Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Prie Piršeno ir Alaušų Balninkai. Antra knyga [Straipsnių rinkinys] – Sudarė Julius Aukštaitis. – Vilnius: „Rotas“, 2012, 400, [2] p., iliustr.

Kraštotyrininkų straipsniai apie Balninkų (Molėtų r.) kraštą: seniūniją, parapiją – visuomeninį, kultūrinį, bei religinį gyvenimą; gamtovaizdį, archeologiją, savanorius, jų pasiryžimą ginklu apginti savo tėvynę nuo plėšrių kaimynų lenkų, rusų, bermontininkų, parapijiečių vargus ir tremtį sovietinės okupacijos metais, nepakeliamas prievoles, partizaninį pasipriešinimą, kolūkių kūrimą ir žmonių plėšimą, nykstančius ir jau išnykusius kaimus, pradines mokyklas... Leidinys gausiai iliustruotas dokumentais, kvitais, nuorašais, nuotraukomis.