pagaliukus, šiaudus. G. Ivanauskas panaudojo karklo vyteles, nendres ir kitas natūralias gamtos medžiagas. Puikus ir tos pačios klasės mokinio R. Urbonavičiaus darbelis. Dubingių bibliotekos vedėjos V. Vaikutienės vadovaujami Dubingių pagrindinės mokyklos vaikai taip pat padarė keletą įdomių darbelių. Daug sumanumo, meilės į savo kūrinius sudėjo ir Molėtų pradinės mokyklos 3d klasės vaikučiai su mokytoja M. Matuliene. Geriausi darbai išvežti į trečią kartą Rokiškio krašto muziejaus organizuojamą Respublikinį prakartėlių konkursą. Į Rokiškį išvežtos R. Urbonavičiaus (Molėtų gimnazija), J. Žvirblio (Molėtų pradinė mokykla, vad. A. Aleksiejūnaitė), G. Ivanausko (gimnazija), Dubingių vaikų centro (vad. J. Vaikutienė), J. Matkevičienės prakartėlės. Kitų autorių darbai eksponuojami Molėtų bažnyčioje.

2015 metų Kūčių dienos išvakarėse pirmą kartą Molėtų mieste šalia Kalėdinės eglės pastatyta prakartėlė. Prakartėlės autorius, profesionalus skulptorius Vidas Stepanavičius. Jo sukurtus autorinius skulptūrinius Šv. Juozapo, Marijos, kūdikėlio Jėzaus portretus pašventino Molėtų klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas.

Molėtų krašto muziejaus laikinų ekspozicijų salėje 1995-2013 m. autorines parodas yra surengę Eug. Aukštuolis, Vyt. Narušis, R. Žiagūnienė, J. Čekelienė, Vl. Miškinis, J. Žalalienė, D. Lovčikienė, V. Giedrytė, V. Vilūnas, S. Dumbliauskienė, O. Pusvaškytė, T. Sabaliauskienė, L. Vilimaitė, D. Zukaitė, I. Žvikaitė, V. Nagienė, J. Matkevičienė, J. Kanapeckas, J. Vasiliauskas, A. Baranauskienė, J. Gečytė, V. Bikneris, L. Grigelevičienė, A. Kuliešovaitė, L. Židonytė, E. Grajauskienės ir L. Laurinavičiaus šeimos.

Rajono dailės ir fotografijos premijos paroda


Ugdanti naujus kūrėjus, keldama rajono tautodailės meninį lygį, Molėtų rajono savivaldybės taryba 1998 m. įsteigė premiją už brandžiausius dailės ir fotografijos kūrinius. Konkurse kviečiami dalyvauti Molėtų rajone gyvenantys ar gimę asmenys, Molėtų krašto muziejui pateikę po 1-3 darbus. Kovo 11-oji Molėtuose yra tapusi kasmetine kuriančių kryždirbystėje, vaizduojamosios, taikomosios ir paprotinės liaudies dailės srityse rajono meno premijos įteikimo Molėtų krašto muziejuje švente. Paroda išskirtinė, nes tai ne madingų ar garsių menininkų, o rajone gyvenančių ar išeivių iš rajono žmonių, puoselėjančių ir auginančių mus supantį grožį darbų valstybės šventės garbei surengta paroda. Pirmojoje parodoje, atidarytoje 1999 m. darbus konkursui pateikė 24 rajono menininkai. Pirmąją šventę Molėtų krašto muziejuje rėmė verslininkai A. Balčiūnas, A. Kaminskas, K. Juočepys, G. Steiblys, P. Matuliauskas, AB „Molesta“, „Vilnies“ redakcija, rajono viešoji biblioteka. Kasmet savo darbus pateikia apie pusę šimto menininkų, o šventė tapo tradicine laukiama kūrėjų švente.

Premijos laureatai:

2018 metų Molėtų rajono Dailės ir fotografijos premijos laureato diplomas įteiktas dailininkui Zenonui Stepanavičiui – komisijos geriausiai įvertintam kūrinių autoriui, Janinai Čekelienei – komisijos įvertintai paskatinamąja premija, Mykolui Kovaliovui – tautodailininkų komisijos įvertintam paskatinamąja premija.

2017 m. – aukščiausi vertinimai skirti Janinai Čekelienei – už profesionalumą, Jolantai Žalalienei – už tobulumo siekimą ir šiemet debiutavusiam Vidmantui Minkštimui – už subtilumą ir poetinius ieškojimus fotografijoje. Diplomai įteikti Erikai Andrukonienei – už amato puoselėjimą, Žemynai Aleinikovaitei – senųjų tradicijų raišką, Teresei Blažiūnienei ir Mykolui Kovaliovui – už temos atskleidimą, Ritai Kazlienei – ypatingai kruopštų darbą ir kantrybę kūryboje, Audreolei Pivorei – minimalistinius sprendimus, Akvilei Razauskienei – plastinę kalbą.

2016 m. – Alina Baranauskienė, Janina Čekelienė, Algimantas Čiža, Šarūnė Katinaitė, Leonardas Laurinavičius, Dovilė Laurinavičiūtė, Elena Petrauskienė, Audreolė Pivorė, Vaclovas Vilūnas, Jolanta Žalalienė, Ramutė Žiagūnienė.

2015 m. – Žemyna Aleinikovaitė, Vytautas Bikneris, Janina Čekelienė, Antanas Rimvydas Kalvelis, Olė Petrėnienė, Juozas Prunskus, Rima Vidžiūnienė, Vaclovas Vilūnas, Jolanta Žalalienė, Ramutė Žiagūnienė.

2014 m. – Žemyna Aleinikovaitė, Teresė Blažiūnienė, Janina Čekelienė, Algimantas Čiža, Lina Dieninė, Albinas Dimskas, Juozas Kanapeckas, Šarūnė Katinaitė, Agnė Rita Kučinskaitė, Dovilė Laurinavičiūtė, Laima Pacevičienė, Elena Petrauskienė, Zenonas Stepanavičius, Vaclovas Vilūnas, Ramutė Žiagūnienė.

2013 m. – Alina Baranauskienė, Angelė Stasė Bareikienė, Irena Gutauskienė, Zita Spranginienė, Vytautas Bikneris, Mykolas Kovaliovas.

2012 m. – Marija Ažubalienė, Stasė Leišienė, Irena Pusvaškienė, Jolanta Žalalienė, Algimantas Čiža, Antanas Rimvydas Kalvelis, Stasys Karanauskas, Algirdas Laurinavičius, Leonardas Laurinavičius, Vaclovas Vilūnas.

2011 m. – Janina Čekelienė, Valerija Nagienė, Albina Piškinienė, Irena Pusvaškienė, Teresė Sabaliauskienė, Jolanta Žalalienė, Vytautas Bikneris, Nerijus Aleinikovas, Gunaras Kakaras, Stasys Karanauskas, Leonardas Laurinavičius, Jonas Matelionis, Vaclovas Vilūnas.

2010 m. – Vytautas Bikneris, Janina Čekelienė, Irena Pusvaškienė, Jolanta Žalalienė, Jekaterina Ivanauskienė, Laimutė Židonytė, Stasys Karanauskas, Jonas Matelionis, Valentinas Rakauskas.

2009 m. – Aldona Kraujalienė, Valerija Nagienė, Teresė Sabaliauskienė, Laimutė Židonytė, Eugenijus Aukštuolis, Mykolas Kovaliovas, Jonas Matelionis.

2008 m. – Teresė Mackevičiūtė-Blažiūnienė, Lina Dieninė, Janina Čekelienė, Aldona Kraujalienė, Jolanta Žalalienė, Ramutė Žiagūnienė, Laimutė Židonytė, Jonas Bareikis, Leonardas Laurinavičius, Albinas Dimskas, Vytautas Narušis.

2007 m. – Alina Baranauskienė, Teresė Mackevičiūtė-Blažiūnienė, Stasė Duchnauskienė, Janina Čekelienė, Janina Pociūnienė, Marija Kakarienė, Gunaras Kakaras, Leonardas Laurinavičius.

2006 m. – Elvyra Gečienė, Marija Kakarienė, Ona Petkevičiūtė, Teresė Sabaliauskienė, Vaidas Ažubalis, Vytautas Bikneris, Algirdas Laurinavičius, Leonardas Laurinavičius, Jonas Matelionis.

2005 m. – Elvyra Gečienė, Laima Grigelevičienė, Marija Kakarienė, Valerija Nagienė, Anelė Navikaitė, Teresė Sabaliauskienė, Lina Šeškauskaitė, Eugenijus Aukštuolis, Vaidas Ažubalis, Vytautas Bikneris, Gunaras Kakaras, Algirdas Laurinavičius, Leonardas Laurinavičius, Jonas Matelionis.

2004 m. – Janina Čekelienė, Elvyra Gečienė, Jolanta Sidabrienė, Vaidas Ažubalis, Algirdas Laurinavičius, Vidas Steponavičius.

2003 m. – Antanas Rimvydas Kalvelis, Ramutė Žiagūnienė, Leonardas Laurinavičius, Jonas Matelionis.

2002 m. – Marija Kakarienė, Ona Petkevičiūtė, Algimantas ir Mindaugas Černiauskai.

2001 m. – Vanda Giedrytė, Jonas Danauskas, Indrė Žvikaitė.

2000 m. – Vytautas Bikneris, Algimantas ir Mindaugas Černiauskai, Česlovas Ilgis.

1999 m. – Birutė, Vilius, Lina Šeškauskai , Irena Sabalinkienė, Dalia Lovčikienė, Elvyra Gečienė.


Molėtų garbės piliečio vardo suteikimas tautodailininkams


Pažymint Lietuvos nepriklausomybės 80-metį (1998 m.), Molėtų rajono taryba iškilmingame posėdyje priėmė sprendimą pagerbti gabius, nusipelniusius Molėtų kraštui žmones. Pirmajam rajone Molėtų garbės piliečio vardą nuspręsta suteikti buvusiam ilgamečiui 87-erių metų Balninkų vidurinės mokyklos mokytojui, tautodailininkui Vladui Miškiniui.


Vladas Miškinis su žmona 1996 02 23–04 15
Nuotr. V. Kazlienės

Vlado Miškinio darbų paroda Molėtų krašto muziejuje 1996 02 23–04 15. Nuotr. V. Kazlienės


Tęsiant gražią tradiciją, 1999 metais Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Molėtų garbės piliečio regalijos įteiktos buvusiam Molėtų vidurinės mokyklos piešimo ir braižybos mokytojui Aleksandrui Vyžintui. Keturiasdešimt brandžiausių ir gražiausių gyvenimo metų atidavęs Molėtams A. Vyžintas visus – ir mokinius, ir jų mokytojus – mokė mylėti žemę, žmogų, puoselėti ir kurti grožį. Dirbdamas mokykloje, mokytojas vadovavo garsiajam savo dailės būreliui, kuriame išaugino daug talentingų kraštiečių, tai jis puošė ir puoselėjo mokyklą, jos aplinką.


Vyžintas laisvalaikiu. Nuotr. B. Rutkausko

LTSR švietimo pirmūnas, mokytojas, dailės būrelio vadovas Aleksandras Vyžintas. Nuotr. B. Rutkausko


2001 metais garbės pilietės vardas už aktyvų dalyvavimą rajono kultūriniame gyvenime, Molėtų krašto pristatymą Lietuvoje ir užsienio valstybėse suteiktas Vilniuje gyvenančiai molėtiškei Vandai Giedrytei. Vaikystėje susirgusi sunkia ir nepagydoma liga, baigė Kauno politechnikos institutą (dabar Kauno technologijos universitetas), tačiau ligos progresui susiaurinus aplinkinę erdvę, Vandą užvaldė fatališkas kūrybinės energijos prasiveržimas įvairiose meninės veiklos srityse: margučių marginime, karpiniuose, akvarelėse, poezijoje. Kūriniai išsiskiria aukšta atlikimo meistryste, kruopštumu, eilėraščiai – skambumu, užrašyti atsiminimai – vidiniu išmąstymu.
Tėvynės laisvės šimtųjų metinių proga 2018 m. vasario 8 d. Molėtų kraštui padovanojo visą šiuo metu turimą margučių kolekciją – 400 dekoruotų ir vašku užkonservuotų margučių. Perdavimo metu garbės pilietei įteikta rajono mero padėka. Margučiai eksponuojami Videniškių vienuolyno muziejuje.


