Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Stiklo muziejus ir paveikslų galerija

Muziejus persikėlė į naujas patalpas adresu Gedimino g. 10, Balninkai, Molėtų r.

Kontaktinis tel. +370 601 48 144

Adresas: Alaušų g. 19, Balninkai, Molėtų rajonas


(Norint pažiūrėti, paspauskite ant pavekslėlio)

Balninkų stiklo muziejus pirmasis specializuotas stiklo dirbinių muziejus Lietuvoje. Jame eksponuojama XX-XXI a. sandūroje veikusių Lietuvoje stiklo fabrikų bei gamyklų pagaminti stiklo dirbiniai ir XVII....XIX a. veikusių stiklo manufaktūrų stiklo dirbinių duženų ir ugniai atsparių medžiagų liekanos. Daugiausia muziejuje eksponuojami išlikę stiklo dirbiniai pagaminti po to, kai 1972 m. Lietuvoje buvo atkurta dailiųjų stiklo dirbinių gamyba. Šią unikalią šeimos sukauptą stiklo dirbinių kolekciją t. y. 367 stiklo dirbinių eksponatus 2001 m. rugsėjo 10 d. padovanojo buvęs balninkietis Gedimino V laipsnio ordino kavalierius, stiklo technologas Kazys Strazdas.

Muziejus atidarytas 2002 m. lapkričio 8 d..Lietuvos Respublikos Prezidentas V. Adamkus perkirpdamas simbolinę muziejaus atidarymo juostelę ir kreipdamasis į susirinkusius akcentavo, kad čia atidaromas pirmas Lietuvoje stiklo muziejus. Tai pavyzdys, kaip atitolusios nuo didžiųjų miestų vietovės gali tapti patrauklios žmonėms ir padaryti vertingą įnašą į šalies kultūros istoriją. Parodyta vietinė iniciatyva gali tapti tvirtu pagrindu ir pradžia visiems kitiems darbams.

Atidarymo proga naujajam muziejui V. Adamkus padovanojo krištolinį prezidento atstovybės simbolį. Muziejaus įkūrėjai, Kazys ir Jovita Emilija Strazdai išleido leidinį, pasakojantį apie muziejų Balninkuose atspindintį dabartinį Lietuvos stiklą, atstovaujamą visų kitų (Panevėžio, Kauno, Vilniaus) gamyklų ir devynis savo darbus padovanojusius dailininkus. Prisiminti muziejaus kūrimosi aspektai.


Balninkuose visuomeniniais pagrindais įsteigtas stiklo dirbinių muziejus tai stiklininkų sukurtų dirbinių Rytų Lietuvos kultūros židinys, mokslinė auklėjamoji, šviečiamoji, nesiekianti pelno įstaiga, kurios tikslas parodyti stiklo dirbinius visuomenei ir ateinančioms kartoms, išsaugoti netolimos praeities stiklo kultūros bei technikos istorijos palikimą ir visa tai, ką neseniai stiklininkai sukūrė ir tebekuria gražaus ir pažangaus.

Muziejui vadovauja Balys Grigas
BALNINKŲ STIKLO MUZIEJAUS ATIDARYMO AKIMIRKOS
(2007 liepos 6 d.)Stiklas dūžta gražiai arba stiklo ir keramikos improvizacija

Jeigu jūsų klaustume, ar teko matyti daiktų, padarytų ir iš molio, ir iš stiklo kartu, ne taip paprasta būtų ir atsakyti.

Stiklo muziejuje Balninkuose tokių daiktų galima išvyst daug. Rugsėjo 7 d. čia atidaryta Dailės akademijos keramikos profesoriaus Juozo Adomonio paroda intriguojančiu pavadinimu „Stiklas dūžta gražiai“. Didžiausia intriga, kad ši paroda kurta mums, Stiklo muziejaus turėtojams. Autorius – vienas iš žymiausių Lietuvos keramikų. Juozo Adomonio draugystė su Molėtų muziejininkais prasidėjo prieš kelis metus: Molėtuose, Alantos dvare, buvo eksponuojamos šio autoriaus parodos, sulaukusios labai didelio susidomėjimo. Retai kada būna, kad lankytojai norėtų nusifotografuoti kiekvieną parodos darbą. Džiaugiasi profesorius J. Adomonis, kad Molėtuose buvo ir sūnaus skulptoriaus Vilmanto Adamonio darbų paroda, o Alantos TVM direktorius Vladas Pusvaškis panoro savo vadovaujamos mokyklos fojė papuošt Juozo Adominio keramikos pano „Mėta“.

Neįtikėtina, kad J. Adomonio apsilankymas Stiklo muziejuje galėjo inspiruot šių darbų gimimą. Intensyviai kurta porą mėnesių. Parodoje netikėčiausiomis kompozicijomis virtę keramikos ir stiklo lydiniai, konceptualiai pateikiamos stiklo šukės. Profesorius parodė, kaip galima naudot stiklą keramikos dekoravimui. Kūrybai naudojami įvairiausi indai, plytelės, statybinis, buitinis bei vitražo stiklas. „Žinoma, geriausia naudot vitražinį, nes jis ir dekoratyviausias, ir lengviausiai lydosi. O lydosi stiklas tik 680–700 laipsnių temperatūroje, ir labai sunku nutaikyt, kiek reikia išlydyt, nes krosnyje langelio nėra,“– apie parodos gimimą aiškino autorius.

