Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Aštuoniolikmečio Vlado Miškinio kopijuoti tautiniai Lietuvos vaizdai

1928

Lietuvos Albumas
Pirmas piešinių rinkinys
Vėliavos ir Vilniaus
įkurimas
Vytis-Lietuvos ženklas Vėliavos Didžiosios Lietuvos
ir Klaipėdos miesto
Vėliavos Vytauto
ir Gedimino laikų
Lietuvos tautinė vėliava
Lietuvos Komerciali vėliava
Vilniaus įkurimas
Aukštoji pilis
Žemoji pilis
Vilniaus ženklas

Didieji kunigaikščiai
ir prezidentai

Ringaudas 1230–1240

Mindaugas 1242–1263
Mindaugo sostinės griūvėsiai

Mindaugas 1242–1263
Gediminas 1315–1340

Kęstučio antspauda Birutė Jogaila
Kęstutis 1381–1382
Vytautas
Vytautas
Skirgaila
Aleksandras 1492–1503 Žigimantas-Augustas Žigimantas I
Kazimieras 1440–1492
Šv. Kazimieras Lietuva nepriklausoma
valstybė 1918 m. kovo 23 d.
A. Smetona Pirmas
Lietuvos Prezidentas
Pirmas Lietuvos Prezidentas
Antanas Smetona 1918 m.
K. Grinius A.Stulginskis

Lietuvos žymieji rašytojai S. Daukantas 1793–1864
S. Daukanto paminklas Papilėj
L. Kondratavičius 1723–1862
T. Narbutas 1784–1864

Ad. Mickevičius
I. I. Kraševskis

Kun. A. Drazdauskas
K. Skirmuntaitė
M. Valančius
Baranauskas
Vincas Kudirka
Pranas Vaičaitis
Jonas Basanavičius
M. K. Čiurlionis
Vidūnas
A. Karosas
Matulaitis
Pijus XI J. Kukta
Justinas Staugaitis
K. Paltarokas
M. Reinys
Kazevičius
J. Svireckas

Šventyklos ir dvasiškiai Pikuolis Prkūnas Patrimpas Perkūno aukuras
Romuva
Gedimino sapnas
Lizdeika Gediminui aiškina
sapną

Vaizdai ir istorinės vietos Seniausias Vilniaus vaizdas
Vilniaus vaisdas iš Paplavų
Vilniaus bazilika
Kaunas. Bazilika
3-jų kryžių kalnas
Vilnius
Kaunas Kauno pilis Kaunas. Pilies griuvėsiai
Kaunas. Mickevičiaus slėnis
Kaunas. Rotušė
Senovės Klaipėdos miestas
ir tvirtovė
Karo muziejus Kaune
Kaunas. A. Mickevičiaus
namelis
Kernava Marijampolė
Gardinas Telšiai
Plungė Raseiniai
Veliuona Radūnė
Kedainiai Rietavas
Skirsnemunė Ariogala
Žiežmariai Šiauliai
Suvalkai Ašmena
Lyda Jurbarkas
Alytus Baisiogala