Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus
Įteiktas sertifikatas

 

Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių
paskelbimo ir įrašymo į sąvadą
IŠKILMĖS
2018 m. kovo 9 d. Vilniaus rotušėje

 

 

 

Irenos Bogušienės nuotr.

   
   
   
   
   

 

http://savadas.lnkc.lt/files/savadas_vertybes2018.pdf