Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Molėtų krašto muziejaus tarybos sudėtis:

Gintautas Matkevičius, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Viktorija Kazlienė, Molėtų krašto muziejaus direktorė;
Jonas Vaiškūnas, Etnografinės sodybos ir Dangaus šviesulių stebyklos vedėjas;
Tereza Šakienė, vyr. fondų saugotoja;
Nijolė Aleinikovienė, muziejininkė-etnografė.

Muziejaus tarybos nuostatai