Visapusišku talentu apdovanotai Vandai Giedrytei maloniausia kūryba – marginti kiaušinius. Nuotr. V. Kazlienės


Dalyvavimas liaudies meno parodose ir jų rengimas


Respublikinės liaudies meno parodos


Liaudies menas – ne tik praeities, tradicijų išlaikytojas, bet ir aktyvus šiuolaikinio kultūros proceso dalyvis, tuo pačiu ir pavyzdys, tradicijos tęsėjas, šiuolaikinio liaudies meistro auklėtojas. Tautodailės raidai, tradicijų gaivinimui bei jų sampratos sklaidai visuomenėje ypač didelės įtakos turi liaudies meno parodų organizavimas, kurių tikslas parodyti geriausius liaudies meistrų sukurtus darbus, atspindinčius tam tikrą liaudies meno raidos etapą ir ypač tradicijų padėtį bei jų raidos tendencijas. Respublikinės liaudies meno parodos rengiamos Dainų švenčių metu, jos yra reikšmingiausias liaudies meno renginys šalies mastu, apimantis 2–3 tūkstančius kūrėjų. Po visų atrankos etapų į Vilnių, respublikinę parodą suvežama daugiau kaip tūkstantis darbų, juos sukūrusių meistrų skaičius peršoka pusę tūkstančio. Nuo 1994 m. respublikinės liaudies dailės parodos diferencijuojamos pagal šakas: 1994 m. ir 2003 m. buvo surengtos vaizduojamųjų (skulptūros, tapybos ir grafikos), 1998 ir 2007 m. – taikomųjų (tekstilės, keramikos, juvelyrikos, medžio dirbinių, muzikos instrumentų, kalvystės, verbų, kaukių, margučių, sodų.) menų šakų.

1994 metų pavasarį Šiuolaikinio meno centre organizuotą respublikinę vaizduojamosios liaudies dailės (tapybos, grafikos, skulptūros) kūrinių parodą pateko mūsų rajono tautodailininkų Marytės Padkamarytės ir Vytauto Biknerio medžio darbai.

Rengiantis 1998 metų Pasaulio lietuvių Dainų šventei, Lietuvos tautodailininkų sąjungos iniciatyva rajonuose organizuotos tautodailininkų kūrybos parodos. Jų tikslas – puoselėti etninės kultūros tradicijas, ugdyti naujus kūrėjus ir apžvelgti tautodailės 1990-1997 m. raidą, jos meninį lygį. Į parodą buvo atrenkami audiniai, megzti, nerti, pinti ir siuvinėti rankdarbiai, dirbiniai iš medžio, baldai, iš medžio šaknų, gumbų padaryti dirbiniai, kaukės, margučiai, pynimas iš vytelių, šiaudų, žaislai, juodoji keramika. Į Molėtų krašto muziejuje vykusį parodos atidarymą–atranką buvo atvykusi Liaudies kultūros centro tautodailės skyriaus vedėja Giedrė Puodžiukaitytė ir LTS Vilniaus bendrijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė, kurios atrinko 16-os molėtiškių autorių darbus į zoninę parodą, vykusią Vilniuje, Vytenio tautodailės galerijoje. Parodoje buvo eksponuojami Birutės, Linos ir Viliaus Šeškauskų juodoji keramika, Jono Matelionio gaminti baldai, Alfredo Reišio drožta raganos kaukė, Jono Rabcevičiaus bei jo šeimos tautodailėje pritaikytos medžio šaknys ir gumbai, Antano Jakučionio ir jo mokinių medžio darbai, skirti buičiai, Jono Repečkos pinta skrybėlė, Filomenos-Birutės Sadūnienės, Irenos Sabalinkienės ir Natalijos Vasaravičienės audiniai, Elvyros Satkūnaitės, Janinos Čekelienės, Teresės Sabaliauskienės ir Ramutės Žiagūnienės rankdarbiai, Elvyros Petrauskienės žaislai, Konstancijos Andraitienės vašku marginti kiaušiniai.
Į 2007 metų liepos 6-ą dieną Vilniuje „Arkos“ galerijoje atidarytą respublikinę liaudies meno parodą atrinkta Jono Matelionio (Matulionio) iš medžio drožti etnografiniai žaislai, Leonardo Laurinavičiaus papuošalai, Aldonos Kraujelienės audiniai, Irenos Simaškevičienės ir Janinos Liutkevičienės megztos raštuotos kumštinės pirštinės, Teresės Sabaliauskienės, Ramutės Žiagūnienės ir Janinos Čekelienės siuvinėjimo darbai, Konstancijos Andraitienės margučiai, Birutės Šeškauskienės ir Rūtos Vekerotienės keramika.
2009-ųjų metų respublikinė liaudies meno paroda buvo rengiama Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui skirtos jubiliejinės dainų šventės „Amžių sutartinė“ metu, joje buvo eksponuojama visų (ir vaizduojamųjų, ir taikomųjų) šakų darbai. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad paroda rengiama ypatinga proga, juolab kad nuo paskutiniosios respublikinės parodos praėję vos dveji metai, todėl buvo praplėsta jos chronologiniai rėmai: ekspozicija buvo formuojama iš geriausių per 20 metų (1989–2009) sukurtų darbų. Paroda veikė Taikomosios dailės muziejuje kartu su tautodailės paveldo (Lietuvos dailės muziejuje saugomo liaudies meno) ekspozicija liepos 2 – gruodžio 31 d. Pagal kūrinio meniškumą, tradiciškumą ir technologijos kokybę atrinkta šių molėtiškių darbai: Jono Matelionio (Matulionio) iš medžio drožti etnografinių darbų tema žaislai, Dalios Lovčikienės popieriaus karpiniai „Dangus“, „Vanduo“ ir „Žemė“ iš ciklo „Verpstės“, Janinos Liutkevičienės ir Vandos Vaikutienės moteriškos kumštinės raštuotos pirštinės, Leonardo Laurinavičiaus papuošalų komplektai.
Į 2014 metais liepos 3 d. Taikomosios dailės muziejuje atidaromos liaudies meno parodos atranką vykdžiusios Liaudies kultūros centro tautodailės poskyrio vadovė, doktorantė Teresė Jurkuvienė ir vyr. specialistė menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė Elena Počiulpaitė, vadovaudamosi kūrinio meniškumo, tradiciškumo, atlikimo kokybės ir meistriškumo kriterijais, iš kiekvienam pretendentui pristatyti privalomų dešimties darbų, sukurtų 2000–2014 m. kolekcijos, atrinko tik tuos kūrinius, per kuriuos būtų matoma dabartinė liaudies dailės panorama. Respublikinėje liaudies meno parodoje eksponuoti sertifikuotų siuvinėjimo amatininkių Janinos Čekelienės, Ramutės Žiagūnienės spalvoto siuvinėjimo, Leonardo Laurinavičiaus juvelyrikos, Stasės Leišienės tapybos po vieną darbą, trys peltakiavimo technika sukurti Teresės Sabaliauskienės darbai ir keturios Jolantos Žalalienės pintos juostos.


Lietuvių liaudies meno parodos Varšuvoje

Vilniaus krašto tautodailininkų–meno kūrėjų bendrijos ir Lietuvos centro prie Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijos respublikoje 2008 metais suorganizuota Lietuvių liaudies meno paroda Atvelykio proga. Į parodą atrinkta šių molėtiškių darbai: Aldonos Kraujelienės audiniai, Angelės Stasės Bareikienės, Janinos Čekelienės, Teresės Sabaliauskienės, Ramutės Žiagūnienės nėrimo ir siuvinėjimo, Jono Matelionio (Matulionio) medžio darbai.

Lietuvos Respublikos Ambasada, Lietuvos Kultūros centras ir Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija Varšuvoje (Lenkija) Lietuvių kultūros centre prie Lietuvos Respublikos ambasados balandžio 15 d. atidarė lietuvių liaudies meno parodą „Lietuviška tekstilė vakar ir šiandien“. Joje tarp garsiausių šalies siuvinėtojų darbų eksponuoti atrinkta J. Čekelienės ir R. Žiagūnienės staltiesės. Paroda veikė 2015 04 16–05 25 d.

Respublikinės liaudies dailės konkursinės parodos „Aukso vainikas“ respublikinis turas


2014 m. sausio 6 d. „Aukso vainiko“ konkursinės liaudies meno parodos respublikiniame ture, organizuotame Kretingos muziejuje Taikomosios dailės srityse siuvinėtojai Janinai Čekelienei (Naujasodžio k., Alantos s. ) paskirta 3 vieta.
2015 metų Utenos regiono konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas-2015“ I-os vietos nominanto Vidmanto Rinkevičiaus (Molėtai) kryždirbystės darbai perteikti nuotraukose po autoriaus mirties dalyvavo vienuoliktojoje respublikinėje liaudies meno parodoje „Aukso vainikas“, nuo 2015 metų gruodžio 22 d. iki 2016 metų sausio 6 d. organizuotoje Kelmės kultūros centro dailės galerijoje.


Respublikinės liaudies dailės konkursinės parodos „Aukso vainikas“


Tautodailės raidai, tradicijų gaivinimui bei jų sampratos sklaidai visuomenėje ypač didelės įtakos turi Lietuvos liaudies kultūros centro 2005 metais įsteigta respublikinė liaudies dailės konkurso „Aukso vainikas“ „Geriausio metų liaudies meistro“ nominacija. Konkursinė paroda skirta dviejų sričių – taikomosios ir vaizduojamosios dailės atstovams. Kūriniai vertinami, atsižvelgiant į jų meninę vertę, atlikimo meistriškumą, kūrinio sąsajas su lietuvių liaudies dailės tradicijomis. Sistema sudaryta taip, kad jose galėtų dalyvauti kuo didesnis skaičius meistrų ir su jų darbais galėtų susipažinti kiekvienos savivaldybės ir apskrities gyventojai. Parodų tikslas: prilaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias liaudies dailės tradicijas, atskleisti ir pagerbti talentingiausius meistrus. „Aukso vainiko“ konkursas rengiamas trimis turais. Pirmasis turas – vietinės parodos, kuriose dalyvauja savivaldybės teritorijoje gyvenantys meistrai. Antrasis turas – regioninės (apskričių) parodos, sudaromos iš vietinių (savivaldybių) parodose atrinktų kūrinių. Turo rėmėja – Utenos apskrities viršininko administracija, rengėjai – Molėtų, Utenos, Ignalinos, Zarasų rajonų muziejai. Trečiasis turas – respublikinė paroda, rengiama vienoje iš savivaldybių. Joje eksponuojami vaizdinės, taikomosios dailės bei kryždirbystės kūriniai, kurių autoriai yra laimėję pirmąsias vietas regioninėse parodose. Respublikinio turo nugalėtojams skiriamas simbolinis Aukso vainikas. Regioninėje konkursinėje tautodailės parodoje „Aukso vainikas“ kasmet organizuojamoje kitame Utenos rajone dalyvauja molėtiškiai. Konkursinės parodos tikslas – išsiaiškinti pretendentus, galinčius dalyvauti respublikinėje tautodailininkų parodoje.
Pirmoji regioninė paroda 2005 m. ir 2011 metais organizuota Leliūnuose (Utenos r.), Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, sekančios vyko Zarasuose (2008 m.), Molėtuose (2006 m., 2012 m.), Visagino mieste (2007 m., 2009 m., 2013 m.), Ignalinoje (2014–2015 m.).

Utenos regiono konkursinės liaudies meno konkursinėse parodose „Aukso vainikas“ įvertinti molėtiškiai:
Taikomosios dailės srityse:
2006 m. antros vietos diplomas už audinius paskirtas Aldonai Kraujalienei (Juodėnų k.). 2012 m. antros vietos diplomai už siuvinėjimą paskirti Janinai Čekelienei ir Teresei Sabaliauskienei (Naujasodžio k.).
2013 m. pirmos vietos diplomas už siuvinėjimą paskirtas Janinai Čekelienei (Naujasodžio k.), o 2014 m. sausio 6 d. „Aukso vainiko“ konkurso respublikiniame ture, organizuotame Kretingos muziejuje siuvinėtojai paskirta 3 vieta.
2014 m. trečios vietos diplomas –už seniausios neaustinės tekstilės amato puoselėjmą – iš avies vilnos nuveltus drabužius paskirtas Jūratei Kerulienei (Balninkai).
2015 m. trečios vietos diplomas už siuvinėjimą paskirtas Ramutei Žiagūnienei.
Vaizduojamosios dailės srityse:
2007 m. trečios vietos diplomas skirtas Vytautui Bikneriui (Lėlių k.) už skulptūrą.
Už kryždirbystės kūrinius:
2015 m. pirmos vietos diplomas skirtas Vidmantui Rinkevičiui (Molėtai) už kryždirbystę.

