Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Prie Piršeno ir Alaušų Balninkai. Trečia knyga [Straipsnių rinkinys] – Sudarė Julius Aukštaitis. – Vilnius: „Standartų spaustuvė“, 2015, 448, [2] p., iliustr.

Apie Balninkų krašto (Molėtų r.) septynių šimtmečių istoriją, žmonių gyvenimą, karo audrų, okupacijų, tremčių vargus, ginkluotą ir kitokio pobūdžio pasipriešinimą sovietiniams, lenkų ir vokiečių okupantams šioje, jau trečiojoje, knygoje rašo iš šio krašto kilę autoriai, mokytojai, kraštotyrininkai.

Leidinys gausiai iliustruotas dokumentais, nuotraukomis.