Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Molėtų krašto muziejaus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur.

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2017 m.

Pareigybių skaičius

2018 m. I ketv.

Direktorius

1,0

922

1,0

1000

Padalinio vedėjas

4,5

678

-

-

Padalinio vadovas

-

-

5,5

634

Vyriausiasis specialistas

2,0

699

-

-

Specialistas

8,25

547

7,25

605

Kvalifikuotas amatininkas

1

540

Darbininkas

0,75

380

Darbininkas

-

-

1,75

393