Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Daukintas–Razauskas, Dainius Bažnyčia, prasmegusi Kulionių piliakalnyje / Molėtų krašto muziejus. – Vilnius: Petro ofsetas, 2017. – 89 p.: nuotr. – Bibliogr.: p.91-95. - Tiražas 500 egz.

Knygelę sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje aptariama senoji pirminė žodžio bažnyčia reikšmė. Antrojoje siūloma įdėmiau perskaityti plačiai žinomus padavimus apie prasmegusias, nugrimzdusias, nuskendusias bažnyčias ir pasvarstyti apie tikrąją – simbolinę , dvasinę – šio įvaizdžio prasmę. Jie skamba per visą Lietuvą lietuviškai, per Latviją – latviškai, po didžiulius Gudijos plotus, kur seniai nebegirdėti nei lietuvių, nei latgalių kalbos, – gudiškai. Trečiojoje dalyje visas šis gaudesys sutelkiamas į vieną vietą – į Kulionių piliakalnį prie Molėtų observatorijos, apie kurį irgi žinoma padavimų. Ši vieta išskirta todėl, kad štai jau dvidešimt vieneri metai, kai ant šio piliakalnio Jono ir Daivos Vaiškūnų pastangomis romoviai švenčia Jorę – pirmosios pavasario žalumos ir prisikėlimo šventę, tuo savaip tarsi prikeldami iš užmaršties tai, kas kitados jon buvo nugrimzdę.