Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

MOLĖTŲ ŽYDAI

• Žydai Molėtuose įsikūrė XVIII a. XIX a. antroje pusėje, jie sudarė apie 80% visų gyventojų.
• 1817.04.08 d. Molėtų medikas Moišė Gutmanas dovanojo Vilniaus universiteto bibliotekai Šventojo Rašto Naująjį Testamentą sirų kalba (1664).
• 1860 m. Molėtus niokojo gaisras, sudegė 130 namų ir sinagoga. Gaisrai siautėjo 1888 ir 1906 m.
• XIX a. aštuntajame dešimtmetyje daug miestelio žydų emigravo į Pietų Afriką ir kt. šalis.
• 1891 m. žydų tautinio sionistinio judėjimo pradininkas molėtiškis J. L. Gordonas išvyko į Izraelį ir tapo vienu iš dešimties žmonių, įkūrusių išeivių sionistų miestą Haderą. Molėtuose veikė sionistų socialistų partijos „Ceirei-Cion“ skyrius, sionistinio jaunimo organizacijų „Gordonija“ ir „Beitar“ skyriai. Buvo „Bundo“ grupė ir „Makabi“ futbolo komanda. „Ezro“ labdaros draugija, „Bilserchelm“ sveikatos organizacija, žydų karių sąjungos skyrius.
• 1897 m. Molėtuose gyveno 2397 gyventojai, iš kurių 1948 buvo žydai.
• 1915 m. liepos mėn. caro kariuomenė Molėtuose surengė žydų pogromą. Kazokai grobė, žudė, prievartavo. Žydus trėmė į Penzos sritį (Rusija).
• Molėtuose buvo dvi žydų mokyklos. Vienoje buvo mokoma idiš kalba (nuo 1920 m. ), kitoje – hebrajų. Jose mokėsi 160 vaikų. 1924 m. buvo atidaryta religinė mokykla.
• Molėtuose buvo keturios sinagogos. XIX a. antrajame–trečiajame dešimtmetyje religiniam žydų gyvenimui vadovavo rabinas Meir-Šolom Gurjon, kuris mirė Jeruzalėje 1839 m. Amžių sandūroje dirbo rabinas Izrael-Dovid Elpern. Nuo 1920 m. Icchok Aje Bilickij, kuris mirė 1939 m. Jo sūnus paskutinis Molėtų rabinas Notž-Chojim Bilickij, pradėjęs ganytojišką veiklą 1939m., o iki 1941. 08.29 d. nužudytas kartu su kitais žydais.
• 1923 m. iš 1772 Molėtų gyventojų 1343 buvo žydai.
• 1930 m. priimtas vietinės valdžios sprendimas nuversti 22 žydų parduotuves turgaus aikštėje, esą jos paseno.
• 1931 m. buvo nugriauta 14 parduotuvių ir 3 gyvenamieji namai. Po šių įvykių daug žydų emigravo į Pietų Afriką, JAV, Urugvajų. Pietų Afrikoje susikūrė žydų išeivių iš Molėtų draugija, veikianti iki šių dienų. Tais metais žydai pasistatė dabartinius Raudonų plytų prekybinius pastatus.
• 1931 m. Molėtuose žydai turėjo 19 parduotuvių ir 17 smulkių įmonių.
• 1937 m. miestelyje buvo 80 žydų amatininkų.
• Molėtų žydų liaudies bankas 1927 m. turėjo 318, 1939 m. 322 narius. Tais pačiais metais Molėtuose buvo 22 telefono abonentai, iš jų 7 buvo žydų.
• 1940 m. nacionalizuotos miestelio įmonės ir parduotuvės, kurių dauguma priklausė žydams. Visos sionistinės organizacijos buvo uždarytos. Toks pats likimas ištiko ir žydų mokyklas.
• 1941 m. birželio 26 d. į Molėtus įžengė hitlerinė kariuomenė. Jau pirmą savaitę buvo suimta ir sušaudyta 60 žydų jaunuolių. Dalis žydų buvo išvaryta į Uteną ir nužudyta kartu su Utenos žydais.
• 1941 m. rugpjūčio 26 d. miestelyje likę žydai buvo ir uždaryti sinagogoje, kur juos išlaikė tris paras be maisto ir vandens. Rugpjūčio 29 d. jie buvo nuvaryti į miestelio pakraštį ir ten nužudyti. Po karo ten buvo atkasta 2000 vyrų, moterų ir vaikų lavonų.
• Molėtuose įvykdyto holokausto vietoje stovi paminklinė lenta su užrašu lietuvių ir žydų (idiš) kalbomis: „Šioje vietoje hitleriniai galvažudžiai ir vietiniai pagalbininkai 1941 08 29 d. nužudė apie 2000 žydų: vyrų, moterų, vaikų“.


Radijo dokumentika 2016-09-25 11:05 - LRT

Pradedame dokumentinių pasakojimų ciklą apie Lietuvos žydų miestelius, vadinamuosius štetlus. Pirmasis pasakojimas – apie Molėtų štetlą. Iki Antrojo pasaulinio karo didžioji dalis Molėtų gyventojų buvo žydai. Čia klestėjo jų kultūra, amatai, prekyba, socialinis gyvenimas. Ekonominė miestelio ir jo g...


Inturkės žydų žudynių vieta ir kapas

  • (12659) Inturkės žydų žudynių vieta ir kapas III

Joniškės k., Labanoro sen., Švenčionių r. sav.

  • (12661) Inturkės žydų žudynių vieta ir kapas II

Joniškės k., Labanoro sen., Švenčionių r. sav.

  • (12660) Inturkės žydų žudynių vieta ir kapas I

Parašės k., Labanoro sen., Švenčionių r. sav.


Atminties Maršas - 1941 rugpjūčio 29 d. mirties maršo Molėtuose 75-osios metinės

2016 m. rugpjūčio 29 d.


Senųjų fotografijų paroda MŪSŲ MOLĖTŲ ŽYDAI


A. Grigaliūnaitės straipsnis ŽYDAI MOLĖTUOSE


Anūkas ieško Yankelio Krengelio atminties