2017 metų spalio 17 – lapkričio 7 dienomis Zarasų krašto muziejuje buvo atidaryta Utenos regiono konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas 2017“. Joje savo kūrybą pristatė 86 Utenos, Molėtų, Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino miesto tautodailininkai, tradicinio liaudies meno kūrėjai. Mūsų rajoną su savo darbais atstovavo: Jolanta Žalalienė (pintinės juostos), Janina Čekelienė ir Ramutė Žiagūnienė (siuvinėtos staltiesės ir užtiesalai), Vanda Vaikutienė (pirštinės), Jūratė Kerulienė (veltos vilnos drabužiai), Leonardas Laurinavičius (juvelyriniai papuošalai), Elena Petrauskienė (aliejinė tapyba). Parodos ekspozicijos autorė Zarasų krašto muziejaus direktorė Ilona Vaitkevičienė. Parodoje gausu tapybos darbų (pastarieji eksponuoti Zarasų kultūros centro parodų salėje), austų, pintų dirbinių, margučių, karpinių, sodų, mezginių, akmens skulptūrų, medžio drožinių, skiautinių, kalvystės, keramikos, tautinių drabužių ir kitų dailių darbų kolekcijų, eksponuoti Zarasų krašto muziejuje.

Nuotr. Nijolės Aleinikovienės

Parodoje

Vanda Vaikutienė (raštuotos pirštinės)

Juostų pynėja Jolanta Žalalienė

Ramutė Žiagūnienė
(siuvinėtos staltiesės ir užtiesalai)

Janina Čekelienė
(siuvinėtos staltiesės ir užtiesalai)

Janina Čekelienė, Vanda Vaikutienė
ir Ramutė Žiagūnienė

Lietuvos Žemės ūkio ministerijos
paskatinamasis prizas sertifikuotoms
siuvinėjimo amatininkei Ramutei Žiagūnienei

Kalba projekto vadovė Lietuvos
tautodailininkų sąjungos Vilniaus
ir Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijų pirmininkė
Ramutė Kraujalienė

Molėtų krašto muziejaus direktorė
Viktorija Kazlienė (dešinėje)
kalbasi su tautodailininkėmis

2016 m. spalio 4 d. Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose įvyko Utenos apskrities konkursinės liaudies meno parodos, skirtos Lietuvos tautodailininkų sąjungos įkūrimo 50-mečiui „Aukso vainikas–2016“ pristatymas.

Nuotr. Alvydo Balandos

Į ją savo darbus pateikė rajono tapytojos Stasė Leišienė ir Elena Petrauskienė, siuvinėtojos: Janina Čekelienė, Ramutė Žiagūnienė, Teresė Sabaliauskienė, juostų pynėja Jolanta Žalalienė, veltų drabužių kūrėja Jūratė Kerulienė ir juvelyras Leonardas Laurinavičius.

Tapytoja Stasė Leišienė

Siuvinėtojos
Janina Čekelienė ir Ramutė Žiagūnienė

Siuvinėtoja
Teresė Sabaliauskienė

Juostų pynėja Jolanta Žalalienė

Jūratės Kerulienės velti drabužiai


Juvelyras
Leonardas Laurinavičius su
Nijole Aleinikoviene ir
Viktorija Kazliene


Gausiai susirinkusius liaudies meno kūrėjus pasveikino kultūrologė, žurnalistė Dalia Savickaitė, LR Seimo narė Milda Petrauskienė ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Zita Mackevičienė. Regioninio parodos turo vertinimo komisijos pirmininkė, Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vadovė Dr. Teresė Jurkuvienė apžvelgė parodos darbus, pasidžiaugdama, kad joje dalyvauja stiprūs kūrėjai. Konkursinės parodos vertinimo komisijos narė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos, Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė puoselėjantiems tautodailės tradicijas rajonuose įteikė padėkas, tarp jų – Molėtų krašto muziejaus muziejininkei etnografei Nijolei Aleinikovienei.

Renginio dalyviai

Kultūrologė, žurnalistė Dalia Savickaitė

LR Seimo narė Milda Petrauskienė

Utenos rajono
Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
Zita Mackevičienė

Tautodailės poskyrio vadovė
Dr. Teresė Jurkuvienė

Vilniaus krašto tautodailininkų-meno
kūrėjų bendrijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė

Padėka įteikiama Nijolei Aleinikovienei

2015 m. birželio 8 d. Ignalinos krašto muziejuje įvyko Utenos regiono konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas–2015“, atidarymas ir laureatų pagerbimo šventė. Parodoje dalyvavo virš 70 autorių iš Utenos, Molėtų, Zarasų, Ignalinos rajonų bei Visagino miesto, kurie kaip ir kasmet pristatė po 5 kūrinius, sukurtus per paskutinius penkerius metus. Vertinimo komisija, vadovaujama pirmininkės dr. Teresės Jurkuvienės ir narių: Darijos Čiuželytės, Sigutės Mudinienės, Ingos Kujalienės, Zitos Mackevičienės įvertino tautodailininkų kūrybą. Ignalinos krašto muziejuje darbus eksponavo dešimt Molėtų rajono tautodailininkų: Janina Čekelienė, Ramutė Žiagūnienė, Žemyna Aleinikovaitė (siuvinėjmas), Jūratė Kerulienė (vilnos vėlimas), Leonardas Laurinavičius (juvelyrika), Elena Petrauskienė (tapyba), Monika Prunskienė, Juozas Prunskus (juostų audimas), Vidmantas Rinkevičius (kryždirbystė, drožyba), Jolanta Žalalienė (juostų pynimas).

Taikomosios dailės srityje trečia vieta paskirta siuvinėtojai
Ramutei Žiagūnienei (Naujasodžio k., Alantos s.).
Nuotr. N. Aleinikovienės

Už kryždirbystės kūrinius 1-oji vieta skirta
Vidmantui Rinkevičiui (Molėtai).
Nuotr. Alvydo Balandos

2014 m. Ignalinos krašto muziejuje darbus eksponavo vienuolika Molėtų rajono tautodailininkų: Janina Čekelienė, Ramutė Žiagūnienė, Angelė Stasė Bareikienė, Teresė Sabaliauskienė, Žemyna Aleinikovaitė (siuvinėjimas), Irena Gutauskienė (riešinės), Antanas Rimvydas Kalvelis, Stasė Leišienė, Elena Petrauskienė (tapyba), Jūratė Kerulienė (vilnos vėlimas), Leonardas Laurinavičius (juvelyrika), Vidmantas Rinkevičius (kryždirbystė), Jolanta Žalalienė (juostų pynimas).

Iš kairės: rajono tautodailininkai Leonardas Laurinavičius, Vidmantas Rinkevičius, Irena Gutauskienė, Stasė Leišienė, Ramutė Žiagūnienė, muziejininkė-etnografė Nijolė Aleinikovienė, tautodailininkė Janina Čekelienė. Nuotr. Viktorijos Kazlienės

Trečia vieta paskirta Jūratei Kerulienei (Balninkai) už seniausios neaustinės tekstilės amato puoselėjmą – iš avies vilnos nuveltus drabužius (2014 m.).


Nuotr. N. Aleinikovienės

2013 m. Visagino kultūros centre darbus eksponavo keturiolika Molėtų rajono tautodailininkų: Janina Čekelienė, Ramutė Žiagūnienė, Angelė Stasė Bareikienė, Teresė Sabaliauskienė (siuvinėjimas), Jolanta Gečytė, Antanas Rimvydas Kalvelis, Arvydas Kazlauskas, Mykolas Kovaliovas (tapyba), Irena Gutauskienė (riešinės), Jūratė Kerulienė, Zita Spranginienė, Rūta Vekerotienė (vilnos vėlimas), Vidmantas Rinkevičius (kaukių drožyba), Dalia Stalauskienė (tapyba ant stiklo).


Utenos regioninėje konkursinėje tautodailės parodoje “Aukso vainikas” organizuotoje Visagino mieste 2013 metais.
Nuotr. N. Aleinikovienės

Molėtiškiai tautodailininkai parodoje. Iš kairės: Arvydas Kazlauskas, Vidmantas Rinkevičius, Antanas Rimvydas Kalvelis.
Nuotr. N. Aleinikovienės

Visagino kultūros centre vykusioje VIII Utenos regiono liaudies meno parodoje – konkurse „Aukso vainikas- 2013“ Janinai Čekelienei už taikomosios liaudies dailės kūrinius paskirta pirma vieta. 2014 m. sausio 6 d. „Aukso vainiko“ konkurso respublikiniame ture, organizuotame Kretingos muziejuje paskirta 3 vieta.


Nuotr. N. Aleinikovienės

2012 m. Alantos dvaro muziejuje-galerijoje organizuotoje parodoje darbus eksponavo septyniolika Molėtų rajono tautodailininkų: Bikneris Vytautas (medinė skulptūra), Antanas Rimvydas Kalvelis, Arvydas Kazlauskas, Stasė Leišienė, Albina Piškinienė (tapyba), Jolanta Žalalienė (pastelė, pintos juostos), Marija Ažubalienė (simegrafija), Janina Čekelienė, Teresė Sabaliauskienė, Rasa Šiukščiuvienė, Ramutė Žiagūnienė (siuvinėjimas), Irena Gutauskienė (riešinės), Regina Karbauskė (papuošalai), Juozas Kanapeckas (medžio drožyba), Lina Dieninė (juodoji keramika).

Nuotr. Viktorijos Kazlienės


2011 m. Vytauto Valiušio keramikos muziejuje organizuotoje parodoje darbus eksponavo trylika Molėtų rajono tautodailininkų: Eugenijus Aukštuolis, Alina Baranauskienė, Mantė Grikienytė, Arvydas Kazlauskas, Gitana Žundienė (tapyba), Janina Čekelienė, Ramutė Žiagūnienė, Angelė Stasė Bareikienė, Teresė Sabaliauskienė (siuvinėjimas), Leonardas Laurinavičius (juvelyrika), Dalia Lovčikienė (tapyba ant stiklo), Vidmantas Rinkevičius (drožyba), Jolanta Žalalienė, (juostų pynimas).

2010 m. Širvintų rajono savivaldybės kultūros centre surengta šeštoji konkursinė Vilniaus apskrities liaudies meistrų paroda „Aukso vainikas – 2010“. Joje molėtiškiai tautodailininkai nedalyvavo.

2009 m. Visagino kultūros centre darbus eksponavo dvylika Molėtų rajono tautodailininkų: Janina Čekelienė, Ramutė Žiagūnienė, Angelė Stasė Bareikienė. Teresė Sabaliauskienė (siuvinėjimas), Vytautas Bikneris (kryždirbystė), Aldona Kraujelienė (audimas–lovatiesės), Leonardas Laurinavičius (juvelyrika), Janina Liutkevičienė (raštuotos pirštinės), Jonas Matelionis (mediniai žaislai), Birutė Šeškauskienė, Vidas Vekerotas (juodoji keramika).

2008 m. Zarasų kraštotyros muziejuje darbus eksponavo Molėtų rajono dvylika tautodailininkų: Janina Čekelienė, Ramutė Žiagūnienė, Angelė Stasė Bareikienė, Teresė Sabaliauskienė (siuvinėjimas), Jolanta Žalalienė (tautinių drabužių siuvinėjimas, pintos juostos), Janina Liutkevičienė (raštuotos pirštinės), Aldona Kraujelienė (audimas–lovatiesės), Konstancija Andraitienė (kiaušinių marginimas vašku), Jonas Matelionis (mediniai žaislai), Eugenijus Aukštuolis (tapyba), Leonardas Laurinavičius (juvelyrika), Algirdas Laurinavičius (keramika). Komisija, įvertinusi Utenos apskrities liaudies meno parodą, už taikomosios liaudies dailės kūrinius regioniniame ture Aldonai Kraujelienei (audimas–lovatiesės) paskirta antra vieta. Utenos apskrities viršininko administracija už puoselėjimą tautos tradicijas, ugdant meilę savo kraštui apdovanojo Joną Matelionį už drožtus žaislus.

