Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

BENDRADARBIAVIMAS SU BALTADVARIO PILIES ATKŪRIMO FONDUMolėtų krašto muziejus nuolat bendradarbiauja su Baltadvario pilies atkūrimo fondu. Nuo pat fondo įkūrimo pradžios muziejininkai palaikė šią idėją ir dalyvavo jo veikloje. Muziejininkai kartu su Baltadvario fondo steigėjais – istorike Arimeta Vojevodskaite, architektu Žybartu Simonaičiu 1996 metų pabaigoje atidarė Videniškių vienuolyno muziejų.

1997 metų gegužės 17–18 d. Molėtų krašto muziejuje buvo atidaryta Baltadvario pilies atkūrimo fondo įkūrėjos Arimetos Vojevodskaitės inicijuota paroda ,,Padėkos Mykolui Palaimintajam“ Videniškių kultūrinio palikimo saugotojai kartu su muziejininkais organizavo konferenciją ,, Palaimintojo Mykolo Giedraičio dienos“, kurioje Oksfordo universiteto profesorius Mykolas Giedraitis skaitė pranešimą ,,Palaimintasis Mykolas Giedraičių giminės tradicijoje“, o istorikė Arimeta Vojevodskaitė kalbėjo Mykolo Palaimintojo gimtinės klausimais.

Muziejininkai kartu su Baltadvario atkūrimo fondu vykdė projektą ,,Videniškiai – kunigaikščių Giedraičių tėvonija“. 2001 metais įvyko mokslinė konferencija ta pačia tema. Muziejuje veikė paroda ,, XVI amžiaus vidurio Baltadvario gynybiniai įtvirtinimai“. Konferencijos pranešimai išleisti knygoje ,,Videniškiai – kunigaikščių Giedraičių tėvonija“.


2009 m. minėtų organizacijų bendradarbiavimo vaisius – kompaktinis diskelis - ,, Ekskursija po Videniškių vienuolyną“.Baltadvario pilies atkūrimo fondo ir Molėtų krašto muziejininkų bendradarbiavimas yra prasmingas. Ne viena bendra idėja brandinama ateičiai.

BENDRADARBIAVIMAS SU RAJONO TAUTODAILININKŲ DRAUGIJA

1991 m. gruodžio 23 d. muziejininkų iniciatyva įregistruota rajono tautodalininkų draugija.

1992 m. sausio mėnesį Molėtų kino teatro „Siesartis“ patalpose muziejininkai surengia pirmąją tautodailininkų draugijos narių darbų parodą, po mėnesio, tose pačiose patalpose atidaroma molėtiškių tapytojų ir medžio drožėjų paroda, skirta Molėtų miesto 605 m. sukakčiai paminėti.

1993 m. organizuoti molėtiškių ir ignaliniečių tautodailės darbų parodos ir jų autorių susitikimai Ignalinoje ir Molėtuose.

1993-98 m. muziejininkai su tautodailininkais rengė progines tautodailės darbų „Laukiam šventų Velykų“ ir „Kalėdinių atvirukų, eglės papuošalų“, „Šventinių puokščių“ parodas, nuo 2000 m. tautodailininkų darbelių, skirtų gražiausioms pavasario ir žiemos šventėms.

1994 m. muziejininkų iniciatyva išleista knygelė „Molėtų rajono tautodailininkai“. Leidinyje išspausdintos 36 tautodailininkų mintys apie kūrybą, jų nuotraukos, biografiniai duomenys, darbų reprodukcijos. Antrame leidinyje „Molėtų krašto tautodailininikai ir liaudies meistrai“ (2004) pristatoma 51 rajono tautodailininkas bei liaudies meistras. Pateikiama rajono parodų istorijos santraupa. Sudaryta bibliografija.

1995 m. balandžio 25 d. Molėtų krašto muziejuje iškilmingai atidaroma parodų salė. Rajono tautodailininkams suteikiama galimybė nuolat rengti parodas. Pirmojoje parodoje pakviesti dalyvauti visi.

