Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Molėtų krašto muziejaus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur.

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2016 m.

Pareigybių skaičius

2016 m. IV ketv.

Direktorius

1,0

849

1,0

886

Padalinių vedėjas

5,5

595

4,5

711

Vyriausiasis specialistas

2,0

636

2,0

711

Specialistas

6,0

448

6,0

454

Darbininkas

2,0

339

2,0

327