Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejusKnygų mugėje – Molėtų kraštas kitu kampu

Daugelis Molėtų kraštą dažnai pažįsta tik kaip jaukų gamtos kampelį, kuriame smagu vasaroti ar šiaip pabėgti nuo didmiesčio šurmulio. Pamatyti šią žemę kiek kitu kampu padės ką tik išleista Stepono Antanavičiaus knyga „Molėtų krašte“. Ji vasario 20 d. 12 val. bus visuomenei pristatyta 15-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje (konferencijų salė 5.2). Šią knygą išleidęs Molėtų krašto muziejus kartu su dvidešimčia šalies muziejų dalyvauja Lietuvos muziejų asociacijos jungtiniame stende.

Knygos autorius Steponas Antanavičius yra žinomas daugeliui molėtiškių. Jo pavardė net kelis dešimtmečius mirguliavo rajono laikraščiuose „Pirmyn“ bei „Vilnis“, kur jis yra išspausdinęs kelis tūkstančius straipsnių. Kartais juos pasirašydavo S. Žemaičio, S. Gimbuto slapyvardžiu. Įdomiausi straipsniai tyrinėdavo Molėtų praeitį. Šis pomėgis jį atvedė į muziejų. Dirbdamas Molėtų krašto muziejaus istoriku, S. Antanavičius dažnai lankydavosi Vilniaus archyvuose, kur atrasdavo pačių reikšmingiausių krašto istorijos faktų. Svariais faktais paremti visi S. Antanavičiaus straipsniai, kiekviename jų jaučiamas tautinis-pilietinis žavėjimasis Molėtų praeitimi. Nors pagal išsilavinimą jis – lituanistas, VVU lietuvių kalbą ir literatūrą studijavo kartu su iškiliais kalbininkais V. Vitkausku, J. Girdzijausku, A. Paulauskiene ir visą gyvenimą didžiulį dėmesį skyrė kalbos kultūrai, todėl jo tekstai brandūs ir literatūriški. Dirbdamas muziejuje, jis rašydavo straipsnius ir laikraščiui, nes tai, pasak jo, vienintelis būdas nepadovanot savo atradimų kitam autoriui.

Galimybė išleist autorinį leidinį S. Antanavičių sudomino kiek per vėlai. Sau ir kitiems visada kėlęs labai aukštus reikalavimus, jis kalbėjo apie išsamų, tobulą leidinį, bet kartu pripažino, kad tokį parengti net jam būtų sunki užduotis. „Molėtų krašte“ – taip pavadino būsimą rinktinę pats S. Antanavičius ir pradėjo rinkti straipsnius. Spėjo parengti 57, kitus atrinko žmona žurnalistė Nijolė Antanavičienė.

Senoji Molėtų krašto fotografija – kita stiprioji leidinio pusė. Pasak Molėtų krašto muziejaus direktorės Viktorijos Kazlienės, teko nemažai paplušėti parenkant iliustracijas kiekvienam straipsniui. Knygoje iliustracijų yra gerokai virš dviejų šimtų. Vertingiausios jų – niekur nematytos prof. Stepono Kolupailos 1932 m. Molėtų Šv. Petro ir Povilo atlaidų nuotraukos bei pirmoji 1937 m. spalvota Molėtų fotografija, kurias dovanojo muziejui kolekcininkas Valentinas Gylys, lietuvybės puoselėtojų Mato ir Malvinos Valeikų šeimos nuotraukos, kurias perdavė jų anūkė Elona Ruzgienė, senųjų Molėtų mokytojų Marijos ir Sergėjaus Tauraičių nuotraukos, kurias perdavė jų dukra Mirga Zakšiauskienė.

Knygos viršeliui panaudota jaunos molėtiškės fotomenininkės Agnės Ritos Kučinskaitės įamžinta M. Apeikytės gatvė. Šia gatve S.Antanavičius mėgo pasivaikščioti, šį vaizdą jis matė per savo buto langus. Nuotraukoje – tuščias suolelis, ir gražus kelias M. Apeikytės gatve į Pavasarininkų kalną... Šiais metais S. Antanavičiui būtų sukakę 80 metų.

Viktorija Kazlienė, Molėtų krašto muziejaus direktorė

Akimirkos iš susitikimo
(V. Kazlienės ir Stasio Paškevičiaus nuotraukos)

Knygos autoriaus sūnus humanitarinių mokslų daktaras Darius Antanavičius

Spaudos konferencijos dalyviai

Įspūdžiais dalijasi seimo narys Valentinas Stundys su muziejininkėmis Tereza Šakiene ir Alfreda Petrauskiene

Iš dešinės knygos autoriaus žmona Nijolė AntanavičienėKnygą pristato Molėtų krašto muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė

Prisiminimais dalijasi Darius Antanavičius

Konferencijos dalyviai

Molėtų rajono mero padėjėjas Henrikas Ivickas