Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Jūs galite paremti Molėtų krašto muziejaus veiklą

Molėtų krašto muziejui paramos gavėjo statusas suteiktas nuo 2004 m. balandžio 27 d.
Nuolatinis Lietuvos gyventojas nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 dienos turi teisę Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti prašymą skirti iki 2 proc. pajamų mokesčio Molėtų krašto muziejui. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Pervestina pajamų mokesčio suma bus apskaičiuojama nuo pajamų mokesčio sumos, kurią iš gyventojo pajamų per mokestinį laikotarpį išskaičiavo mokestį išskaičiuojantis asmuo ar kurią gyventojas deklaravo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje kaip mokėtiną.

Kur gauti prašymo formą, kaip užpildyti, ar galima ją užpildyti ranka?

Prašymo FR0512 forma skelbiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Formu_sarasas.aspx. Ši forma pildoma kompiuteriniu būdu. Pateikti reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prisijungus prie interneto svetainės: https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx.
Neturint galimybių pateikti prašymą internetu, reikia kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių.

Kokie duomenys turi būti nurodyti Prašyme?

Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir šiuos duomenis apie paramos gavėją:

  • Paramos gavėjas: Molėtų krašto muziejus;
  • Paramos gavėjo kodas : 188202764;
  • Buveinės adresas: Inturkės g. 4, Molėtai;
  • Bankas: Luminor Bank AB;
  • Banko kodas: 40100;
  • Sąskaitos numeris: LT904010045500109931.

Prašymo formoje nurodyti: ataskaitinį mokestinį laikotarpį (pavyzdžiui, 2017 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti 2 procentų pajamų mokesčio sumą.

Dėkojame Jums už teikiamą paramą!

Informacija apie paramos gautas ir panaudotas lėšas.