Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Šlamaitė, Alma Molėtų krašto šviesuoliai II knyga/ Alma Šlamaitė. – Vilnius: UAB Petro ofsetas, 2017. – 240 p.: iliustr., portr. Tiražas 300 egz.

Tai antroji knyga apie Molėtų krašto įžymius žmones, garsinančius ne tik Molėtus, bet ir Lietuvą. Kiekviena asmenybė: Mykolas Giedraitis, Juozapas Julijonas Senkovskis, Fabijonas Kemėšis, Margarita Kemėšytė-Sadūnienė, Kazimieras Graužinis, Jurgis Alekna, Petras Kraujalis, Domicelė Graužinytė-Palevičienė, Pranas Karalius, Antanas Kryžanauskas, Stasys Vainalavičius, Henrikas Lukaševičius, Eugenijus Danilevičius, Česlovas Kavaliauskas, Bronius Žalėnas, Kazimieras Grinius atskleista su meile.