Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus
Žiemos žūklės šventė

 

7.00–7.45 val.

 

Tarptautinės poledinės žiemos žūklės varžybos „Mindūnai 2017“

Registracija Ežerų žvejybos muziejuje. (startinis mokestis 5 €).

8.00–11.00 val.

Varžybos ant Baltųjų Lakajų ežero

   

11.30 val.

Ekečių gręžimo varžybos ant Baltųjų Lakajų ežero


10.00 val.

Pasaulio Gineso rekordų knygos rekordininko, karikatūristo, dailininko Al Jaffee parodos iš Zarasų krašto muziejaus pristatymas

10.00–14.00 val.

Šventinė mugė, laužas, pramogos ir įvairios rungtys: Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos edukacija Amatų centre, Senovinės bitininkystės muziejaus edukacija, žiemos pramogos, Molėtų kultūros centro organizuojamos pramogos: ,,XXL šliaužynių“ čempionatas, ,,Rogučių Dakaras“, ,,Mindūnų žvynaspalvės“ smiginis, pirmą kartą – ,,Žiemkenčių‘‘ (žmonių, žiemą kenčiančių šaltį ant ledo ir visų šiek tiek nusimanančių apie žvejybą) – protų mūšis!!! Krašto apsaugos savanorių karių organizuojamos rungtys: šovinių dėžės laikymo ant ištiestų rankų, mėtymo varžytuvės, šaudymas pneumatiniu šautuvu į taikinius. Įvairios smagūs žaidimai: atrakcionas ,,Pagauk žuvelę“, šaudymas iš lanko, virvės traukimo, šaškių, šachmatų, orientavimosi sporto varžybos, dažasvydis.

Geriausio anekdoto apie žvejybą konkursas

10.30 val.

Žuvienių ragavimas

11.00 val.

Koncertuoja Molėtų kultūros centro Videniškių ir Alantos liaudiškos muzikos kapelos, vad. Rytutė Paurienė ir Leonija Ožekauskienė

12.00 val.

Šventės atidarymas – grįžtančių žvejų sutiktuvės

Ežerų dievas Ežerinis – renginio vedėjas A. Breidokas – kviečia į „Žvejybos rojų“.

12.30 val.

Koncertuoja Lietuvos pop scenos atlikėjas Andrius Rimiškis

13.30–15.00 val.

Žūklės varžybų nugalėtojų apdovanojimas.

Ežerų žvejybos muziejaus lankymas.

Antano Truskausko medžioklės ir gamtos ekspozicijos lankymas

10–15 val.

Senovinis stintelių gaudymas sukant „bobą“ ant Baltųjų Lakajų ežero – Keliovietėje – žieminiais traukiamaisiais tinklais „nevadais“. Vienoje komandoje žūklaus keliolika žvejų, vadovaujamų „galmeisterio“ – mindūniškiai jį vadina „zavadyla“ – Alberto Kaminsko

 

Pranešimas spaudai>>>

 

Šventės planas čia>>>

 

Kviečiame tautodailininkus, amatininkus, kulinarinio paveldo gamintojus, ūkininkus, viešojo maitinimo įmones registruotis ir prekiauti Žiemos žūklės šventėje Mindūnuose 2017 m. vasario 25 d.

 

Prekybininkų ir paslaugų teikėjų registracija vyks nuo vasario 1 d. iki vasario 20 d.

