Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus
Eisena per Molėtus

 

 

 

Viktorija Kazlienė

 

„Planuojame eiti tuo pačiu keliu, kaip ir mūsų šeimos
rugpjūčio 29 d.“

 

 

2016-08-29 sukanka lygiai septyniasdešimt penkeri metai nuo holokausto dienos įvykių Molėtuose. Iki Antrojo pasaulinio karo dauguma Molėtų gyventojų buvo žydai, kurie atgulė broliškame kape Molėtų pakrašty. Nuo 2015 m. vasaros šis broliškas kapas yra nuniokotas vandalų, nelikę jokios informacijos apie tai, kad čia palaidoti žmonės.

 Molėtų žydų išeivių iniciatyva ir lėšomis bus pastatytas Lietuvos bei Izraelio skulptoriaus Dovydo Zundelovičiaus  (David Zundelovitch) (http://zundelovitch.com/) sukurtas memorialas. Šis žymus skulptorius savo darbą atlieka nemokamai.

Planuojamas masinis renginys „Atminties maršas, skirtas 75-osioms Mirties maršo metinėms Molėtuose pagerbti“, kuriame pareiškė ketinimą dalyvauti apie 40 žydų išeivių šeimų iš Molėtų. Tai žydai iš Izraelio, Pietų Afrikos respublikos, Urugvajaus, JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos ir kt.

Yra sukurta vieša grupė: https://www.facebook.com/ MOLETAI (MALIAT) PROJECT, internetinė svetainė www.moletaiproject.com . Į renginį kviečiami Lietuvos žydų bendruomenės atstovai, NVO „Žydų kultūros kelias“ atstovai, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija, Molėtų politikai, moksleiviai, kultūros darbuotojai, bendruomenių atstovai bei visi Molėtų gyventojai.

Atminties maršo pradžia numatoma 16 val. Molėtų miesto centre, buvusių žydų sinagogų vietoje, šalia Molėtų pašto. Kadangi buvusių sinagogų Molėtų centre neliko, tą dieną planuojama ją paženklinti reklaminiu tentu su šių sinagogų nuotrauka. Maršo atkarpa yra beveik 2 km ilgio. Tai Molėtų žydų mirties kelias, kurį jie nuėjo nacių konvojaus lydimi prieš 75 metus.

Kviečiame visus savo dalyvavimu pagerbti  Molėtų žydų atminimą. Patikslintais duomenimis, Molėtų žydų masinėje kapavietėje palaidota apie 2000 per vieną dieną nužudytų Molėtų žydų.

Atminties maršo pradžioje ir pabaigoje planuojamas įgarsintas mitingas ir naujo memorialinio paminklo atidarymas.

Renginio baigiamuoju akordu taps Molėtų dailės galerijoje senųjų nuotraukų paroda „Mūsų Molėtų žydai“.

Per stebuklą išlikusių Molėtų žydų išeivių palikuonys savo lėšomis pastatys solidų juodo granito keturias tonas sveriantį akmenį su iškaltais žodžiais hebrajų, anglų ir lietuvių kalbomis. Pagrindinis šios akcijos iniciatorius ir finansuotojas yra Izraelyje gyvenantis Tzvi‎ Kritzer, kurio tėvelis C. Kritceris išliko gyvas tik todėl, kad tuo metu buvo kariuomenėje, o po karo grįžo į tuščius Molėtus be žydų. C. Kritceris buvo vienas pirmųjų žydų, aplankiusių masinių žudynių vietą ir kapą.

Vienas aktyviausių žymių žmonių, drąsiai ir aiškiai pareiškusių savo asmeninę pagarbą genocido aukoms yra rašytojas Marius Ivaškevičius. Jis ragina „nusiimti tą septyniasdešimt penkerius metus trunkantį prakeiksmą“.

Molėtų savivaldybė palaiko Tzvi‎ Kritzer iniciatyvą, tvarko Molėtų žydų žudynių vietą ir kapą, kviečia žmones prisijungti prie šios akcijos.

Įdomus faktas, kad po karo Niujorke Molėtų žydai išeiviai pastatė paminklą Molėtuose nužudytų žydų atminimui. Nepažodinis to paminklo teksto vertimas bus iškaltas ant Dovydo Zundelovičiaus  memorialo masinių žudynių ir palaidojimo vietoje Molėtų mieste: