Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


VIRGINIJOS BAREIKIENĖS PUBLIKACIJOS

Publikacijos:

 1. Pasveikinkim vieni kitus…/ Bareikienė, Virginija. – Iliustr. // Vilnis. –2016, gruod.30
  Muziejininkė džiaugiasi prabėgusiais metais. “Vilnies” skaitytojams linki bendruomeniškumo. Linki nebijoti atsakomybės.

Renginiuose:

 1. Ant šventinio stalo – linkėjimai iš Videniškių vienuolyno muziejaus. – Iliustr. // Vilnis. – 2017, gruod. 1
  Edukacinių užsiėmimų vedėja Virginija Bareikienė užtikrina, kad su čia pat iškeptais kalėdaičiais (plotkelėmis), išlietomis žvakėmis šventės bus daug jaukesnės, o ir jų laukimas – prasmingesnis.

 2. Bareikienė, Virginija Videniškiuose skleidėsi menai. – Iliustr. // Molėtų žinios. – 2017, liep. 21
  Videniškių vienuolyno muziejaus vedėjos Virginijos Bareikienės iniciatyva muziejuje organizuotas kultūrinių-edukacinių dirbtuvių „Iš vienuolyno istorijos“, skirtas suaugusiems, užsiėmimas. VšĮ meno terapijos ir socializacijos instituto VYTA vedamas piešimo ant vandens užsiėmimas ir meninės knygrišystės užsiėmimas, kurį vedė odininkė Leonora Kaisienė.

 3. Bareikienė, Virginija Kultūrinėse–edukacinėse dirbtuvėse – Videniškiuose. – Iliustr. // Vilnis. –2016, liep.8
  Videniškių vienuolyno muziejuje surengtos kultūrinės–edukacinės dirbtuvėlės „Iš vienuolyno istorijos“, kurių metu gilintasi į vieną iš grafikos technikų – lino raižinį. Užsiėmimą vedė viena iš žymiausių šiuolaikinių Lietuvos grafikių, dailininkė, knygų iliustratorė Kristina Norvilaitė. Liepos mėnesį muziejuje numatyta dar trejos dirbtuvėlės, supažindinančios vaikus ir jų tėvelius bei jaunimą su vienu reikšmingiausių kultūros paveldo objektų Molėtų rajone – baltųjų augustinų vienuolyno pastatu ir pristatyti amatų ir menų rūšis, kurios galėjo būti plėtojamos vienuolyne tuo metu, kai čia dar gyveno vienuoliai.

 4. „Iš vienuolyno istorijos“. – Iliustr. // Molėtų žinios. – 2017, birž. 16
  Videniškių vienuolyno muziejuje prasidėjo pirmieji Lietuvos Kultūros Tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojami kultūrinių edukacinių dirbtuvėlių „Iš vienuolyno istorijos“ (kuratorė muziejaus vedėja Virginija Bareikienė), skirtų suaugusiems ir senjorams, užsiėmimai. Birželio 9–10 d. vyko tradicinio muilo gamybos ir pynimo iš vytelių užsiėmimai, kuriuos vedė sertifikuoti amatininkai, tautinio paveldo produkto puoselėtojai – Evyra Vilkienė ir Giedrė Andriušytė.

 5. Videniškiuose – kūrybinės dirbtuvėlės visiems. – Iliustr. // Vilnis. – 2017, birž. 13
  Videniškių vienuolyno muziejuje prasidėjo pirmieji Lietuvos Kultūros Tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojami kultūrinių edukacinių dirbtuvėlių „Iš vienuolyno istorijos“ (kuratorė muziejaus vedėja Virginija Bareikienė), skirtų suaugusiems ir senjorams, užsiėmimai. Birželio 9–10 d. vyko tradicinio muilo gamybos ir pynimo iš vytelių užsiėmimai, kuriuos vedė sertifikuoti amatininkai, tautinio paveldo produkto puoselėtojai – Evyra Vilkienė ir Giedrė Andriušytė.
 6. Videniškių muziejus kviečia į nemokamus užsiėmimus/ Parengta pagal Videniškių muziejaus vedėjos Virginijos Bareikienės pasakojimą // Molėtų žinios. – 2016, birž. 17
  Birželio 17 ir 18 dienomis vaikai ir tėveliai yra kviečiami į nemokamas kultūrines-edukacines dirbtuvėles „Iš vienuolyno istorijos“. Apie knygų perrašymą užsiėmimą ves grafikė V. Kalinauskaitė, galima bus susipažinti su vienuolių gyvenimu, gilinamasi į pynimo iš vytelių amatą.

 7. Bareikienė, Virginija Palaimintojo Mykolo Giedraičio diena skirta jaunimui: [Spalio 4 dieną Videniškių vienuolyno muziejuje organizuota Palaimintojo Mykolo diena skirta jaunimui „Nepažįstamasis Mykolas Giedraitis“: dalyvauta Šv. Mišiose Videniškių Šv. Lauryno bažnyčioje, vyko susitikimas su kryždirbiu Vidmantu Rinkevičiumi, dalyvauta pramoginiame užsiėmime jaunimui „Nepažįstamasis Mykolas Giedraitis“, ant fanieros lakštų piešta savi kryžiai]. – Iliustr. // Molėtų žinios. – 2015, spal. 9.
 8. Palaimintojo Mykolo Giedraičio diena Videniškiuose / V Bareikienė: [Spalio 4 dieną Videniškių vienuolyno muziejuje organizuota Palaimintojo Mykolo diena skirta jaunimui „Nepažįstamasis Mykolas Giedraitis“: dalyvauta Šv. Mišiose Videniškių Šv. Lauryno bažnyčioje, vyko susitikimas su kryždirbiu Vidmantu Rinkevičiumi, dalyvauta pramoginiame užsiėmime jaunimui „Nepažįstamasis Mykolas Giedraitis“, ant fanieros lakštų piešta savi kryžiai]. – Iliustr. // Vilnis. – 2015, spal. 6.

 9. Petrauskienė, Virginija Kvietė pamilti kraštą jį pažįstant: [Molėtų gimnazija laimėjusi 2015 metų žiemą Kultūros paveldo departamento paskelbtą Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraišką kartu su Molėtų krašto muziejumi organizavo Europos paveldo dienas Videniškiuose tema „Pamilk kraštą, jį pažindamas“. Ekskursijas vedė muziejininkės (...), (...), (,,,), V. Bareikienė]. – Iliustr. // Vilnis. – 2015, rugs. 22.

Apie V. Bareikienę:

 1. Milerytė Rasa Molėtų krašto muziejus kuria kalėdaičius su lietuviškais užrašais. – Iliustr. // Utenos apskrities žinios. – 2016, gruod. 20
  Gruodžio 13 d. Utenos kraštotyros muziejuje Vienuolyno muziejaus Videniškiuose vedėja Virginija Bareikienė pristatė edukacinę programą „Lietuviškosios Videniškių vienuolyno plotkelės“.