2007 m. Visagino kultūros centre darbus eksponavo penkiolika Molėtų rajono tautodailininkų: Jonas Matelionis (medžio tekinimas), Leonardas Laurinavičius (juvelyrika), Algirdas Laurinavičius (keramika), Aldona Kraujelienė (audimas–lovatiesės), Irena Simaškevičienė, Janina Liutkevičienė (raštuotos pirštinės), Janina Čekelienė, Angelė Stasė Bareikienė. Teresė Sabaliauskienė, Ramutė Žiagūnienė (siuvinėjimas), Konstancija Andraitienė (kiaušinių marginimas vašku), Rūta Vekerotienė ir Birutė Šeškauskienė (juodoji keramika), Jolanta Žalalienė (pintos juostos) ir Vytautas Bikneris, kuriam kaip vieninteliam į konkursinę regioninę parodą pristačiusiam darbus kryždirbystės srityje be konkurencijos paskirta trečioji vieta.

2006 m. Molėtų krašto muziejuje ir galerijoje „Akcija M“ organizuotoje parodoje darbus eksponavo penkiolika Molėtų rajono tautodailininkų: Alina Baranauskienė, Stasys Karanauskas, Laima Vilimaitė (tapyba), Janina Čekelienė, Valerija Nagienė, Teresė Sabaliauskienė (siuvinėjimas), Laima Grigelevičienė (medžiaginiai žaislai), Juozas Kanapeckas, Jonas Matelionis (drožyba), Algirdas Laurinavičius (keramika), Leonardas Laurinavičius (juvelyrika), Jolanta Matkevičienė (skiautiniai), Birutė Šeškauskienė, Rūta Vekerotienė (keramika), Jolanta Žalalienė (pintos juostos).

Nuotr. Alvydo Balandos


2005 m. Vytauto Valiušio keramikos muziejuje organizuotoje parodoje darbus eksponavo trylika Molėtų rajono tautodailininkų: Eugenijus Aukštuolis ir Anelė Navikaitė (tapyba), Albertas Reišis, Juozas Vasiliauskas (drožyba ir nėriniai), Janina Čekelienė, Valerija Nagienė, Teresė Sabaliauskienė, Ramutė Žiagūnienė (siuvinėjimas), Jolanta Žalalienė (juostų pynimas), Juozas Prunskus (juostų audimas), Alfredas Reišis (drožyba), Elvyra Gečienė (dirbiniai iš šiaudų).


Aukšto meistriškumo meną kuriantys žmonės


Janina Čekelienė ir Ramutė Žiagūnienė. Nuotr. N. Aleinikovienės


Irena Gutauskienė. Nuotr. A. Balandos


Jolanta Žalalienė. Nuotr. A. Balandos

Lina Dieninė


Keleto Molėtų rajone gyvenančių ir kūriančių žmonių kūryba yra teigiamai įvertinta profesionalių meno vertintojų. Už profesionalumą Lietuvos respublikos kultūros ministro meno kūrėjo statusas suteiktas siuvinėtojoms Janinai Čekelienei, Ramutei Žiagūnienei (2005 m.), juostų pynėjai Jolantai Žalalienei (2006 m.). Janina Čekelienė ir Ramutė Žiagūnienė yra sertifikavusios siuvinėjimo amato ir mokymo programas ,,Tautinių drabužių dalių siuvinėjimas adinuke” (2009 m.), ,,Buičiai skirti rankdarbiai: staltiesės, staltiesėlės, servetėlės, takeliai, kilimėliai, lovatiesės, rankinės, pagalvėlės” (2012 m.), Jolanta Žalalienė – „Pintinės juostos“ (2009 m.), Irena Gutauskienė tradicinį gaminį „Riešinės“ (2012 m.), Lina Dieninė – „Keramikos meno dirbinių gamintojo mokymo programa“ (2006 m.). Šios moterys, puoselėdamos tautinį paveldą padeda mūsų kraštui būti ne tik gražios gamtos, bet ir labai savitos kultūros kraštu.


Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga


7–9 dešimtmečiuose tarp parodų dalyvių dažnai matydavome Povilo Gribėno medžio raižymo darbus. 1996-2006 metais dalyvaudamas darbo įgūdžių stovykloje Monsiškėse, jis organizavo šaukštų drožybos ir paveikslų raižymo kursus, o 2004-2007 m. dalyvavo skulptoriaus Algimanto Vytėno koplytstulpių organizuotose stovyklose.


Povilas Gribėnas

Pranas Šavelis su sumeistrautais medžio gaminiais: sulankstomais staliukais ir kėdutėmis, lovytėmis lėlėms, Vitalija Pumputienė su įvairiais mezginiais dalyvaudavo visose mugėse.


Vitalija Pumputienė


Irena Prunskienė ir Pranas Šavelis mugėje Vilniuje.

– Man, tuometinei neįgaliųjų sąjungos vadovei buvo labai malonu, – šiltais prisiminimais dalijasi Vlada Gribėnienė, nes tokių darbų nepateikdavo kitos šalies organizacijos. Prisimenu a. a. Ireną Prunskuvienę, kuri su vyru Juozapu audė įvairias juostas. Jų darbus veždavome Lietuvos paraplegikų asocijacijos užsakymu į pajūrį, dovanodavome užsieniečiams.


Irena ir Juozapas Prunskai. Nuotr. A. Boratinsko

Rankdarbių grupės nariai (suburta 2006 m.), vadovaujami Vytautės Mozūrienės dalyvauja neįgaliųjų žmonių dailiųjų amatų parodose–pardavimuose „Rudens saulutė“, vykstančiuose Ukmergės kultūros centro galerijoje. Už indėlį papuošiant parodą – mugę savo darbais, už dalyvavimą padėkos įteiktos molėtiškiams auksarankiams J. Prunskui, G. Žundienei, R. Pikčiūnui, G. Saulėnaitienei, A. Žukauskui, V. Mozūrienei. Darbščiausi ir kūrybingiausi G. Saulėnaitienė, L. Bulavko, V. Žukauskaitė, L. Pitirimova, R. Juočepienė, O. Vaičienė sukurtus rankdarbius iš odos, vilnos, karoliukų kasmet pristato respublikinėse neįgaliųjų žmonių darbų parodose-mugėse-koncertuose „Tau, Vilniau!“, jų rankų darbo originalių dovanėlių galima įsigyti ar bent jau pasigrožėti tradicinėse kalėdinėse mugėse “Barclays” technologijų centre Vilniuje bei Prezidentūros kiemelyje. Rajono neįgalieji dalyvauja rajono dailės ir fotografijos konkursinėse parodose, Alantos TVM vyksiančiose kalėdinėse mugėse.
2010 m. Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga (ŽNS) Molėtų savivaldybės aikštėje pirmą kartą surengta nuotaikinga Kaziuko mugės šventė. Tai bendras sąjungos narių sumanymas, kurį padiktavo noras surengti ne tik šventę sau, bet ir kitiems. Mugėje buvo prekiaujama papuošalais, paveikslais, mezginiais, odos dirbiniais, medžio gaminiais. Lankytojai galėjo pasivaišinti čiobrelių, melisos arbata, pasiklausyti Prano Pliuškos vadovaujamos kaimo kapelos muzikos.


Kaziuko mugėje Molėtuose 2014 m. Nuotr. R. Pikčiūno

Vilniaus dienose Vilniuje 2012 m. Nuotr. R. Pikčiūno

Raganų turgelyje Ignalinoje 2014 m. Nuotr. R. Pikčiūno

Rudens gėrybių mugėje Molėtuose 2012 m. Nuotr. R. Pikčiūno


Kaupiamas tautodailės fondas


Molėtų krašto muziejuje kaupiamas tautodailės fondas. Savo darbus yra padovanoję Vaclovas Vilūnas, Eugenijus Aukštuolis, Vytautas Narušis, Elvyra Gečienė, Dalia Lovčikienė–Stalauskienė, Janina Čekelienė, Teresė Sabaliauskienė, Ramutė Žiagūnienė, Angelė Stasė Bareikienė, Jolanta Žalalienė.
Jonas Matelionis daugeliui žinomas ne tik kaip šaunus, unikalus kaimo muzikantas, bet ne mažiau išgarsėjęs savo drožtais žaislais, tekintais baldais bei vazomis, 2010 metais įvykdė savo pažadą atsisveikinti su savo „balvonėliais“. Likdamas ištikimas savo kraštui, savo darbų kolekciją perdavė saugoti VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklai ir eksponuoti Alantos dvaro muziejuje.


Projektai


Rajono tautodailininkų draugijos nariai rašo projektus ir teikia juos kultūrinę paramą teikiančioms institucijoms.


Respublikinės tradicinio siuvinėjimo stovyklos


Iš kairės: Siuvinėja Žemyna Aleinikovienė, Stanislava Šinkūnienė, Laima Kytrienė, Ramutė Žiagūnienė, Justina Žebelienė.
Nuotr. N. Aleinikovienės


Iš kairės: Patirtimi dalijasi Bronė Surdokienė, Teresė Sabaliauskienė, Laima Kytrienė, Monika Seibutytė.
Nuotr. N. Aleinikovienės


Nuo 1999 metų Naujasodyje muziejininkės etnografės Nijolės Aleinikovienės rūpesčiu vyksta respublikinės tradicinio siuvinėjimo stovyklos „Žaliasis laumžirgis“. Į jas sukviečiamos ne tik profesionalios siuvinėtojos, bet ir siuvinėjantis jaunimas. Kasmetiniuose sambūriuose išbandomi skirtingi siuvinėjimo dygsniai ir, laikantis tradicijų, kuriami šių dienų raštai, tobulinama siuvinėjimo technika, dalijamasi patirtimi. Į stovyklas susirenka ne tik nuolatinės jo dalyvės, bet atvyksta ir naujų siuvinėtojų – taip tęsiamos seminarų stovyklų tradicijos, jos pasipildo naujomis idėjomis.
Projekto idėjinis pamatas – siuvinėjimo amato bei tradicijų gaivinimas ir populiarinimas Lietuvoje. Kasmetiniuose sambūriuose išbandomi skirtingi siuvinėjimo dygsniai, siuvinėjami audinio paviršiuje ir, laikantis tradicijų, kuriami šių dienų raštai, tobulinama siuvinėjimo technika.
2004-2006 m. buvo organizuota jaunųjų siuvinėtojų stovykla. Mergaitėms siuvinėjimo įgūdžius perdavė siuvinėjimo amato meistrės Janina Čekelienė, Ramutė Žiagūnienė, Teresė Sabaliauskienė iš Naujasodžio kaimo (Alantos s.).

Stovyklos pavadinimą „Žaliasis laumžirgis“ 1998 metais pasiūlė dailininkė tekstilininkė, ilgametė stovyklos vadovė Michalina Šaknienė. (1999–2013 m.).

Stovyklos pavadinimą simbolizuojantį laumžirgio ženkliuką iš karoliukų sukūrė kaunietė meno kūrėja Regina Kutienė.

Dailininkė tekstilininkė Michalina Šaknienė (kairėje) su siuvinėtoja Regina Kutiene. Nuotr. N. Aleinikovienės


Stovyklų metu sukurti darbai yra saugomi Molėtų krašto muziejaus rinkinių saugykloje.
Yra išleisti leidiniai: „Siuvinėtojos iš Naujasodžio: Janina Čekelienė, Ramutė Žiagūnienė, Teresė Sabaliauskienė, Angelė Stasė Bareikienė“ (2008 m.), „Siuvinėtos tautinių drabužių dalys“ (2009 m.), „Adinukė. Siuvinėtos staltiesės, staltiesėlės, takeliai“ (2011 m.), „Peltakiavimas“ (2012 m.), „Peltakiavimas: Respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis laumžirgis“ 2012-2013 m. (2013 m.), „Rankšluosčių puošyba“ (2014 m.), „Skarelių puošyba“ (2016 m.), „Puoštos nosinaitės“ (2017 m.)