1995-2011 m. krašto muziejuje autorines parodas surengė Eug. Aukštuolis, Vyt. Narušis, R. Žiagūnienė, J. Čekelienė, Vl. Miškinis, J. Žalalienė, D. Lovčikienė, V. Giedrytė, V. Vilūnas, S. Dumbliauskienė, O. Pusvaškytė, T. Sabaliauskienė, L. Vilimaitė, D. Zukaitė, I. Žvikaitė, V. Nagienė, J. Matkevičienė, J. Kanapeckas, J. Vasiliauskas, A. Baranauskienė, J. Gečytė, V. Bikneris, L. Grigelevičienė, A. Kuliešovaitė, L. Židonytė, E. Grajauskienės ir L. Laurinavičiaus šeimos.

Siekdama kelti rajono tautodailės meninį lygį, ugdyti naujus kūrėjus, 1998 m. Molėtų rajono savivaldybės taryba kartu su krašto muziejumi įsteigė premiją už brandžiausius dailės ir fotografijos kūrinius. Premijos laureatais pripažinti Birutė, Vilius, Lina Šeškauskai, E. Gečienė, D. Lovčikienė, T. Sabaliauskienė, Vyt. Bikneris, V. Giedrytė, I. Žvikaitė, R. Žiagūnienė, A. Kraujalienė, S. Karanauskas, J. Čekelienė, L. Laurinavičius, V. Vilūnas, Vyt. Narušis, J. Žalalienė, J. Matelionis, R. Kalvelis, A. Dimskas.

Nuo 1998 m., minint Lietuvos nepriklausomybės dieną, Molėtų rajono taryba labiausiai nusipelniusiam žmogui suteikia Molėtų rajono garbės piliečio vardą. Muziejininkų iniciatyva šias regalijas yra gavę tautodailininkai V. Miškinis, A. Vyžintas, V. Giedrytė.

Muziejininkų iniciatyva tautodailininkams sudaromos sąlygos dalyvauti šalyje organizuojamose parodose, konkursuose, sertifikuoti savo amatą bei darbus.

Molėtų krašto muziejuje kaupiamas tautodailės fondas. Savo darbus, išsiskiriančius profesionalumu ir išlaikyta tradicija, yra padovanoję V. Vilūnas, E. Aukštuolis, V. Narušis, E. Gečienė, D. Lovčikienė, J. Čekelienė, T. Sabaliauskienė, R. Žiagūnienė, A. S. Bareikienė, J. Žalalienė.

Nuo 1998 m. muziejininkų ir tautodailininkų Šeškauskų iniciatyva keramikų sodyboje organizuojami tarptautiniai juodosios keramikos seminarai, skirti tautodailininkams ir profesionaliems keramikams, norintiems pažinti tradicinį degimo būdą.

Nuo 1999 m. kasmet muziejininkų ir tradicinio siuvinėjimo amatininkių J. Čekelienės, T. Sabaliauskienės, R. Žiagūnienės rūpesčiu vyksta respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis laumžirgis“ suburianti ne tik profesionalias siuvinėtojas, bet ir siuvinėjantį jaunimą.

Išleisti leidiniai: „Siuvinėtojos iš Naujasodžio: Janina Čekelienė, Ramutė Žiagūnienė, Teresė Sabaliauskienė, Angelė Stasė Bareikienė“ (2008), „Adinukė. Siuvinėtos staltiesės, staltiesėlės, takeliai“ (2011), „Peltakiavimas“ (2012), „Peltakiavimas: Respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis laumžirgis“ 2012-2013 m. (2013), „Rankšluosčių puošyba“ (2014 m.).

2004-2006 m. buvo organizuota jaunųjų siuvinėtojų stovykla. Mergaitėms siuvinėjimo įgūdžius perdavė siuvinėjimo amato meistrės iš Naujasodžio. Išleistas leidinys „Siuvinėtos tautinių drabužių dalys“ (2009)

Projekto idėjinis pamatas – siuvinėjimo amato bei tradicijų gaivinimas ir populiarinimas Lietuvoje. Stovyklų metu išsiuvinėti darbai paliekami saugoti muziejaus rinkinių saugykloje.