Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Molėtų krašto muziejaus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur.

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2016 m.

Pareigybių skaičius

2017 m. III ketv.

Direktorius

1,0

849

1,0

930

Padalinių vedėjas

5,5

595

4,5

619

Vyriausiasis specialistas

2,0

636

2,0

670

Specialistas

6,0

448

9,25

510

Darbininkas

2,0

339

0,75

381