Tarptautiniai juodosios keramikos seminarai


Nuo 1998 m. muziejaus ir tautodailininkų Šeškauskų iniciatyva, tautodailininkų sodyboje, esančioje Šaukšteliškių kaime organizuojami tarptautiniai juodosios keramikos seminarai, skirti tautodailininkams ir profesionaliems keramikams, norintiems pažinti tradicinį degimo būdą. Nuo 2000 m. organizuojami jaunimo juodosios keramikos seminarai. Tais pačiais metais juodosios keramikos seminarai tapo tarptautiniais. Kasmetiniuose projektuose jau yra dalyvavę keramikai iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Amerikos, Turkijos. Nuo 2005 m. abu projektai pradėti rengti vienu metu, siekiant abi keramikų kartas paskatinti bendradarbiauti ir dalytis patirtimi. Sodyboje yra pastatytos dvi juodosios keramikos degimo krosnys: raugo keramikos krosnis ir aukštakrosnė. Linos iniciatyva Bebrusų kaime buvusioje mokykloje (2008 m.) įsteigtas tradicinių amatų centras ,,Meniškas kaimas”, kuriame vyksta tarptautiniai juodosios ir raugo keramikos seminarai, suburiantys dvidešimt dalyvių. Seminarų metu menininkai gali įgyvendinti kūrybinius sumanymus, pasitelkdami tris skirtingus molio degimo būdus. Čia ištisus metus vyksta edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems.
Išleisti organizuotų seminarų katalogai: „Juodosios keramikos seminarai“ (2002); „Keramikos seminarai – Bebrusai 2003-2007“ (2007 m.); „Suplanuotos akimirkos“ (2008 m.), „Bebrusų molio atlaidai“ (2009 m.); „Žaislai ir žaidimai“ (2010 m. ), „Molis Molėtams“ (2012 m.).


Rajono moksleivių dailiųjų amatų, tapybos darbų ir fotografijos parodos


Nuo 1998 metų pavasario Molėtų Švietimo centro iniciatyva Molėtų krašto muziejuje tradiciškai organizuojamos rajono moksleivių dailiųjų amatų, tapybos darbų ir fotografijos parodos. Šiose parodose iki šiol turi galimybę dalyvauti visos rajono mokyklos. Todėl kiekvienas mokytojas, būrelio vadovas kasmet sugeba kuo nors nustebinti, pateikti meniškesnių darbų, pasireiškiančių lakia kūrybine mintimi, tobulėjančia atlikimo technika. Jau pačiose pirmosiose parodose originalumu išsiskyrė Molėtų gimnazijos (mokytojai Z. Spranginienė, Z. Stepanavičius), Videniškių pagrindinės (mokytoja D. Augustinavičienė), Molėtų pagrindinės (mokytoja I. Grinienė), Inturkės pagrindinės (mokytoja I. Švilpienė) mokyklų mokinių darbai.
Kasmet parodų aptarimuose kalbėjusieji sako, kad reikia lenkti galvas prieš technologijų mokytojus, dėkoja organizatoriams ir viliasi, kad tradicija rengti parodas nenutrūks – juk šiais laikais daug ką užgožia vartotojiška kultūra, todėl vaikų kūrybiškumas turi būti itin puoselėjamas ir skatinamas.

Pirmojoje 1998 metų pavasarį Molėtų Švietimo centro iniciatyva Molėtų krašto muziejuje organizuotoje rajono vaikų ir moksleivių rankdarbių parodoje dalyvavo Molėtų miesto užklasinės veiklos koordinacinio centro dailiųjų amatų (vadovė M. Šanteriovienė), to paties centro lankstinių (vadovė I. Kiškienė), fitodizaino (vadovė mokytoja Z. Spranginienė), piešimo (vadovas mokytojas Z. Stepanavičius), dailės (vadovas V. Narušis), siuvimo (vadovė R. Dasevičienė) būreliai. Drožinius ir piešinius eksponavo Joniškio vidurinės mokyklos mokiniai (vadovas mokytojas Z. Stepanavičius), atvirukus, atliktus įvairia technika – Molėtų gimnazijos (vadovė mokytoja Z. Spranginienė), Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinės mokyklos (vadovė mokytoja B. Jakimavičienė), Kuolakasių pagrindinės mokyklos mokiniai (vadovė mokytoja O. Dubauskienė), Suginčių vidurinės mokyklos karpinių būrelis (vadovė mokytoja D. Lovčikienė).

1999 metais balandžio 23–28 dienomis Molėtų Švietimo centro iniciatyva Molėtų krašto muziejuje organizuotoje rajono vaikų ir moksleivių rankdarbių parodoje darbus eksponavo Molėtų miesto užklasinės veiklos koordinacinio centro dailiųjų amatų (vadovė M. Šanteriovienė), to paties centro lankstinių (vadovė I. Kiškienė), fitodizaino (vadovė mokytoja Z. Spranginienė), piešimo (vadovas mokytojas Z. Stepanavičius), dailės (vadovas V. Narušis), siuvimo (vadovė mokytoja R. Dasevičienė) būreliai. Drožinius ir piešinius eksponavo Joniškio vidurinės mokyklos mokiniai (vadovas mokytojas Z. Stepanavičius), atvirukus, atliktus įvairia technika – Molėtų gimnazijos mokiniai (vadovė mokytoja Z. Spranginienė), Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinės mokyklos mokiniai (vadovė mokytoja B. Jakimavičienė), Suginčių vidurinės mokyklos karpinių būrelis (vadovė mokytoja D. Lovčikienė), Kuolakasių pagrindinės mokyklos mokiniai (vadovė mokytoja O. Dubauskienė).

2000 m. pavasarį Molėtų Švietimo centro iniciatyva Molėtų krašto muziejuje tradiciškai organizuotoje rajono vaikų ir moksleivių rankdarbių parodoje, pavadintoje „Mano pasaulis“, dalyvavo rajono mokyklų užklasinės veiklos koordinaciniam centrui priklausantys fitodizaino ir rankdarbių (vadovė mokytoja Z. Spranginienė), dailiųjų amatų (vadovė E. Gečienė), lankstinių ir darbelių (vadovė I. Kiškienė), keramikos (vadovė mokytoja B. Šeškauskienė), siuvimo (vadovė mokytoja R. Dasevičienė), dailės (vadovė mokytoja B. Jakimavičienė), piešimo (vadovas mokytojas Z. Stepanavičius), Molėtų gimnazijos (vadovai mokytojai L. Liegus, L. Guobienė), Molėtų vidurinės (vadovai mokytojai I. Grinienė, V. Namajūnienė, S. Šilinskienė, B. Stonkienė), Joniškio vidurinės (vadovai mokytojai Z. Stepanavičius, J. Kavaliūnaitė), Suginčių vidurinės (vadovė mokytoja D. Lovčikienė), Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinė (vadovė mokytoja B. Jakimavičienė), Čiulėnų (vadovė mokytoja D. Lovčikienė), Bijutiškio (vadovai mokytojai G. Navikas, L. Šeškauskaitė), Dubingių (vadovas mokytojas V. Dirma), Kuolakasių (vadovai mokytojai V. ir O. Dubauskai) ir Videniškių pagrindinių (vadovė mokytoja D. Augustinavičienė), Molėtų pradinės mokyklos (vadovė mokytoja A. Žalaitė), Alantos žemės ūkio mokykla (vadovai dėstytojai A. S. Bareikienė, P. Žygelis), Molėtų specialiosios internatinės mokyklos (vadovai mokytojai J. Duksienė, A. Peseckaitė, E. Gečienė, E. Petrauskienė), Kijėlių specialiojo ugdymo centro (vadovai I. Kiškienė, A. Jakovlevienė, I. Šilinskienė, D. Kaminskienė, G. Stumbrys).

2001 metais balandžio 26 – gegužės 12-tą Molėtų Švietimo centro iniciatyva Molėtų krašto muziejuje tradiciškai organizuota 4-oji rajono moksleivių dailiųjų amatų, piešinių ir fotografijos darbų paroda. Šiemetinei parodai išsiskyrusiai tuo, kad darbams buvo taikyta griežtesnė atranka, taip pat kiekvienas tapybos, foto darbelis turėjo būti įrėminti, tačiau tradicinei parodai nesutrukdyta gerokai ūgtelėti meniniu lygiu ir ataskaitinei parodai darbus pateikti visoms rajono mokykloms. Itin gausiai susirinkę į parodos uždarymą žiūrovai pirmiausia buvo pakviesti į kultūros namų fojė, kurioje vyko Videniškių pagrindinės mokyklos moksleivių, vadovaujamų mokytojos D. Augustinavičienės drabužių kolekcijos pristatymas. Pasisakęs parodos komisijos, sudarytos iš rajono dailės mokytojų koordinatorius Joniškio vidurinės mokyklos mokytojas Z. Stepanavičius įvertino trumpai ir taikliai: meninis lygis taip išaugo, kad su pirmosiomis parodomis nėra ką lyginti. Parodos šeimininkė, rajono švietimo užklasinės veiklos koordinavimo centro vadovė O. Imbrasienė įteikė moksleiviams individualias atminimo dovanėles. Kolektyviniai apdovanojimai buvo paskirti užklasinės veiklos koordinavimo centro būreliams, kuriems vadovauja mokytojos E. Gečienė, Z. Spranginienė, B. Šeškauskienė, R. Dasevičienė, Giedraičių A. Jaroševičiaus, Joniškio, Molėtų vidurinėms mokykloms, Molėtų gimnazijai, Bijutiškio, Videniškių pagrindinėms mokykloms ir Molėtų pradinei mokyklai. Padėkos raštai buvo įteikti ir mokytojams.

2002 metais gegužės 8–30 dienomis Molėtų Švietimo centro iniciatyva organizuota ir Molėtų krašto muziejuje eksponuota rajono moksleivių dailiųjų amatų, piešinių ir fotografijos darbų paroda. Tradicinei parodai nesutrukdyta gerokai ūgtelėti meniniu lygiu ir ataskaitinei parodai darbus pateikti visoms rajono mokykloms. Pasisakęs parodos komisijos pirmininkas Joniškio vidurinės mokyklos mokytojas Z. Stepanavičius įvertino trumpai: meninis lygis auga, kad su pirmosiomis parodomis nėra ką lyginti. Parodos šeimininkė, rajono švietimo užklasinės veiklos koordinavimo centro vadovė O. Imbrasienė įteikė moksleiviams individualias atminimo dovanėles. Kolektyviniai apdovanojimai buvo paskirti užklasinės veiklos koordinavimo centro būreliams, kuriems vadovauja mokytojos E. Gečienė, Z. Spranginienė, B. Šeškauskienė, R. Dasevičienė, Giedraičių A. Jaroševičiaus, Joniškio, Molėtų vidurinių, Bijutiškio, Videniškių pagrindinių ir Molėtų pradinės mokyklos parodos dalyviams. Padėkos raštai buvo įteikti ir dailės bei technologijos mokytojams.

2003 metais gegužės 16–28 dienomis Molėtų Švietimo centro iniciatyva organizuota ir Molėtų krašto muziejuje eksponuota rajono moksleivių dailiųjų amatų paroda. Parodai darbus pateikė penkios vidurinės ir penkios pagrindinės mokyklos, Molėtų pradinė mokykla, Alantos technologijų ir verslo mokykla. Parodoje buvo eksponuojami ir Švietimo centro būrelių „Fito dizaino“, „Siuvimo – modeliavimo“, „Darbelių iš šiaudų ir gamtinės medžiagos“, „Darbeliai iš smėlio“ narių darbai. Parodos uždarymo dieną buvo aptarti ir įvertinti parodos darbai, o komisija, kuriai vadovavo Laisvalaikio centro dailininkė A. Baranauskienė, apdovanojo geriausių darbų autorius. Siuvimo – modeliavimo būrelio, vadovaujamo R. Dasevičienės, merginos pademonstravo pačių sukurtus ir siūtus drabužius
2004 metais gegužės 7–19 dienomis Molėtų Švietimo centro iniciatyva organizuota ir Molėtų krašto muziejaus parodų salėje eksponuota rajono moksleivių dailiųjų amatų, piešinių, grafikos ir tapybos darbų paroda. Dalyvavo Giedraičių A. Jaroševičiaus, Joniškio, Suginčių vidurinių mokyklų, Molėtų gimnazijos, Čiulėnų, Dubingių, Inturkės, Kuolakasių, Molėtų, Videniškių pagrindinių, Molėtų pradinės mokyklos mokiniai, Molėtų švietimo centro bei Molėtų vaikų globos namų užklasinės veiklos koordinavimo centro būreliai.

