Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Anūkas ieško Yankelio Krengelio atminties

Neseniai Molėtuose lankėsi Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Darius Degutis kartu su Pietų Afrikos žydų deputatų tarybos (SABJD) prezidentu Zevu Krengeliu. Svečius priėmė Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys.

Vėliau svečiai važiavo į Giedraičius, senelio gimtąjį kraštą, kuriame Zevo senelis Yankelis Krengelis gyveno iki 1927-ųjų. Tolimąjį svečią domina, gal kartais koks jų adresas Giedraičiuose paaiškėtų, gal netyčia tas namas dar būtų išlikęs. Jam tai būtų fantastinis atradimas.

„Mano senelio gyvenimas buvo sunkus. Jis gimė 1905-aisiais, jo brolis gana anksti išvyko į Ameriką. Savo dienoraštyje jis aprašė daug štetle (štetl – jidiš miestelis) praleisto laiko, rašė apie tai, kaip į kraštą atėjo lenkai, kaip sunku buvo tuo metu. Užaugau girdėdamas visas šias istorijas, tai mano pagrindinė jungtis su Lietuva. Atsimenu ir savo dėdės istoriją – jis liko Lietuvoje, išgyveno holokaustą, nes jį globojo lietuvių šeima Vilniuje“, – pasakojo Z. Krengelis.

Į Giedraičius jis atsivežė jidiš kalba išleistą senelio dienoraštį, kuriame sudėti ir pasakojimai apie Giedraičius, Molėtų apylinkes, senosios šių vietų nuotraukos. „Aš, kaip ir kiekvienas žmogus, kurio tėvai ar seneliai yra išvykę, noriu suprasti, kur jie kažkada gyveno, ką darė“, – teigė svečias.

Pietų Afrikoje Z. Krengelis rūpinasi sėkmingu prieskonių verslu ir vadovauja didžiausiai Pietų Afrikos žydų organizacijai, vienijančiai daug skirtingų bendruomenių. Anot jo, „Molėtų apylinkės labai gražios, bet daugeliui Lietuvos žydų tai tapo kapinėmis, daugybė žmonių ten nužudyta. Kraštas gražus, tačiau istorija sudėtinga.“

Krengelis aplankė Giedraičių žydų žudynių vietą ir kapą, kur ilgai ir nuoširdžiai meldėsi. Pats jis yra iš rabino šeimos. Išvykdamas labai džiaugėsi ambasadoriaus Dariaus Degučio bei mero Stasio Žvinio dėmesingumu.

Viktorija Kazlienė