Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

BALIO GRIGO PUBLIKACIJOS

Apie B. Grigą

Rybelienė, Monika Stiklo muziejaus vertybių saugotojai – Danutė ir Balys Grigai. – Iliustr. // Vilnis. – 2016, liep. 12
Apie tai, kaip vienintelį Lietuvoje Stiklo muziejų ir Vlado Miškinio paveikslų galeriją puoselėja Balninkuose gimęs ir užaugęs muziejaus vedėjas Balys Grigas su visuomenininke žmona Danute.