2005 metais gegužės 12–27 dienomis Molėtų Švietimo centro metodininkės O. Imbrasienės iniciatyva organizuota ir Molėtų krašto muziejaus parodų salėje aštuntą kartą eksponuota tradicine tapusi rajono mokytojų ir mokinių dailės bei amatų paroda. Rajono meras V. Stundys džiaugėsi darbų įvairove: „Neabejoju, kad atrasti savo gebėjimą, kurti – nepaprasta, sunku, o mokytojo vaidmuo ypač svarbus. Mokytojas pastebi, atveda, palieka. Džiugu, kad keičiasi mokyklų požiūris į parodų kultūrą“. Vertinimo komisijos narės – Laisvalaikio centro dailininkė A. Baranauskienė sakė, kad vertinti labai sunku, nes darbai gražūs, meniški, su fantazija. Molėtų krašto muziejaus muziejininkė etnografė N. Aleinikovienė kalbėjo apie tekstilės žanro darbus, džiaugėsi, kad keliamas tautodailininkų statusas. Specialų prizą – taupyklę – įsteigęs meras V. Stundys, labiausiai žavėjosi J. Černiauskaitės darbu „Mamos pasakos“. Švietimo centro padėkos raštai buvo įteikti mokytojams, kurie paruošė mokinius. Tai Z. Spranginienė, Z. Stepanavičius, B. Jakimavičienė, L. Guobienė, L. Grigelevičienė, E. Gečienė, B. Stonkienė, S. Šilinskienė, V. Dirma, D. Lovčikienė, I. Grinienė, L. Šeškauskaitė, Augustinavičienė, V. Dubauskas, I. Žiogienė, R. Kazakevičienė, A. Žalaitė, R. Čeikauskienė, M. Matulienė, N. Kravčenko, V. Jakučionis, V. Kimbartas, V. Malčiauskienė, M. Navikas ir G. Navikas. Molėtų krašto muziejaus specialiu prizu apdovanota Dubingių pagrindinės mokyklos mokytoja L. Grigelevičienė.

2006 metais gegužės 12–26 dienomis Molėtų Švietimo centro metodininkė O. Imbrasienė Molėtų krašto muziejaus parodų salėje devintą kartą subūrė rajono dailiųjų amatų puoselėtojų ir kūrėjų darbus. Parodos uždarymo renginį netradiciškai pradėjo Čiulėnų pagrindinės mokyklos modeliai, paruošti technologijų mokytojos R. Dasevičienės ir dailės mokytojos J. Dilienės. Merginos pademonstravo savo pačių sukurtus, sumodeliuotus, įvairia technika pasiūtus drabužius iš tampomo popieriaus siūlų, folijos, net polietileno maišelių, numegztus. Molėtų krašto muziejaus direktorė V. Kazlienė pasidalijo prisiminimais apie parodų pradžią, kai ant nelabai kokybiškų grindų teko dėti paveikslus, kad tuomet lenktyniavome kiekybės mastu, bet pamažu ėmėme vertinti kokybę, naują atlikimo techniką, meistriškumą. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet organizatoriams teko sudėtingiausias darbas – geriausių paskelbimas. Atminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti vaikai iš Molėtų, Čiulėnų, Videniškių, Kuolakasių pagrindinių, Giedraičių A. Jaroševičiaus, Suginčių vidurinių mokyklų, Molėtų gimnazijos. Gėlės įteiktos ir mokytojams, kurie pristatė savo asmeninius darbus: Z. Spranginienė, L. Grigelevičienė, B. Stonkienė, R. Čeikauskienė, S. Šilinskienė. Renginio metu Švietimo centro direktorė R. Žvinienė paskelbė ir darbų gausumu bei originalumu išsiskyrusią Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinę mokyklą.

2007 metų gegužės viduryje Molėtų krašto muziejuje atidaryta tradicinė, Molėtų švietimo centro inicijuota, rajono mokyklų mokinių kūrybinių darbų paroda. Joje buvo eksponuojami grafikos, keramikos, medžio, metalo, gamtinės medžiagos darbai, rankdarbiai iš odos, veltinio, siuviniai, mezginiai bei daugybė kitų įdomių ir išskirtinių darbų. Nors į apdovanojimų ceremoniją susirinkta negausiai, tačiau, kaip sakė pirmoji parodos dalyvius pasveikinusi Molėtų švietimo centro direktorė R. Žvinienė, visą mėnesį paroda buvo gausiai lankoma mokinių, jų giminaičių, draugų. Taip pat džiaugtasi, kad gražia ir kasmet vis labiau tobulėjančia paroda rajone baigiasi ir mokslo metai. Parodos dalyvius pasveikino ir savo prizą įteikė rajono meras V. Stundys. Pedagogų ir mokinių darbų gausa ir profesionalumu džiaugėsi ir Molėtų krašto muziejaus direktorė V. Kazlienė, pastebėjusi, kad ši paroda naudinga ne tik rajono mokykloms, bet ir muziejui, nes pasigrožėti darbais užsuka ir iki tol muziejuje nesilankę molėtiškiai. Kultūros centro dailininkė A. Baranauskienė, palygindama šiųmetinę parodą su ankstesnėmis, pastebėjo, kad šiemet daugelis parodoje eksponuojamų darbų yra įdomūs ir prilygstantys profesionalių tautodailininkų darbams. Po sveikinimų už kūrybingumą ir atsidavimą darbui – mokytojams I. Švilpienei, Z. Spranginienei, L. Laurinavičiui, ir Z. Stepanavičiui buvo įteikti padėkos raštai, o gražiausių ir unikaliausių darbų autoriams, mokiniams – atminimo dovanėlės.

2008 metais balandžio 9–24 dienomis Molėtų Švietimo centro iniciatyva organizuota ir Molėtų krašto muziejaus parodų salėje eksponuota rajono mokyklų mokinių ir mokytojų dailės ir technologijų darbų paroda, apimanti 295 skirtingus kūrinius, sukurtus 111 autorių. Apibendrindama jubiliejinę 10-tąją parodą Molėtų švietimo centro direktorė R. Žvinienė džiaugėsi parodoje dalyvaujančiu nemažu nuolatinių jos dalyvių būriu, kurie kasmet pristato vis naujomis technikomis padarytus kūrinius. Muziejininkė etnografė N. Aleinikovienė ir Molėtų kultūros centro dailininkė A. Baranauskienė pastebėjo, kad šių metų paroda neišsiskyrė nuo ankstesnių metų lankytojų gausa, jų dėmesiu, bet daugiausia dėmesio susilaukė keramikos ir veltinio dirbiniai. Baigiantis renginiui padėkos raštais buvo apdovanoti parodai mokinius ruošę mokytojai, o vėliau – geriausių, didžiausią įspūdį komisijai palikusių, darbų autoriai – mokiniai.
2009 metais gegužės 14 – birželio 4 dienomis Molėtų krašto muziejuje buvo eksponuojama 11-oji tradicinė Molėtų švietimo centro organizuota, rajono mokyklų mokinių ir mokytojų dailės ir technologijų kūrybinių darbų paroda, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Parodai pristatyta per 300 darbų, sukurtų apie 200 autorių įvairiomis technikomis: rankdarbiai, dailės, spalvotosios keramikos, veltinio, odos, stiklo, medžio, popieriaus, juvelyrikos darbai. Šią tradicinę parodą rengiančio Molėtų švietimo centro metodininkė O. Imbrasienė džiaugėsi apie atsiliepimų knygoje paliktus palankius parodą vertinančius molėtiškių, ignaliniečių, vilniečių, kauniečių įrašus. Molėtų krašto muziejaus direktorė V. Kazlienė įteikė gėlių, mažiesiems dalyviams atvirutes, o jų mokytojams padovanojo po menininkų A. ir M. Černiauskų albumą „Fotografija“. Vicemerė Rita Andreikėnienė, atidžiai apžiūrėjusi parodą bei įspūdžius fiksavusi lapelyje, neslėpė susižavėjimo: „Jūsų pradžia – tai prisilietimas prie molio, vąšelio, teptuko. Sveikinu ir didžiuojuosi tais, kuriems Dievas suteikė galių dirbti su pažinimo metodais. Jūsų visų darbuose įdėta labai daug – sielos, mąstymo, to, ką brandinote ar sapnuose matėte“, – kalbėjo vicemerė. Kruopščiai sukurtais darbais džiaugėsi Menų mokyklos mokytojas Z. Stepanavičius, muziejininkė etnografė N. Aleinikovienė Molėtų kultūros centro dailininkė A. Baranauskienė.

2010 metų gegužės mėnesį Molėtų krašto muziejaus parodų salėje molėtiškius ir miesto svečius džiugino rajono mokyklų mokinių ir mokytojų dailės ir technologijų kūrybinių darbų paroda „Mokomės, kuriame, atrandame...“ Gražia tradicija tapusią parodą jau dvyliktus metus iš eilės inicijavo Molėtų švietimo centras. Parodoje buvo eksponuojami 300 darbų, kuriuos atliktus įvairiomis technikomis pateikė 218 autorių. Aptarinėdama parodą Molėtų švietimo centro ir Molėtų krašto muziejaus direktorės R. Žvinienė ir V. Kazlienė, vicemerė R. Andreikėnienė džiaugėsi, kad vaikai surado noro kūrybiniams darbams atlikti. Renginyje pasisakydamas parodos globėjas mokytojas Z. Stepanavičius atkreipė dėmesį, kad paroda auga savo profesionalumu ir stebina lankytojus vis naujais, daugiau išieškotais darbais. Molėtų kultūros centro dailininkė A. Baranauskienė linkėjo toliau nestokoti išmonės, judėjimo į priekį ir džiuginimo savo darbais.
Kelias savaites Molėtų krašto muziejuje eksponuota tradicinė, jau tryliktoji mokinių ir mokytojų dailės darbų paroda „Idėjų versmė“.

2011 metų pavasarį vėl maloniai nustebino ne tik dalyvių gausa, bet ir kūrinių, sukurtų skirtinga technika, įvairove. Gegužės 27 d., parodos apibendrinimo metu, pastebėta, kad šiemet eksponuota net 372 darbai, o dalyvavo 171 autorius. Muzikinį šventinio susitikimo foną kūrė Menų mokyklos auklėtinių Vilmanto ir Rapolo dovanota muzikinė kompozicija, o parodą trumpai apžvelgė jos iniciatorė ir kuratorė, Švietimo centro metodininkė B. Trotienė. Švietimo centro direktorė R. Žvinienė atviravo, kad paroda gimsta dar rugpjūtį, kai mokytojai planuoja naujus mokslo metus, pavasarį deriname datą ir vietą“. Parodos metu padėkota mokytojams E. Andreikėnaitei ir G. Navikui už pagalbą ruošiant parodą. Įspūdžiais dalijosi ir muziejaus direktorė V. Kazlienė: „Paroda gerokai pagyvino muziejaus lankomumą – per dieną čia apsilankydavo net kelios klasės. Kas metai laukiame naujovių ir sulaukiame. Vis atsiranda dar nematytų darbų – jūs puikiai „pataikote“ į laikmetį. Saugokite šiuos ypatingus darbus savo šeimos muziejuose, nes tai jūsų širdies darbeliai“, – sakė direktorė įteikusi visiems dalyviams po dar spaustuvės dažais kvepiančią knygelę „Adinukė: siuvinėtos staltiesės, staltiesėlės, takeliai“ bei po Molėtų miesto Pirmojo pasaulinio karo metais nuotrauką.

