Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


MOLĖTŲ KRAŠTO MUZIEJUS

PRANEŠIMAS SPAUDAI

2015.04.14

Palaimintojo Mykolo Giedraičio dienos

Viktorija Kazlienė, Molėtų krašto muziejaus direktorė, tel. +370 682 14595, +370 383 51138, muziejus@moletai.lt2015 m. gegužės 4 d. yra Palaimintojo Mykolo Giedraičio 530-ųjų mirties metinių diena. Istoriko Dariaus Barono žodžiais norime „kviesti prisiminti didį Lietuvos sūnų šią jo mirties, o iš tikrųjų gimimo dangui dieną“ į Videniškių bažnyčią.

Palaimintasis Mykolas Giedraitis – regulinių atgailos kanauninkų vienuolis – kildinamas iš Videniškių. Jo tėvas, pagal XVII a. pr. kroniką – Giedraitis, kunigaikščio Daumanto iš Videniškių sūnus. LDK didikų kunigaikščių giminės atstovas Palaimintasis Mykolas Giedraitis garbinamas kaip ligonių globėjas ir zakristijonų patronas, dargi žmogus, atsisakęs kunigaikščio titulo, turtų ir šlovės, gyvenęs išskirtinai dvasinį gyvenimą, taip vadinamas, intelekto šventasis. Ikonografijoje jis vaizduojamas kartu su Šv. Kazimieru – Lietuvos globėju, o žinomumas toli gražu neprilygsta Šv. Kazimierui. Palaimintasis Mykolas Giedraitis gimęs 1425 metais galimai Videniškiuose. Jo kultas propaguojamas Lenkijoje ir primirštas Lietuvoje.

Ar Palaimintojo atminimas mums svarbus šiandien? „Norint įveikti kasdienybės triukšmą ir aklumą reikia nemažai valios pastangų tam, kad galėtum pajusti ramybės dovaną, sklindančią iš Šventųjų kaulų ir jų dulkių,“– atsakymą pateikia dr. Darius Baronas.

Iškilmingas Šv. Mišias tą dieną Videniškių bažnyčioje esančioje Palaimintojo Mykolo Giedraičio koplyčioje aukos Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras mons. teol. dr. Algirdas Jurevičius. Dalyvaus kunigai: mons. Kęstutis Kazlauskas, Egidijus Kazlauskas, Mindaugas Grenda, Juozapas Napoleonas Anusevičius, Gediminas Mieldažis, Vytautas Bučinskas, Marius Talutis, Dainius Jančiauskas, Anton Zavalskij.

Palaimintojo Mykolo jubiliejaus minėjime vargonuos Diana Encienė, L. Luzzi „Ave Maria“, J.S. Bach „Quia respexit“ (Magnificat), Franc Shubert „Ave Maria“ kūrinius atliks operos primadona molėtiškė Regina Šilinskaitė. Popklasikos primadonos, taip pat molėtiškės, Vaidos Genytės ir Sergejaus Krinicino (klasikine gitara) duetas atliks Tommaso Giordani „Caro Mio Ben“, Mary Lynn Lightfoot „Dona Nobis Pacem“, Tomazo Albinoni „Adagio Come again“.

Nuostabus momentas: abi žymiausios Molėtų krašto dainininkės Regina Šilinskaitė ir Vaida Genytė pirmą kartą mums dainuos kartu. Skambės A.L. Webber „Pie Jesu“.

Jubiliejiniame minėjime dalyvaus mokslininkai-Palaimintojo Mykolo Giedraičio istorijos tyrinėtojai: prof. Aldona Prašmantaitė, prof. Laima Šinkūnaitė, dr. Darius Baronas, dr. Asta Giniūnienė, Arimeta Vojevodskaitė.

Daugybę metų uždarytas Videniškių vienuolynas nuo seno masina pakeleivius, vilioja legendomis apie buvusias pilis, mūšius, užgriuvusius tunelius, jungusius vienuolyną su pilimis. Tą dieną Palaimintojo Mykolo garbei rengiamas iškilmingas vienuolyno atidarymas. Ceremonijoje dalyvaus Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė, Videniškių apylinkes tyrinėjęs archeologas prof. Albinas Kuncevičius, Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, „Vienuolynų kelio Lietuvoje“ projekto koordinatorius Vytautas Balčiūnas, seimo nariai Petras Čimbaras ir Valentinas Stundys, Molėtų meras Stasys Žvinys, Palaimintojo Mykolo Giedraičio kulto garbintojai iš Krokuvos – Karalienės Jadvygos ordino vienuolės ir Šv. Morkaus bažnyčios Krokuvoje, kur palaidotas Palaimintasis Mykolas Giedraitis, atstovai, menininkai, dalyvavę Videniškių pleneruose.

Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblis – nacionalinio reikšmingumo kultūros paveldo objektas, labai retas renesanso ir baroko sandūros pavyzdys, turintis vertingų architektūrinių, istorinių, dailės, archeologinių, memorialinių ir sakralinių savybių. Šiame pastate buvo Reguliariųjų atgailos kanauninkų Baltųjų augustinų ordino centras, kitų valstybių Baltieji Augustinai buvo valdomi iš Videniškių, yra išlikusios 8 portretinės vienuolyno valdytojų – infulatų – freskos.

Už atsiversiančių vienuolyno durų visų lauks improvizuota ekskursija po kuriamą Vienuolyno muziejų, įveiklinamą kaip Vienuolyno amatų centras, aktualizuojant kunigaikščių Giedraičių bei vienuolyno istoriją, demonstruojant žvakių liejimo, plotkelių (kalėdaičių) kepimo amatus. Bus pristatyta specialiai ta proga išleista istorikės Arimetos Vojevodskaitės knyga „Iš kunigaikščių Giedraičių istorijos (Pasakojimas apie Videniškius)“. A. Vojevodskaitė visą gyvenimą tyrinėja Videniškius bei kunigaikščių Giedraičių giminę, o ši knyga visų tų tyrinėjimų rezultatas ir gražiausia dovana Palaimintojo Mykolo Giedraičio jubiliejui.

Šiame vienuolyne gyveno ir kūrė iškiliausia lietuvių baroko asmenybė, XVIII a. „bestselerio“, dabartinio senosios lietuvių raštijos paminklo „Broma atverta ing viečnastį“ (1753 m.) autorius Mykolas Olševskis. Tada čia buvo saugoma 400 knygų biblioteka. Simboliška, kad į vienuolyną sugrįžtame su knyga.

Molėtų rajono miestelis Videniškiai – viena savičiausių Lietuvos vietovių, kunigaikščių Giedraičių giminės tėvonija, turinti gilias istorines ir kultūrines šaknis. Tai liudija Liesėnų-Bendrių piliakalnis, kuriame stovėjo kunigaikščių Giedraičių giminės proainio Daumanto pilis, Baltadvario bastioninės pilies liekanos, renesansinė šv. Lauryno bažnyčia ir Martyno Marcelijaus Giedraičio pastangomis pastatytas reprezentacinis XVII–XVIII a. pr. regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas žymiausio kunigaikščių Giedraičių giminės atstovo Palaimintojo Mykolo Giedraičio garbei.

Planuojama kiekvieno mėnesio 4 d. 11 val. kartu su bažnyčia rengti Palaimintojo Mykolo Giedraičio dienas, kurios prasidėtų Šv. Mišiomis bažnyčioje, o baigtųsi šalia esančiame vienuolyne tęstiniais edukaciniais projektais.