Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Molėtų krašto muziejaus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur.

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2016 m.

Pareigybių skaičius

2017 m. II ketv.

Direktorius

1,0

849

1,0

920

Padalinių vedėjas

5,5

595

4,5

642

Vyriausiasis specialistas

2,0

636

2,0

718

Specialistas

6,0

448

8,25

516

Darbininkas

2,0

339

0,9

390