2012 metų gegužės 16-tą jau keturioliktą kartą į tradicinę Molėtų rajono mokinių ir mokytojų kūrybinių ir technologinių darbų parodą, pavadintą „Idėjų pavasaris“, išeksponuotą Molėtų krašto muziejaus keičiamų ekspozicijų salėje pakvietė Molėtų švietimo centras. Pastebėta, kad mažą darbų skaičių lėmė įvesta griežtesnė darbų atranka. Tad į parodą pateko tik geriausi iš geriausių darbų. Gausiai susirinkusius į parodos atidarymą žiūrovus dainomis sveikino Dranseikų šeimos duetas, padėkos žodžius mokytojams tarė Molėtų švietimo centro direktorė Romualda Žvinienė. Parodą pristatė ir aptarė Molėtų švietimo centro metodininkė Alma Vidžiūnienė, kuri kalbėjo, kad kasmet žavisi neišsenkančiu mokytojų noru atrasti ir vaikams pateikti vis naujų galimybių. Šiemet parodos pagrindine naujiena tapo jos akcentas – žalia spalva, tad ir visi vaikai darbus parodai ruošė atsižvelgdami į tai. Šią idėją pasiūlė mokytoja Zita Spranginienė. Kita naujovė parodoje – eksponuojamų darbų kiekio sumažinimas iki 150 darbų ir 90 dalyvių, iš kurių 7 mokytojų. Džiugu, kad šiemet prie mokyklų prisijungė ir darželiai, kurie pateikė žaismingus, labai vaikiškus darbelius, – sakė Alma Vidžiūnienė bei tęsė, kad ši paroda atėjusiems į ją ne tik suteikia daug gerų emocijų, bet ir leidžia pamatyti nuolat joje dalyvaujančių vaikų tobulėjimo kelią. Daug gražių apie parodą ir jos reikalingumą rajono vaikams išsakė vaikus parodai ruošę rajono mokyklų mokytojai, apie parodos žalią akcentą kalbėjo mokytoja Zita Spranginienė. Rajono mokinių ir mokytojų darbus apžiūrėti galima buvo iki gegužės 30 dienos.

2014 metais balandžio 29 – gegužės 8 dieną Molėtų Švietimo centro iniciatyva penkioliktoji rajono dailės ir technologijų mokytojų bei mokinių darbų paroda „Ieškojimai ir atradimai“, skirta Šeimos metams dėl Molėtų krašto muziejaus parodų salės rekonstrukcijos buvo atidaryta Molėtų parapijos namuose.

2015 m. balandžio 25 – gegužės 12 d. Molėtų parapijos namuose eksponuota šešioliktoji tradicinė mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų paroda „Po kūrėjo delnu“. Parodos tikslas – pristatyti ir supažindinti ugdymo įstaigų bendruomenę bei rajono visuomenę su rajono mokinių ir mokytojų kūryba. Parodoje eksponuoti 256 pačiomis įvairiausiomis technikomis atlikti darbai: mezginiai, nėriniai, siuvinėjimo, dailės, veltinio, odos, medžio, popieriaus, spalvotosios keramikos, juvelyriškos darbai, lipdiniai iš modelino, šlapio popieriaus, technika atlikti piešiniai, karpiniai, 16 darbų kolektyviniai. Naujovė, kad eksponuoti ir pirmą kartą rajone organizuotos technologijų olimpiados metu padaryti darbai. Parodai savo kūrybinius darbus pristatė apie 140 Alantos, Giedraičių Antano Jaroševičiaus, Molėtų gimnazijų, Molėtų progimnazijos, Dubingių, Inturkės, Suginčių pagrindinių mokyklų, Joniškio mokyklos -daugiafunkcio centro, Molėtų pradinės mokyklos, „Saulutės“ ir „Vyturėlio“ vaikų lopšelių-darželių jaunųjų kūrėjų ir dešimt mokytojų. Gegužės mėnesį vyko parodos apibendrinimas. Parodos dalyvius pasveikinusi Molėtų švietimo centro direktorė R. Žvinienė sakė: „Čia susipynė gabių mokytojų ir gerų vaikų tandemas, kurių bendras rezultatas džiugina ir akį, ir sielą“. Nepamesti, bet puoselėti talentą visus kūrėjus kvietė Molėtų parapijos dekanas, monsinjoras K. Kazlauskas. Jauniesiems kūrėjams ir jų mokytojams įteiktos Molėtų švietimo centro padėkos.

2016 metų balandžio 25–gegužės 12 dienomis Molėtų parapijos namuose eksponuota septynioliktoji tradicinė mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų paroda „Ką sudėčiau krašto knygon...“. Parodoje buvo eksponuojama per 140 skirtingomis technikomis atliktų darbų: karpiniai medžio lapuose, nėriniai, siuvinėjimo, dailės, veltinio, odos, medžio, popieriaus, spalvotosios keramikos, lipdiniai iš modelino, tarp jų keturi kolektyviniai darbai. Parodai savo kūrybinius darbus buvo pristatę 67 autoriai: iš Alantos, Giedraičių Antano Jaroševičiaus, Molėtų gimnazijų, Molėtų progimnazijos, Dubingių, Inturkės, Suginčių pagrindinių mokyklų, Joniškio mokyklos – daugiafunkcinio centro, Molėtų pradinės mokyklos ir Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės D. Vasiljevienės stalo dekoracijos ir auklėtojos Jolantos Krivičienės gėlių kompozicija „Žydėjimas“.

Molėtų menų mokyklos Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų diplominių darbų parodos

2005 metais Molėtų muzikos mokyklą reorganizavus į Molėtų menų mokyklą, dailės mokytojos Linos Dieninės iniciatyva įsteigtas ir dailės skyrius, į kurį priimami dailę mėgstantys 8-11 metų vaikai. Mokiniai mokomi plastinės raiškos įvairiomis dailės technikomis, lavinami jų įgūdžiai piešimo, tapybos, grafikos, keramikos, skulptūros, meno istorijos srityse. Pirmaisiais metais priimti 22 skirtingo amžiaus mokiniai. Jauniausiajai tebuvo 6 metai, vyriausiajam 13 metų. 2012 metais ši pirmoji laida pabaigė dailės skyriaus septynerių metų studijas, o Molėtų dailės galerijoje buvo pristatyti visus nustebinę baigiančiųjų diplominiai darbai. Galime išdidžiai pasidžiaugti, kad net aštuoni baigusieji ir gimnaziją ir dailės skyrių jau įstojo į grafinio dizaino, architetūros, fotografijos, multiplikacinių filmų kūrimo (Anglijoje), drabužių modeliavimo, dailės edukologijos specialybes.
2-oji Molėtų menų mokyklos dailės skyriaus laida dailės mokslus pradėjo 2007 m.Tai klasė - „vulkanas“, kupina energijos, juoko, įvairiausių nuotaikų, emocijų ir net ašarų. Pirmaisiais metais ši grupė mokėjo viską – darbai buvo ekspresyvūs, spalvingi, ryškūs. Peržiūrų metu netilpdavo klasėje. Augant ir bręstant natūraliai keitėsi darbų stilius, nuotaikos ir išraiška.
2009 metais grupę papildė dar kelios merginos: Aurelija, Vaiva, Ugnė, Judita, Mantė, kurių rimti ir puikūs kūriniai savotiškai papildė ir „užvedė“ visą klasę.
2013 metais dailės skyrių baigė 15 mokinių. Baigiamųjų darbų temas, atlikimo technikas ir būdus moksleiviai rinkosi patys. Čia atsispindėjo tai, kas svarbu šiandieniniame jų gyvenime, tai ką jie išmoko pritaikyti kūryboje geriausiai. Vieni rinkosi piešimą, kiti tapybą, dar kiti grafiką.
2014-04-11–05-01 veikusioje parodoje pristatyti dvylika šių metų menų mokyklos absolventų, savo baigiamuosius darbus sukūrusių įvairiomis technikomis, išraiškos priemonėmis ir temomis: nuo piešinio iki grafikos bei tapybos, nuo natiurmortų ir peizažų iki jauniems žmonėms aktualių egzistencinių klausimų ir temų: draugystės, vienatvės, skaitytų knygų, tiesiog svajonių. Mokytojų teigimu, tai stipri ir motyvuota karta, norinti dailės mokslus studijuoti ir toliau bei giliau,
2015 metų gegužės 21 d. tradiciškai baigiantis dar vieniems mokslo metams Molėtų menų mokyklos Dailės skyriaus mokiniai sau, tėveliams, mokytojams ir visuomenei atsiskaitė surengdami baigiamųjų diplominių darbų parodą, kuri šiemet organizuota Parapijos namuose. Molėtų menų mokyklos dailės skyriaus VII klasės mokinių baigiamųjų darbų parodoje savo darbus pristatė Lina Jamantaitė, Gabija Šeškauskaitė, Ieva Vasaravičiūtė, Augustė Dragūnaitė, Mykolas Laurinavičius, Jokūbas Toločka, Konstantinas Misiūnas, Rosita Kaušinytė, Lukas Pumputis, Kipras Bržozauskas, Gytautė Vižinytė, Danielė Tumosaitė. Susirinkusius pasveikino Molėtų rajono savivaldybės administracijos kultūros ir švietimo skyriaus vedėja Nijolė Kimbartienė, .“ Tai, ką padarėt, yra stebuklas. Gražu, profesionalu, savita,“ – kalbėjo vedėja, akcentavusi tai, kad patys mokytojai Zenonas ir jo sūnus Vidas dega meile savo mokinių talentui, pagarba ir tolerancija jaunam žmogui, neužgožė jų, kartu prisiminusi, kad prieš dešimtmetį duris atvėrė ir pats Dailės skyrius, vardijo daugiau sutapimų... Molėtų švietimo centro direktorė R. Žvinienė, sveikindama mokytojus ir mokinius, pasidžiaugė puikia vieta parodoms, dekanas monsinjoras K. Kazlauskas ragino nesustoti, toliau dirbti, būti kūrėjais. Menų mokyklos direktorius K. Tučinskas pasveikino Z. Stepanavičių su praėjusiu gražiu jubiliejumi. Kalbinta parodos dalyvė G. Vižinytė, lankanti Dailės skyrių trejus metus sakė, kad čia labai jauku, galima susikaupti, ramiai dirbti. Nuotaiką pagyvino smuikininkių dueto – Linos Jamantaitės ir Kotrynos Burneikaitės atliekami kūriniai.
Visapusiškai lavindami mokinius mokytojai Lina Dieninė (keramika), Rasa Leonavičiūtė (tekstilė), Zenonas Stepanavičius (tapyba, piešimas) ir Vidas Stepanavičius (skulptūra) atiduoda savo ugdytiniams visa, ką gali geriausio.

Kijėlių specialiojo ugdymo centro auklėtinių darbelių parodos

Kasmet nuo 1998 metų gruodžio 4-ąją, minint Pasaulinę žmonių su negalia dieną Molėtų Krašto muziejaus parodų salėje organizuojamos parodos. Jaunieji menininkai, nors ir turintys sveikatos problemų, kiekvienais metais pateikia darbus, atliktus skirtingomis technikomis, savitus ir originalius.


