Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Ritos Balkutės knygos RAGANOS KALNAS pristatymas
Molėtų r. Joniškio bendruomenės centre

2016 12 17

Gruodžio 17 d. Joniškio bendruomenės centro salėje vyko garsios liaudies medicinos ir magijos tyrinėtojos Ritos Balkutės knygos „Raganų kalnas“ pristatymas. Knygoje „Raganos kalnas“ (sakmės ir pasakojimai apie Molėtų rajono Joniškio apylinkių mitologines ir sakralines vietas) tyrinėtoja pristato žmonių atmintyje išsaugotą tikrą sakmių, padavimų ir tikėjimų, kurių dalis sietina su senuoju lietuvių pasaulėvaizdžiu, lobį. Tai paslaptingos istorijos apie raganų supiltus kalnus, akmenyse įspaustas pėdas, degantį auksą, velnio neštus akmenis, ant kalnų dainuojančias raganas, tarmiškai papasakotos šio krašto gyventojų. Skelbiami pasakojimai liudija šiame vaizdingame rajono kampelyje buvus šventovių ir senojo tikėjimo paminklų, ilgainiui pradingusių. Publikuojamas sakmes ir legendas čia gyvai tarmiškai pasakoja patys šio krašto žmonės, o minimi gamtos objektai – piliakalniai, akmenys, medžiai, šaltiniai, ežerai – tiksliai lokalizuoti. Knygoje pateikiamas trisdešimties metų lauko tyrimų rezultatas – beveik 200 pasakojimų atveria įdomius tautosakos, archeologijos, istorijos ir kalbos sluoksnius.


Viktorija Kazlienė

Ant stalo „Raganos kalnas“

Joniškio miestelyje pristatyta senosios kultūros tyrinėtojos Ritos Balkutės knyga „Raganos kalnas (sakmės ir pasakojimai apie Molėtų rajono Joniškio apylinkių mitologines ir sakralines vietas)“. Tai tikras rašto paminklas ne tik mitologiniams ir sakraliems Joniškio krašto paminklams bei nuostabiems čia gyvenantiems žmonėms, šių žodinės liaudies kūrybos vertybių pateikėjams.

Pati Rita Balkutė yra garsi liaudies medicinos ir magijos tyrinėtoja. Ji yra sukaupusi didžiulį šios medžiagos archyvą, galima sakyti, šiuos dalykus ji iš tolo atpažįstą ir „užuodžia“. Tik geras savo srities specialistas sugeba išklausti, atrasti tikrų unikalios žodinės liaudies kūrybos reliktų, tinkamai juos užrašyti ir perteikti skaitytojui. Knyga „Raganos kalnas“ – nesusijęs su liaudies gydymo praktika, nors, pasak Ritos, ji Joniškio apylinkės yra užrašiusi virš 2000 vnt. medžiagos. Šį kartą knyga skirta kraštovaizdžio, su kuriuo natūraliai susiduria bet koks tyrinėtojas, tyrimams.

Knyga „Raganos kalnas“ pristatymas vyko jaukioje Joniškio bendruomenės centro salytėje, Renginyje dalyvavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja etnologė Vida Šatkauskienė, etninių renginių organizatorė Eglė Valentė, etninės kultūros tyrinėtojas ir mylėtojas Vytautas Musteikis. Kažkada buvęs Lietuvos nacionalinio kultūros centro darbuotojas, jis „atrado“ Joniškio apylinkes kaip tyrinėtojas, o dabar Vytautas pats tapo nuolatiniu Joniškio seniūnijos gyventoju. Jis ypač džiaugėsi knyga ir pabrėžė, kad dauguma tyrinėtojų aplenkia Joniškį, nes čia iki šių dienų vyrauja dvikalbystė. Tačiau Ritą Balkutę neišgąsdino nesuprantama kalba, juolab, kad jai talkino šio krašto gyventoja, puikiai mokanti abi kalbas – Ina Grigelevičiūtė (Jamantienė). Tokios puikios pagalbininkės dėka ji ne tik susikalbėjo su šio krašto gyventojais, bet ir pati pramoko kalbą. Dar svarbiau, kad knyga taip pat yra parengta atspindint šio krašto kalbines ypatybes. Jame yra ir lietuviški tarminiai tekstai, kuriuos parengė kalbininkas, ilgametis lietuvių tarmių tyrėjas humanitarinių mokslų daktaras Aloyzas Vidugiris, nesulaukęs pasirodant šios publikacijos, ir lenkiški po prostu tekstai, kuriuos transkribavo ir parengė Vilniaus universiteto Rusų filologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė Jelena Konickaja. Pati Rita savo nuotraukomis iliustravo leidinį, sugebėjusi tekstus ir nuotraukas pateikti kaip nedalomą vienį.

Paslaptingos Joniškio krašto istorijos apie raganų supiltus kalnus, degantį auksą, akmenyse įspaustas pėdas, velnio kulkas, ant kalnų dainuojančias raganas dabar įvilktos į mokslinį rūbą ir pateiktos puikiai išleistoje knygoje. Nepaprastai gera žinoti, kad knyga išleista joniškiečio verslininko Česlovo Kavoliūno lėšomis. Didžiausios pagarbos vertas šis žmogus ir jo šeima. Už pritarimą išleisti tokią knygą ir palaikymą ji taip pat dėkinga „Vilnijos“ draugijos nariui, daktarui Kazimierui Garšvai. Lokalizuoti senasias šventvietes, kitus apylinkės vietovardžius padėjo humanitarinių mokslų daktaras Vykintas Vaitkevičius. Jo dėka gale knygos galim rasti detalų knygoje aprašytų, padavimais ir legendomis apipintų vietų žemėlapį.

Knygoje pateikta beveik 200 pasakojimų bei sakmių apie Molėtų rajono Joniškio apylinkėse vykusius ir tebevykstančius tariamus ir tikrus nutikimus. Medžiagą autorė rinko, tyrinėjo penkerius metus. Nors ją paskelbti užtruko dvidešimt metų, tačiau rezultatas fenomenalus.

Joniškio bendruomenė surengė puikias knygos sutiktuves: salėje susirinko ir pateikėjai, ir rėmėjai, ir bendruomenės nariai, ir svečiai iš Vilniaus. Ne taip dažnai nutinka, kad kažkas neprašytas tiek dirba krašto kultūros labui ir Kalėdų laikotarpiu įvyksta toks stebuklas: ant Joniškio bendruomenės stalų atsiranda dar spaustuvės dažais kvepiančių gražiausių knygų paslaptingu pavadinimu „Raganos kalnas“, kviečiančiu ne tik pažinti, bet ir „atrasti“ savo kraštą – Joniškį... Ar gali kas lygintis su tuo nepakartojamu atradėjo jausmu?

Viktorijos Kazlienės nuotraukos