Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Palaimintojo Mykolo Giedraičio stebuklai

Videniškių bažnyčioje, pal. Mykolo Giedraičio koplyčioje 2014 m. rugsėjo 4 d. atidaryta paroda iš Krokuvos

„Būk kantrus iki pat mirties ir gausi garbės karūną“

Scenos iš Palaimintojo Mykolo Giedraičio gyvenimo: Habito priėmimas (įšventinimas)

Scenos iš Palaimintojo Mykolo Giedraičio gyvenimo: Stebuklingas bažnyčios išgelbėjimas nuo gaisro

Scenos iš Palaimintojo Mykolo Giedraičio gyvenimo: Pranašystė 1

Scenos iš Palaimintojo Mykolo Giedraičio gyvenimo: Pranašystė 2

Scenos iš Palaimintojo Mykolo Giedraičio gyvenimo: Šėtono kankinimai

Scenos iš Palaimintojo Mykolo Giedraičio gyvenimo: Palaimintojo Mykolo mirtis bei jo šermenys (XVII a. paveikslo fragmentas)

Palaimintojo Mykolo Giedraičio stebuklai: nuo arklio nupuolusio vyro išgijimas

Palaimintojo Mykolo Giedraičio stebuklai: apsigimusių naujagimių pasveikimas prie vienuolio grabo

Palaimintojo Mykolo Giedraičio stebuklai: skenduolių prisikėlimas

Palaimintojo Mykolo Giedraičio stebuklai: apsėstosios Krokuvos gyventojos Katažinos Rybarkos iš Višlnej gatvės ((XVII a. paveikslo fragmentas)

Palaimintojo Mykolo Giedraičio stebuklai: apsėstosios Krokuvos gyventojos Katažinos Rybarkos iš Višlnej gatvės ((XVII a. paveikslo fragmentas)

Pagrindinis šv. Morkaus bažnyčios altorius su kryžiumi, prieš kurį meldėsi pal. Mykolas

Pal. Mykolo kripta prie didžiojo altoriaus

Pal. Mykolas (XVII a. paveikslas)

Giedraičių Madona (XVI a. paveikslas) ir pal. Mykolo relikvijos

Pal. Mykolas ir šv. karalaitis Kazimieras

Šiuolaikinė skulptoriaus M. Zychovič pal. Mykolo skulptūra