 1. Dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Žiemos žūklės šventėje Mindūnuose 2017 m. vasario 25 d. Molėtų krašto muziejaus teritorijoje (Muziejaus g. 7) kreiptis į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyrių (Danutė Kavaliūnienė, tel. (8 383) 54 749, el. p. turtas@moletai.lt).
 2. Patvirtintos formos leidimą prekiauti ar teikti paslaugas per 5 darbo dienas išduoda Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyriaus vedėjas.
 3. Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys gauti leidimą prekybai ar teikti paslaugas Žiemos žūklės šventėje Mindūnuose 2017 m. vasario 25 d., pateikia Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyriui šiuos dokumentus:
 • prašymą (forma pridedama), kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, kodas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas), adresas, telefono numeris, prašymo pateikimo data, parduodamų prekių ar paslaugų pavadinimas, numatoma prekybos ar paslaugų teikimo vieta(os) kartu ar atskirai) ir laikotarpis;
 • įmonės vadovo ar įgalioto asmens patvirtintą įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, fizinis asmuo – verslo liudijimą ar kitą dokumentą, leidžiantį verstis individualia veikla, asmens dokumentą;
 • mokėjimo pavedimo su banko žymomis ar kvito, kad sumokėta vietinė rinkliava, originalą;
 • jeigu numatyta lengvata – dokumentą, pagal kurį gali būti taikoma lengvata;
 • dokumentus galima siųsti el. paštu turtas@moletai.lt , papildoma informacija tel. (8 383) 54749;
 • leidimų prekiauti ar teikti paslaugas kopijas gausite nurodytu Jūsų nurodytu el. paštu, dokumento originalą galite gauti atvykę į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyrių (Vilniaus g. 44, kab. Nr. 210, 211) arba renginio dieną;
 • leidimas išduodamas sumokėjus nustatyto dydžio vietinę rinkliavą.

 

Nustatyti tokie vietinės rinkliavos dydžiai už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas:

(Ištrauka iš Molėtų rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų, patvirtintų Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. B1-109. https://www.ear.lt/portal/lt/legalAct/d647e390f79911e4927fda1d051299fb)

 

 1. Rinkliavos dydžiai už leidimą prekiauti masinių renginių metu seniūnijose:

6.1. nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių:

6.1.1. prekybos vietai iki 6,0 kv. m ploto, kai prekiaujama knygomis, rankdarbiais, tautodailės ar dailės dirbiniais, suvenyrais, žaislais, ledais, – 2,8 Eur/dienai;

6.1.2. prekybos vietai iki 6,0 kv. m ploto, kai prekiaujama kitomis prekėmis, negu nurodyta 6.1.1. punkte, – 4,0 Eur/dienai;

6.1.3. prekybos vietai nuo 6,1 iki 10,0 kv. m ploto – 5,5 Eur/dienai;

6.2. iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų – 10,0 Eur/dienai;

6.3. už viešojo maitinimo įmonių produkcijos realizaciją iš laikinų lauko kavinių – 14,0 Eur/dienai;

 1. rinkliava masinių renginių metu netaikoma:

10.1. prekiauti žemės ūkio produkcija, išauginta asmeniniame arba ūkininko ūkyje;

10.2. renginio metu šio renginio rėmėjams;

10.3. amatininkams. Išduodant leidimą, jie turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir amatų sertifikatą;

10.4. žmonių su negalia organizacijoms.

 1. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja vietos mokesčio administratorius, Valstybės kontrolė, savivaldybės kontrolierius.
 2. Rinkliava pervedama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą.
 3. Rinkliava grąžinama tuo atveju, kai yra sumokėta daugiau nei nustatyta savivaldybės tarybos sprendimu arba kai nesuteikta paslauga (neišduotas leidimas).

 

Vietinės rinkliavos pervedamos į Molėtų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT684010045500080063 (įmonės kodas 188712799), nurodant įmokos kodą ir paskirtį: 534 – už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimą.

 

Maloniai kviečiame tapti Žiemos žūklės šventės rėmėju. Molėtų krašto muziejaus sąskaita LT904010045500109931 (įmonės kodas 188202764). Dėl paramos sutarties kreiptis į Molėtų krašto muziejaus direktorę Viktoriją Kazlienę, tel. 8 682 14595, info@moletumuziejus.lt.

 

Dėl galimybės prekiauti ir prekybos vietos  būtina susiderinti su renginio organizatoriumi Molėtų krašto muziejumi, tel. 8 698 33018, Alfreda Petrauskienė, Ežerų žvejybos muziejaus vedėja alfreda.petrauskiene@moletumuziejus.lt.

 

 

Renginyje alkoholiu nebus prekiaujama!