Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus
Prieverpstės detalė Verpimo ratelis
Audimo staklės Audimo staklės


Antroji ekspozicijų salė pavadinta "Lino kelias". Pačioje pradžioje eksponuojami mintuvai, kuriais vyrai laužydavo linų šiaudelius. Šalia jų - šepetys linų galvutėms nubraukti, vienašmenės ir dviašmenės bruktuvės, kuriomis linų šiaudeliai daužomi, kol išbyra spaliai. Nubrauktus linus šukuodavo mediniu šepečiu, paskui geležiniu. Ekspozicijoje stovinčioje gabliuotėje matome šerių šepetį, kuriuo šukuojant gaunamos pašukos. Šalia padėti kabliai, kurių pagalba vyrai vijo virves, suktukai virvėms išvyti.

Ekspozicijos salėje - ornamentuota verpstė ir verpstukas. Šalia jos verpimo ratelis ( plačiau naudotas Klaipėdos krašte, Aukštaitijoje, taip pat ir Molėtų krašte). Gulsčiojo ratelio ratas ir ritė (špūlė) šalia vienas kito, kuriuos jungia šniūras - iš lininių siūlų babliuotėje matome prietaisą verpimo ratelio špūlės dantims lankstyti. Ant sienos - Vlado Miškinio tapybos darbas "Verpėja".

Ekspozicijoje matome krijelius, lanksčius, kurių pagalba siūlai buvo suvejami į sruogas, prietaisą siūlams iš sruogų išvyti.

Ekspozicijos salėje matome audimo stakles. Jose apmesti baltos medvilnės metmenys, kurie balanų prilaikomi užvynioti ant staklių veleno, perverti per nytis ir skietą. Ataudai - siūlai. Pagal nyčių ir pakojų skaičių matyti, kad audžiamas dvinytis audeklas.

Smulkiau apie audimą pasakoja ekspozicijoje esantys su audimu susiję rakandai: skietas vadelėms austi, nyčių pakėlimo valas, siūlų pakėlimo lenta, naudojama rinktiniams raštams austi, įvairaus tankio skietai, juostų audimo kaladėlės.


Archeologija

Verslai

Buitis

Metrologija

Krašto istorija