Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus
Molėtiškiai Vilniaus knygų mugėje


Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje Molėtų krašto muziejus pristatė Arimetos Vojevodskaitės knygą „Istorinis pasakojimas apie Videniškius“. Renginyje dalyvavo autorė A. Vojevodskaitė, rašytojas Alvydas Šlepikas, grafikė Viktorija Daniliauskaitė, menotyrininkas dr. Vidas Poškus, archeologas prof. Albinas Kuncevičius, fotografas Jonas Danauskas. Šimto penkiasdešimties vietų konferencijos salė buvo pilna norinčiųjų pasidžiaugti antrąja Molėtų krašto muziejaus knyga apie Videniškius. Pirmoji knyga „Videniškiai – kunigaikščių Giedraičių tėvonija“ išleista 2002 m. 
Garbaus amžiaus autorė istorikė A. Vojevodskaitė visą gyvenimą tyrinėja Videniškius bei kunigaikščių Giedraičių giminę, o ši knyga – visų tų tyrinėjimų rezultatas ir pati gražiausia dovana Palaimintojo Mykolo Giedraičio jubiliejui.

Tai – pirmoji ir vienintelė tyrinėtojos A. Vojevodskaitės knyga. Dar 1984 metais ji, būdama Paminklų konservavimo instituto istorinių tyrimų skyriaus darbuotoja, atvažiavo tyrinėti šalia Videniškių esančių Baltadvario pilies griuvėsių. Šiandien Baltadvaris vadinamas įtvirtinta dvarviete. Remiantis archyvine, kraštotyrine ir sukaupta ekspedicijų medžiaga, knygoje nagrinėjama LDK kunigaikščių istorija, kuri labiausiai siejama su Molėtų rajono Videniškių vietove. Knyga gausiai iliustruota archyviniais dokumentais, reprodukcijomis, nuotraukomis.

Rašytojas A. Šlepikas knygą įvertino kaip nelengvai skaitomą, o dr. V. Poškus tarytum oponavo iš Videniškių kilusiam A. Šlepikui esą knyga atveria svarbiausius Videniškių istorijos klodus. Ištikima A. Vojevodskaitės bičiulė grafikė V. Daniliauskaitė padovanojo muziejininkams specialiai šiai progai išleistą grafikos atspaudą. Prof. A. Kuncevičius gyrė knygos autorę už išsamų istoriografinės medžiagos surinkimą, žavėjosi renginyje dalyvavusiu garbaus amžiaus architektu Žybartu Simonaičiu, atkūrusiu pirminį Baltadvario pilies vaizdinį.

Muzikinę dovaną gerb. Arimetai ir visiems susirinkusiems skyrė Molėtų muzikantai: Aušra Grigonienė ir Marius Deksnys. 
Renginyje dalyvavęs Molėtų rajono meras Stasys Žvinys džiaugėsi knyga bei jos pristatymo renginiu ir kartu su muziejaus direktore įteikė autorei garbingiausią Molėtų krašto muziejaus apdovanojimą už nuopelnus Molėtų kraštui: bronzinę dailininkės A. Černiūtės sukurtą Palaimintojo Mykolo Giedraičio skulptūrėlę.

„Norint įveikti kasdienybės triukšmą ir aklumą reikia nemažai valios pastangų tam, kad galėtum pajusti ramybės dovaną, sklindančią iš Šventųjų kaulų ir jų dulkių. Šventieji tyli, tačiau jų tyla, anot šv. Jono Auksaburnio, nepalyginamai iškalbingesnė už visus mūsų žodžius,“– rašė istorikas Darius Baronas apie Pal. Mykolą Giedraitį. 

Viktorija Kazlienė

 

(Jono Danausko nuotr.)