1998 metais gruodžio 3–14 dienomis veikė pirmoji Kijėlių specialiojo ugdymo centro auklėtinių darbelių paroda.
2005 metais gruodžio 2 – sausio 7 d. atidaryta jubiliejinė –penktoji paroda. Kijėlių spec. ugdymo centro direktorė A. Jakovlevienė, apžvelgusi auklėtinių ekspoziciją, pastebėjo, kad eksponatai „įdomūs, labai panašūs į bendraamžių darbus, ir kartu skirtingi, nes juose gausu abstrakcijų, populiarių šiuolaikinėje dailėje“. Pasak direktorės, daug su vaikais dirba pedagogai, kartais prilaikantys teptuką, vedžiojantys ranką... Smagiu buvimu parodoje pasidžiaugė meras V. Stundys, o vicemeras R. Šavelis siūlė surengti darbų aukcioną. Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojas G. Matkevičius padėkojo vaikams, pedagogams už tai, kad puoselėjamas menas. Auklėtoja J. Žalalienė papasakojo apie kūrybinio darbo kasdienybę, su meile kalbėjo apie auklėtinių atradimus.
2006 metų parodoje eksponuojami – ne tik piešiniai, papuošalai iš modulino, bet ir žaismingi pačių vaikų trafaretai. Ši naujovė nustebino parodos dalyvius. Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja N. Kimbartienė žavėjosi vaikų kūrybingumu, vicemeras R. Šavelis atvyko su dovana – kvietimu įsigyti dailei reikmenų bei džiaugėsi, kad paroda jo nenuvylė. Muziejaus direktorė V. Kazlienė, dovanojusi artėjančių švenčių proga angeliukus, žavėjosi eglute – sodu ir kvietė kitas rajono mokyklas pasekti Kijėlių spec. ugdymo centro pavyzdžiu. Centro direktorė A. Jakovlevienė, įteikusi padėkas pedagogams I. Kiškienei, D. Kaminskienei ir G. Stumbriui, pasakojo, kaip buvo sukurtos butaforinės auklėtinių figūros, dėkojo UAB „Orfis“ už medžio plokštes, iš kurių „vaikai“ ir buvo gaminami.
2007 metų paroda pirmiausia išsiskyrė tuo, kad autoriai savo darbuose parodo, kad geba ne tik valdyti pieštuką ar teptuką (nors tam reikalingos labai didelės pastangos), bet ir moka „perkelti“ ant popieriaus lapo. Pasirinktas parodos moto – „Metų laikai – vaikų akimis“ piešiniuose. Jaunieji menininkai darbus kūrė ne iš vaizduotės, o juos piešė iš nuotraukų, todėl parodos lankytojai galėjo susipažinti ne tik su žinomų fotomenininkų užfiksuotomis metų laikų kaitos akimirkomis, bet ir su neįgalaus vaiko vaizduotėje piešiamais jų vaizdiniais. Nuoširdumu ir gera nuotaika spinduliavusiame renginyje išskirtinis dėmesys skirtas kiekvienam autoriui, o darbai, kurie buvo suskirstyti į keturias sekcijas pagal metų laikus, Centro drąsiausios Sandros pristatyti po išmoktu eilėraščiu. Mokytoja Ilona vardais pristatė visus parodos dalyvius. Jaunuosius menininkus sveikino ir visiems prie centro veiklos prisidėjusiems verslininkams dėkojo centro direktorė Asta Jakovlevienė. Įstaigos vadovė paviešino tai, kad parodos atidarymo laikas sutapo su keliais jiems svarbiais įvykiais – tarptautine neįgaliųjų diena ir neseniai minėto Centro įsikūrimo dešimtmečiu, todėl už nuoširdų darbą įteikė padėkos raštus savo kolektyvo nariams – L. Rupeikienei, R. Vidžiūnienei, A. Janulionienei, Z. Ibelhauptienei, I. Šilinskienei.
2008 metais gruodžio 4 dieną pažymint ką tik praėjusią neįgaliųjų dieną ir minint Kijėlių spec. ugdymo centro auklėtinių ir pedagogų naujų idėjų ir saviraiškos priemonių ieškojimo dešimtmetį, Molėtų krašto muziejaus parodų salėje vėl pristatyti kūrybiniai sumanymai Molėtų visuomenei, šiais metais skiautinių ir mezginių paroda. Net tėvai negalėjo patikėti, kad piešiniai ir tekstilės darbeliai išties yra jų vaikų. Tačiau sunkiai vaikštantys, nekalbantys ir ne visuomet aplinkiniame pasaulyje susivokiantys menininkai, vadovaujami specialistų nustebino pasiekimais taip, kad jų darbai, kaip tikrų menininkų, eksponuojami parodose.
Minint Tarptautinę Neįgaliųjų dieną, tradiciškai atidaryta vienuoliktoji Kijėlių specialiojo ugdymo centro vaikų ir jaunuolių darbų paroda „Pasaulis vaiko akimis“. Parodos autoriai – 24 specialiojo ugdymo centro mokiniai. Šiemet pavyko atskleisti neįgaliųjų vaikų gabumus fotografijos srityje. Užsukę apžiūrėti parodos lankytojai pamatė pasaulį per foto objektyvą neįgalaus vaiko akimis. Nuotraukose užfiksuoti įvairūs įvykiai, vaizdai, gamtos peizažai. Be nuotraukų, parodoje išvydome ir „papje maše“ technika atliktus angelus, kiekvieno vaiko kalėdinius nykštukus, egles, padarytas iš kartono ar atliktas karpinių technika. Šiais metais pagrindinės parodos „Pasaulis vaiko akimis“ organizatorės buvo vyr. spec. pedagogės I. Šilinskienė, L. Kazlauskienė, A. Jakovlevienė, pedagogas G. Stumbris.
2010 m. gruodžio 4 d. Molėtų krašto muziejaus keičiamų ekspozicijų salėje atidaryta Kijėlių specialaus ugdymo centro mokinių piešinių paroda „Laiko ratas“. Parodą tradiciškai atidarė Molėtų krašto muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė, pasidžiaugusi ilgu ir gražiu, jau dvylika metų trunkančiu bendradarbiavimu su centro vaikais, sakė, kad ši paroda – puiki galimybė bent trumpam sustoti ir atsiriboti nuo išorės, konkurencijos bei prisiliesti prie tikrų, išgrynintų emocijų. Parodą pristatė mokytoja Ilona Šilinskienė, kuri sakė, kad parodos pavadinimas pasirinktas ne atsitiktinai, nes visi mes gyvename laike, augame, keičiamės, tobulėja mūsų galimybės. „Laikui būdingi pasikartojimai, kurie geriausiai atsispindi gamtoje. Todėl vaikų piešiniuose šiemet vaizduojami metų laikai, – kalbėjo mokytoja. Vaikus su gražios parodos atidarymo švente sveikino Molėtų rajono savivaldybės vicemerė Rita Andreikėnienė, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėja Nijolė Kimbartienė. Parodą apibendrino Kijėlių specialiojo ugdymo centro direktorė Asta Jakovlevienė.
2011-ais metais Molėtų Krašto muziejaus parodų salėje skirtą Pasaulinei žmonių su negalia dienai darbelių parodą Kijėlių specialiojo ugdymo centro auklėtiniai pavadino „Planetos“. Vos įėjus į salę akį traukė pačiame jos centre eksponuojamas ryškus Saulės planetos muliažas, o aplinkui jį sukosi sausainių, gėlių, ateivių, vandenyno, angelų ir kitų centro ugdytinių sukurtų planetų pavyzdžiai. Viename iš salės kampų parodos atidarymo metu buvo rodomos nuotraukos su vaizdais iš vaikų gyvenimo. Pasidžiaugusi auklėtinių darbais, centro direktorė prisipažino, jog kasmet auklėtojos deda daug pastangų tam, jog surastų vis naujas idėjas parodai. Šiemet idėja pati atėjo, ir vaikams su auklėtojomis ją tik įgyvendinti reikėjo. Idėją centrui rugsėjo mėnesį padovanojo tarptautinė jaunimo mainų programa „Starry program“, kuomet jaunuoliai iš užsienio šalių lankėsi centre ir drauge su jo auklėtiniais piešė planetas. Renginio metu saldumynais vaikus apdalino Molėtų krašto muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė, nuolatinė centro rėmėja Rutha van Calcar, gražia paroda pasidžiaugė bei daug šiltų sveikinimo žodžių vaikams išsakė Molėtų rajono vicemeras H. Ivickas, viešosios bibliotekos direktorė Virginija Raišienė.
2013-ais metų gruodžio 3 d. Pasaulinę žmonių su negalia dienai skirtą darbelių parodą Kijėlių specialiojo ugdymo centro auklėtiniai paskyrė Molėtų kraštui. Kiekvieną rytą į centrą suvažiuojantys ne tik iš Molėtų miesto, bet ir tolimiausių rajono vietovių pro langą mato tai, kas vadinama tėviške. Regimi peizažai, vaizdai išlikę ugdytinių atminty, neišblėso ir padedant centro pedagogams pamokų, užsiėmimų metu, atsispindėjo kuriamuose darbuose ant popieriaus lapų. Kaip ir visada, ruošiantis ir šiai – jau šešioliktai neįgaliųjų sukurtų darbų parodai neapsieita be vyresniųjų pagalbos. Centro pedagogai padėjo vaikams savo darbuose ne tik atskleisti krašto grožį, bet kad ir kuriantieji patys kuo daugiau sužinotų apie Molėtų kraštą, miestelius, rajone esančius kultūros ir paveldo objektus. Šį kartą į kūrybinį darbą buvo įsijungę ir neįgaliųjų šeimos nariai.
2014 m. gruodžio 4 d. galerijoje „Akcija M“ buvo atidaryta Kijėlių specialiojo ugdymo centro mokinių darbelių paroda „Molinukai, lipdinukai...“, skirta tarptautinei žmonių su negalia dienai paminėti.

2015 metų rugsėjo pradžioje Videniškių vienuolyno muziejuje buvo pateikiami menininkų Pauliaus Arlausko, Astos Baltia, Aistės Gabrielės Černiūtės, Rūtos Eidukaitytės, Ričardo Garbačiausko, Živilės Jasutytės, Raimondos Jatkevičiūtės, Sigutės Maslauskaitės, Andriaus Makarevičiaus, Jūratės Mitalienės, Kosto Poškaus, Vido Poškaus, Giedrės Riškutės, Raimondo Savicko, Adasos Skliutauskaitės, Mindaugo Skudučio, Aleksandro Vozbino, Ugnės Žilytės, Linos Zavadskės darbai. Grupinė tapybos paroda, pavadinta „Angelai“, veikė iki gruodžio pirmosios, o gruodžio ketvirtąją „angelai“ vėl apsistojo Videniškių vienuolyno muziejuje. Eksponuojamus įvairių formų pieštus, tapytus, lipdytus ir kt. darbus kūrė Kijėlių specialiojo ugdymo centro auklėtiniai, padedant pedagogams. Parodos atidarymo dieną, savo auklėtinių darbeliais ir pedagogų pastangomis, džiaugėsi Kijėlių specialaus ugdymo centro direktorė A. Jakovlevienė, kuri padėkomis atsidėkojo darbščiausioms mokytojoms, kurių dėka vaikų rankose gimė darbeliai. Paroda džiaugėsi Molėtų dekanato dekanas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas, Videniškių seniūnė Genovaitė Mozūrienė. Darbelių auklėtiniai tradiciškai buvo pamaloninti Molėtų krašto muziejaus dovanomis.

Nuotr. A. Balandos

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis“


Lietuvos liaudies kultūros centras 2013 metais sukūrė konkursą, kurio tikslas yra atskleisti talentingiausius vaikus bei jaunuolius, savo laisvalaikį skiriančius tradicinės liaudies dailės ir dailiųjų amatų studijoms ir jomis paremtai kūrybai. Parodoje dalyvauti kviečiami 10–19 metų amžiaus (5–12 klasių) mokiniai. Konkursui pristatomi kūriniai, priskiriami tradiciniams lietuvių liaudies dailės bei dailiųjų amatų žanrams: medžio skulptūra, karpiniai, taikomieji medžio dirbiniai, pinti vytelių ir kitų tradicinių žaliavų dirbiniai, kalvystės dirbiniai, keramika, tekstilė, paprotinės dailės dirbiniai (margučiai, kaukės, verbos, sodai, kiti šiaudelių dirbiniai), išskyrus tapybos ir grafikos darbus, kurie konkursui neteikiami. Rengiami trys konkurso turai – vietinis, regioninis ir respublikinis.


Nuotr. N. Aleinikovienės

Antro turo regioniniame konkurse, vykusiame 2014 metais Švenčionyse Nalšios muziejuje dalyvavo Asta Sasnauskaitė, Greta Ruceckaitė ir Deimantė Meilūnaitė iš Dubingių vaikų dienos centro „Dubingių spindulėliai“ (vadovė mokytoja Laima Grigelevičienė) pjaustymo ir pirografijos būdu pagaminusios pakabą su 10 mentelių.

2015 metų pavasarį Anykščių kultūros centro salėje įvykusios 3-osios Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ Utenos regioninio turo atrankos parodoje dalyvavo Dubingių vaikų dienos centro „Dubingių spindulėliai“ lankytojos Rita Sasnauskaitė, Paulina Stašauskaitė ir Deimantė Meilūnaitė (vad. Laima Grigelevičienė) papjė maše technika sukūrusios Užgavėnių kaukes, iš lininio špagato servizą arbatai, vilnos vėlimo technika margučius.


Leidiniai apie rajono tautodailininkus ir amatininkus


1994 metų rudenį Kultūros ir švietimo skyriaus lėšomis išleista knygelė „Molėtų rajono tautodailininkai“. Leidinyje išspausdintos 36 tautodailininkų mintys apie kūrybą, jų nuotraukos, biografiniai duomenys, darbų reprodukcijos.
Antrame leidinyje „Molėtų krašto tautodailininkai ir liaudies meistrai“ (2004) pristatoma 51 rajono tautodailininkas bei liaudies meistras. Pateikiama rajono parodų istorijos santraupa. Sudaryta bibliografija.