Parodoje eksponuojami prieš aštuonis metus kurti veidrodžiai, padaryti iš sudužusio armuoto stiklo. „Armuotas stiklas sudūžta, bet nesubyra,“– pasirinkimo priežastį įvardijo autorius. Išties stiklas dūžta gražiai. Tiesa, per parodą autorius to nepademonstravo. Profesorius juokavo, kad tai jo žaidimas, kurį edukaciniais tikslais demonstruoja Balninkų mokiniams, suteikdamas jiems minčių, ir labai džiaugėsi pažintimi su Stiklo muziejaus įkūrėjais Kaziu Strazdu ir Emilija Strazdiene, nes dekoruoti keramiką stiklu mokėsi iš Kazio Strazdo knygos.

Emilijai, visą gyvenimą dėsčiusiai būsimiesiems menininkams stiklo technologiją, profesoriaus „žaidimai“ pasirodė labai „gaivūs“ ir išmoningi. Savo profesoriaus naujausiais darbai žavėjosi buvusios studentės iš Vilniaus bei žinoma Molėtuose keramikė Onutė Petkevičiūtė.

O labiausiai vykusiu renginiu džiaugėsi Danutė Grigienė, visiems dėkojo ir vaišino savo gamintu sūriu, savo nepakartojamu obuolių pyragu, savo bitučių medumi.

Viktorija Kazlienė
Pradžią įkurti paveikslų galerijai davė Balninkų vid. mokyklos mokytojas Vladas Miškinis padovanojęs Balninkams 160 tapybos darbų. Parodos atidarymas įvyko 1998 m. spalio mėnesį. Patalpas galerijai skyrė ir puikiai suremontavo Molėtų savivaldybė. Dabar šiose patalpose ir eksponuojami jo dovanoti tapybos kūriniai.

V. Miškinis savo paveikslų galerijoje

Dailininkas Vladas Miškinis gimė 1910 metų gruodžio 26 dieną Martinonių kaime Ukmergės rajone. Pirmasis pasaulinis karas nusinešė tėvo gyvybę. Vladas liko našlaitis. Mokėsi Kauno meno mokykloje. Vasarą dalyvaudavo etnografijos ekspedicijose. Baigti meno mokyklą sutrukdė prasidėjęs II pasaulinis karas. Dailė tapo pomėgiu, nes pradeda dirbti Želvos vidurinėje mokykloje mokytoju, o laisvalaikiu daug tapo.

Vydūnas

Pirmoji autoriaus darbų paroda įvyko 1967 m. Molėtuose, o 1968 m. Utenos kraštotyros muziejuje. Parodos vyko Utenoje, Zarasuose, Rokiškyje.

V.Miškinis žada dirbti ir dirbti." Dirbti kol akių šviesa neblėsta ir netemdo spalvų grožio, kol iš rankos nekrenta teptukas… Ir … kol širdy nesens nerimą ir polėkį žarstanti ugnelė, tol žadu dirbti, nenurimti… Bet ar ilgai ji man švies ir šildys…"
Baublys
Dailininkas dažnai susimąsto apie savo paveikslų ateitį. Jis norėtų, kad jo darbai nebūtų išmėtyti, todėl nusprendė didžiausią savo kolekcijos dalį padovanoti Molėtų krašto muziejui.

Mirė V.Miškinis 1999 05 28 d. Patalpas Balninkų galerijai skyrė ir puikiai suremontavo Molėtų savivaldybė. Dabar šiose patalpose ir eksponuojami jo dovanoti tapybos darbai.

Paveikslų galerijos atidarymas įvyko 1998 m. spalio 24 d. V.Miškiniui buvo suteiktas Molėtų garbės piliečio vardas, 1998 m. vasario 16 d. apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo Garbės raštu.


Dailininkas mėgo piešti:

  • žymiųjų Lietuvos žmonių portretus: K. M.Čiurlionio, Žemaitės, K.Petrausko, V.Mykolaičio-Putino, S.Daukanto, K.Donelaičio, J.Basanavičiaus ir kt.
  • gimtojo kaimo vaizdus;
  • istorinius paminklus, pilis, piliakalnius.

Didžiausią darbų dalį sudaro Balninkų apylinkių ežerų pakrančių, tėviškės gamtos vaizdai.

Kasmet, minint V.Miškinio gimimo metines, muziejuje vyksta tradicija tapęs piešinių konkursas. 2000 balandžio mėn. paminėtos pirmosios dailininko mirties metinės.

2000 09 03 Galerija žymiai praturtėjo kraštietės Galaunės premijos laureatės Onutės Pusvaškytės padovanotais 40 grafikos darbais, kurie taip pat ten eksponuojami.